Preskoči na sadržaj

Servisi podrške za OSI preduslov za samostalan život

Objavljeno u Aktuelnosti

Ostvarivanje prava osoba s invaliditetom (OSI) je nezamislivo bez servisa podrške ili usluga u zajednici, koje čine preduslov i sastavni dio samostalnog života.
Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti kao cilj i principe socijalne i dječje zaštite prepoznaje unapređenje kvaliteta života i osnaživanje korisnika/ce za samostalan i produktivan život (član 4). U vezi s tim,
osnovni princip socijalne i dječje zaštite je prevencija institucionalizacije, što podrazumijeva pružanje usluga socijalne i dječje zaštite u domovima korisnika/ca ili njihovoj lokalnoj zajednici, kad god za to postoje uslovi (član 7, tačka 7). U tom smislu, zastupljen je i princip udruživanja različitih nosilaca djelatnosti i programa, posebno na lokalnom nivou (član 7, tačka 9). Ovim je zakonodavac istakao značaj pružanja usluga socijalne i dječje zaštite koje će podstaći socijalnu inkluziju korisnika/ca i njihovu aktivaciju, što je svakako u skladu s ulogom koju treba da ima usluga videćeg/e pratioca/teljke, kao nova usluga koja nije eksplicitno navedena u Zakonu, već se uklapa u ostale usluge za podršku za život u zajednici. Pružanje ovih usluga, kao i drugih prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite zasnovano je na principu individualnog pristupa korisniku/ci i njegovoj/njenoj aktivnoj ulozi u kreiranju, izboru i korišćenju istih (član 7, tačka 4 i 5). Ovo podrazumijeva kako aktivno učešće u procjeni potreba, tako i u odlučivanju o korišćenju potrebnih usluga. Kako bi se ostvarilo adekvatno aktivno učešće korisnika/ce, socijalna i dječja zaštita se zasniva i na principu njegove/ne informisanosti o svim podacima koji mogu biti od značaja za utvrđivanje i zadovoljavanje njegovih/nih socijalnih potreba (član 7, tačka 3).
Poštovanje svih ovih principa dovodi do (i prouzrokovano je prepoznatim značajem) ispunjavanja najboljeg interesa korisnika/ce (član 7, tačka 6).

Servisi podrške treba da pomognu u povećanju nivoa nezavisnosti osoba s invaliditetom i potpunom ostvarivanju njihovih prava. Oni su jedan od temeljnih segmenata koncepta proširenih prava, a njihova uloga je pružanje podrške („žive asistencije“) u zadovoljavanju zahtjeva osoba s invaliditetom u različitim oblastima života. Jedna od najvažnijih oblasti za ostvarivanje pune jednakosti osoba s invaliditetom u društvu je samostalni život.
Usluge podrške za život u zajednici su: dnevni boravak, pomoć u kući, stanovanje uz podršku, svratište, personalna asistencija, tumačenje i prevođenje na znakovni jezik i druge usluge podrške za život u zajednici.
Imajući u vidu prepoznate zadatke i ciljeve socijalne i dječje zaštite zakonodavac je u usluge podrške za život u zajednici ostavio prostor za razvijanje ostalih servisa podrške za život u zajednici među koje se može svrstati i videći/a pratilac/teljka, koji neposredno podržava samostalnost osoba s oštećenim vidom.

Tekst je kreiran u okviru projekta: “Jednakošću do dostojanstvenog života OSI u Crnoj Gori“, koji sprovodi Savez slijepih Crne Gore u partnerstvu sa Udruženjem za podršku osobama sa invaliditetom Bijelo Polje, a finansira Evropska unija kroz podršku za civilno društvo (CSF) i Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore.

S poštovanjem,
SAVEZ SLIJEPIH CRNE GORE
Ul. Njegoševa br.6, 81000 Podgorica
Tel: +382 (0)20 665 368, fax: +382 (0)20 665 377
E mail: savezslijepihcg@gmail.com
http://www.ss-cg.org/ , http://www.zaposliosi.me/

Objavi prvi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

one × one =