Preskoči na sadržaj

Četrdeset godina Evropskog Saveza Slijepih, ESS

Objavljeno u Aktuelnosti

Ključne prekretnice i
dostignuća

Brajevo u Farmaciji

ESS je radio u svim svojim državama
članicama i s farmaceutskom i
ambalažnom industrijom kako bi
pomogao u razvoju CEN standarda za
Brajevo pismo na ambalaži i letcima.

Euro Valuta

EU se obratila ESS-u da radi na
pristupačnosti Euro kovanica i
novčanica za zajednicu oštećenog vida,
a saradnja je u toku za buduća izdanja Eura.

Marakeški sporazum

„Marakeški sporazum o olakšavanju
pristupa objavljenim djelima za osobe
potpuno i djelimično oštećenog vida,
osobe koje usled drugih invaliditeta
ne mogu čitati standardnu štampu
“ bio je prekretnica u našoj istoriji,
omogućavajući organizacijama za osobe
oštećenog vida da dijele knjige sa
susjednim zemljama.

Tiha vozila

Zbog snažne intervencije ESS-a,
Evropska unija i UNECE (Ekonomska
komisija Ujedinjenih nacija za Evropu)
su se pozabavile potrebom za
dodatnom proizvodnjom vještačkog
zvuka za električna i električna hibridna vozila.

Evropski akt
pristupačnosti (EAA –
European Accessibility Act)

ESS je odigrao snažnu ulogu u koncepciji
EAA, koji formuliše sveobuhvatan skup
minimalnih zahtjeva za sva preduzeća
kako bi niz proizvoda i usluga bio
pristupačan. ESS je takođe učestvovao u
izradi Direktive o pristupačnosti weba,
koja precizira istu vrstu zahtjeva za
web stranice javnih usluga i mobilne
aplikacije.

VISAL – Aktivno učenje
starijih osoba oštećenog vida

VISAL je bio jedan od mnogih projekata
koje je vodio ESS i imao je za cilj
poboljšanje situacije sve veće populacije
evropskih građana koji se suočavaju s
gubitkom vida usljed staranja.

 

U budućnosti, ovo su neki
od ciljeva koje predviđamo i
za koje ćemo raditi:

Društvo u kojem osobe potpuno i
djelimično oštećenog vida mogu
u potpunosti pristupiti svim
informacijama na ravnopravnoj osnovi s
drugima. Potpuno pristupačne tehnologije,
uključujući vještačku inteligenciju, nude
potencijal bez presedana u tom pogledu,
ali takođe mogu stvoriti nove prepreke
ako nisu dizajnirane pristupačne od samog
početka.
Od riječi do djela: Implementacija
postojećih i novih zakona, ugovora
i konvencija na svim nivoima kako bi
oni zaista učinili razliku za uključivanje
u svakodnevni život osoba potpuno i
djelimično oštećenog vida.
Potpuno pristupačne i inkluzivne
osnovne usluge preduslov su da građani
potpuno i djelimično oštećenog vida
postignu visok životni standard i da žive
samostalno. Preostale prepreke u oblastima
kao što su zdravstvena zaštita, obrazovanje,
stručna obuka i zapošljavanje moraju biti
uklonjene. Moraju se uzeti u obzir trendovi
poput starenja stanovništva i cjeloživotnog
učenja.
Službe podrške i šeme socijalne zaštite
moraju obezbijediti adekvatan nivo
finansiranja (ili drugih sredstava), tako
da osobe potpuno i djelimično oštećenog
vida ne budu finansijski ili na drugi
način u nepovoljnom položaju zbog svog
invaliditeta.
Prikaz mobilnosti će doživjeti značajne
promjene u godinama koje dolaze. Slično
novim IT tehnologijama, ovo nudi ogroman
potencijal osobama potpuno i djelimično

oštećenog vida da se kreću slobodnije
i sigurnije. Ali, ako nije dizajnirano na
pristupačan način od početka, istina je i
suprotno.
Izborne vlasti moraju osigurati da osobe
oštećenog vida mogu glasati samostalno
i tajno, dok politički materijali moraju
biti dostavljeni u pristupačnim
formatima. Štaviše, osobe potpuno
i djelimično oštećenog vida bi takođe
trebale biti u mogućnosti da se kandiduju
za funkcije na ravnopravnoj osnovi sa
drugima.

 

Za više informacija o ovim
temama i ESS generalno,
posjetite
www.euroblind.org

Publikaciju možete preuzeti na sljedećem linku: EBU-card-40-years-montenegrin .

Objavi prvi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

ten − 6 =