Preskoči na sadržaj

Mjesec: Decembar 2022.

Osobe oštećenog vida nedovoljno uključene u muzičkoj industriji Crne Gore

Objavljeno u Aktuelnosti

Predstavnica Saveza slijepih Anđela Dragović učestvovala je na okruglom stolu “Osobe sa invaliditetom u muzičkoj industriji” koji je u utorak 27.12.2022. održala nevladina organizacija Art…

OPŠTINA KOTOR KONSTRUKTIVAN PARTNER U PROCESU UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD NASILJA DJEVOJČICA I ŽENA S INVALIDITETOM NA LOKALNOM NIVOU

Objavljeno u Aktuelnosti

Anđela Dragović koordinatorka projekta „Žene s invaliditetom dostojanstveno“ koji Savez slijepih Crne Gore sprovodi uz finansijsku podršku Centra za ženska prava i Austrijska agencije za…

NAJAVA: UMHCG U SARADNJI S KONZORCIJUMOM ORGANIZACIJA OSOBA S INVALIDITETOM I RODITELJSKIM UDRUŽENJIMA ZAPOČINJE REALIZACIJU PROJEKTA ZA BOLJU INKLUZIJU I UČEŠĆE OSOBA S INVALIDITETOM U RADU UJEDINJENIH NACIJA U CRNOJ GORI

Objavljeno u Aktuelnosti

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) započinje realizaciju projekta za bolju inkluziju i učešće osoba s invaliditetom u programima Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori u saradnji…

OSOBAMA S INVALIDITETOM SE MORA OMOGUĆITI DA ŠTO LAKŠE, EFIKASNIJE I SA ŠTO MANJE TROŠKOVA OSTVARE I ZAŠTITE SVOJA PRAVA I PRAVNE INTERESE

Objavljeno u Aktuelnosti

Savez slijepih Crne Gore u postupku pred Zaštitnikom, u suštini, je prigovorio diskriminaciji i nejednakom tretmanu pred zakonom lica sa invaliditetom korisnika prava na povlasticu…