Preskoči na sadržaj

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – DUBOKO NESLAGANJE I PROTEST ZBOG UKIDANJA DIREKTORATA ZA ZAŠTITU I JEDNAKOST LICA S INVALIDITETOM U OKVIRU MLJMP

Objavljeno u Aktuelnosti

Savez slijepih Crne Gore iskazuje duboko neslaganje i snažan protest u odnosu na odluku Vlade Crne Gore da se ukine Direktorat za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom. Istovremeno, pozivamo Vladu da hitno izmijeni Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, na način što će osim ostalih direktorata i službi, svakako predvidjeti i Direktorat za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom, koji je do sada postojao u okviru Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.
Zatečeni i duboko razočarani ovakvim postupkom, inkluzivne i proevropske Vlade, upozoravamo i oštro protestvujemo zbog prethodno navedenog.
Naime, ukoliko se ukine Direktorat u okviru Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, pitamo se ko će u tom ključnom i za osobe s invaliditetom po mnogo čemu resornom ministarstvu pratiti implementaciju nedavno usvojene Strategije za zaštitu od diskriminacije i promociju jednakosti lica s invaliditetom? Ko li će se u skoroj budućnosti pobrinuti da Savjet za pitanja lica s invaliditetom konačno profunkcioniše i počne raditi u interesu osoba s invaliditetom? Savjet je inače Vladino radno tijelo i na našu veliku žalost, ne funkcioniše već tri godine.
Dalje, veoma je interesantno i poražavajuće da se u usvojenom Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava uopšte i ne pominju osobe s invaliditetom, a kamoli radna mjesta čiji djelokrug poslova predviđa bavljenje licima s invaliditetom, ljudskim pravima i pitanjem invaliditeta, što je apsolutno neprihvatljivo i zbog čega moramo snažno reagovati. Kad je riječ o osobama s invaliditetom, napominjemo da se radi o brojčano značajnoj populaciji građana (Lica s invaliditetom u CG ima oko 12%), koje moraju biti adekvatno zastupljene na institucionalnoj ljestvici, što je u skladu i sa UN Konvencijom o pravima lica sa invaliditetom, koja ima apsolutni primat u odnosu na unutrašnje propise. Naglašavamo i podsjećamo Vladu i resorno Ministarstvo da sa ljudskim pravima lica s invaliditetom ne smiju manipulisati, već da iste moraju biti uvažene i zastupljene u istoj mjeri koliko i ostale manjine i grupacije građana u Crnoj Gori. Zahtijevamo samo jednak tretman i odnos, zasnovan na ljudskim pravima i nediskriminatornom postupanju i još jednom pozivamo Vladu i Ministarstvo da hitno preispitaju svoje odluke i buduće korake i svakako da ih usklade sa krunskim i ključnim pravnim dokumentom za lica s invaliditetom, tj. sa odredbama Konvencije o pravima lica s invaliditetom.

SAVEZ SLIJEPIH CRNE GORE
Ul.Njegoševa br.6, 81000 Podgorica
Tel: +382 (0)20 665 368, fax: +382 (0)20 665 377
E mail: savezslijepihcg@gmail.com
http://www.ss-cg.org/ , http://www.zaposliosi.me/

zvršni direktor,
Goran Macanović

Objavi prvi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

seven + ten =