Preskoči na sadržaj

Organizacija slijepih za Bijelo Polje i Mojkovac

Organizacija slijepih za Bijelo Polje i Mojkovac je nevladina, sociohumanitarna i neprofitna organizacija, koja se bavi pitanjima od interesa lica sa smetnjama vida, te kao takva čini sastavni dio Saveza slijepih Crne Gore.

Djeluje na području opština Bijelo Polje i Mojkovac, sa sjedištem u Bijelom Polju.

Osnovana davne 1948. godine, pa sve do današnjeg dana u svom radu je bogatija, snažnija i jača u primjeni načela humanosti i solidarnosti u cilju zadovoljenja potreba lica oštećenog vida.

Organi upravljanja organizacije:

-Zborovi (zbor u Bijelom Polju, zbor u Mojkovcu)

-Skupština (broji 17 članova od kojih 14 članova iz Bijelog Polja i 3 iz Mojkovca)

-Upravni odbor (broji 7 članova, 5 iz Bijelog Polja i 2 iz Mojkovca)

-Nadzorni odbor (broji tri člana)

Organizaciju predstavlja i zastupa predsjednik Đorđije Šćepanović, dok administrativno-tehničke, odnosno poslove sekretara obavlja Mirsad Dlakić.

Trenutno broji 185 članova (Bijelo Polje 158, a Mojkovac 27), od koga je ženska populacija (Bijelo Polje 60 a Mojkovac 10).

Aktivnosti i djelovanje organizacije odvijaju se kroz šest, međusobno povezanih cjelina:

1.Organizacioni rad i saradnja

2.Finansijska pitanja

3.Socijalno-zdravstvena pitanja i usluge socijalnog rada

4.Školovanje, obrazovanje, profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje

5.Šah, sport, odmor i rekreacija

6.Kultura i informisanje

Kontakt

ORGANIZACIJA SLIJEPIH ZA BIJELO POLJE I MOJKOVAC

Ul. Tršova bb, 84000 Bijelo Polje

Tel.br. 050/430-388

E-mail: mirsad.dlakic@gmail.com

Web sajt: slijepibp.me

Đorđije Šćepanović, predsjednik 067/274-305

Mirsad Dlakić, sekretar, 067/579-750