Preskoči na sadržaj

Mjesec: Mart 2021.

IZBOR STUDIJA NIJE UVIJEK USKLAĐEN SA STVARNIM ŽELJAMA, AFINITETIMA OSOBA OŠTEĆENOG VIDA

Objavljeno u Aktuelnosti

Ustav Crne Gore u članu 75 navodi sljedeće: “Jemči se pravo na školovanje pod jednakim uslovima…” Da li se osobe oštećenog vida školuju pod jednakim…

OTVARANJE TELEFONSKIH LINIJA ZA PRUŽANJE PODRŠKE STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA SA INVALIDITETOM

Objavljeno u Aktuelnosti

Crveni krst Crne Gore u saradnji sa Savezom slijepih Crne Gore 1. aprila otvara pet telefonskih linija za pružanje psiho-socijalne podrške koja je prvenstveno namijenjena…

NEPRISTUPAČNOST ŠKOLA, LITERATURE I PROCESA PRENOŠENJA ZNANJA ĐACIMA OŠTEĆENOG VIDA OTEŽAVAJU STICANJE ZNANJA

Objavljeno u Aktuelnosti

S obzirom na činjenicu da je u našoj zemlji osnovno obrazovanje obavezno za svu djecu, ono se mora učiniti pristupačnim u potpunosti, kako učenicima/cama sa…