Preskoči na sadržaj

Organizacija slijepih Cetinje

ORGANIZACIJA SLIJEPIH CETINJE

 

Organizacija slijepih Cetinje je osnovana 11.04.1948. godine, kao prva organizacija u Crnoj Gori koja se bavila pitanjima slijepih i slabovidih osoba. Njen prvi predsjednik je bio Rade Sjekloća, a kasnije Blažo Mašanović, koji je bio nosilac spomenice u nekadašnjoj Jugoslaviji. Zatim, od 1965. godine, za predsjednicu Organizacije je izabrana Marija Vujović. Za rad i doprinos u borbi za bolji položaj slijepih i slabovidih osoba u društvu, 1978. godine predsjednica Organizacije dobija orden. Organizacija je do stupanja na snagu Zakona o NVO bila organizacija čiji je rad podržavala tadašnja Opština Cetinje (sada Prijestonica Cetinje), nakon čega se mijenja način rada. Međutim, nedostatak sistemske podrške nije spriječio Organizaciju da i dalje radi na svojim ciljevima i na promociji svojih vrijednosti, a za doprinos gradu i položaju slijepih i slabovidih osoba na Cetinju Organizacija dobija najveće gradsko priznanje ,,Trinaestonovembarsku nagradu”.