Preskoči na sadržaj

Pravilnik o standardima pristupačnosti – Put ka pristupačnim e-sadržajima za osobe s invaliditetom

Objavljeno u Aktuelnosti

Savez slijepih Crne Gore i Ministarstvo javne uprave tokom 2020.godine izradili su Monitoring primjene Smjernica za kreiranje elektronskih dokumenata u skladu sa standardima e-Pristupačnosti, koji je prepoznat Akcionim planom za sprovođenje inicijative Partnerstva za otvorenu upravu Crne Gore (2018-2020). Na ovaj način nastavljena je saradnja shodno potpisanom Memorandumu o saradnji iz 2019. godine. Memorandumom je, između ostalog, prepoznata međusobna saradnja kroz inicijative usmjerene na poboljšanje komunikacije između organa javne uprave i organizacija civilnog društva i građana koji se bave problemima osoba sa invaliditetom.

U okviru monitoringa ukupno su analizirani sajtovi 21 institucije i dokumenti koji se na njima objavljuju a ispitivanje su vršile osobe sa različitim nivoom oštećenja vida, potpunim i djelimičnim. Cjelokupnu analizu možete naći na sledećem linku: https://ss-cg.org/?p=749

Rezultati istraživanja koristili su i za izradu Pravilnika o standardima pristupačnosti koji je Ministarstvo javne uprave objavilo 21.oktobra 2020 godine, a u Službenom listu CG broj 105/2020 od 29.10.2020.

U okviru člana 4, Standardi pristupačnosti podrazumijevaju da:
“ – sadržaj usluge elektronske uprave i sastavni djelovi korisničkog prikaza aplikacije moraju biti predstavljeni korisnicima na način da im omogućavaju opažanje sadržaja;
– sve sastavne djelove korisničkog prikaza aplikacije i navigacije korisnici mogu nesmetano koristiti, a naročito lica sa invaliditetom i da sadržaju usluge elektronske uprave mogu pristupiti uz pomoćne tehnologije kojima se služe;
– informacije i način rada korisničkog prikaza aplikacije budu razumljivi;
– sadržaj i usluge elektronske uprave budu dovoljno čitljivi da ih mogu tumačiti različiti korisnički programi, pa i pomoćne tehnologije kojima se služe lica sa invaliditetom.”

U članu 5 predstavljene su minimalne funkcionalnosti koje treba pratiti prilikom dizajniranja, izrade, održavanja i ažuriranja usluga elektronske uprave, internet stranica. Upravo su minimalne funkcionalnosti proizašle iz preporuka pomenute analize monitoringa primjene Smjernica:
“- navigacija kroz cijelu internet stranicu upotrebom Tab tastera, koja je vizuelno uočljiva;
– navigacija putem padajućih lista do kojih nije moguće doći upotrebom tastature;
– odgovarajući tekst kao alternativu netekstualnom sadržaju internet stranice (slika, fotografija i
dr.);
– da dokumenta za preuzimanje i proslijeđivanje (download i upload) budu ponuđena u više čitljivih formata (.pdf, .doc, .docx, .odt) i tabelarno (.xlsx, .ods);

– proporcionalno povećavanje slova, kao i djelova internet stranice srazmjerno veličini ekrana, odnosno da omogući minimalno uvećanje teksta od 18 tačaka (18 point text);
– dobro definisane veze koje jasno oslikavaju djelove sadržaja, kako bi ih čitač ekrana (za slijepe i slabovide) na pravilan način „pročitao“;
– da naziv i/ili transkript ponuđeni za preuzimanje budu dostupni kao posebni tekstualni dokumenti za sve medije u netekstualnom formatu, odnosno da postoji opis video sadržaja;
– pristupačnost samih dokumenata (obrasci, forme i dr.);
– promjene visokog kontrasta između boje pozadine (iz svijetle u crnu) internet stranice i boje slova;
– pristupačnost elemenata forme (npr. tekstualno polje, polja za potvrde i dr.) na internet stranici na posebnom mjestu, koji se mogu ispuniti upotrebom tastature što se posebno odnosi na usluge elektronske uprave;
– posebno mjesto na internet stranici na kojoj su date informacije o standardima pristupačnosti;
– da grafički i audio sadržaji internet stranice budu jednostavni za kontrolu sa objavljenim postupkom kontrole;
– sadržaj usluge elektronske uprave je prilagođen za korišćenje alata (čitač ekrana I sintetizovani govor);
– korišćenje sistema potvrdnog koda (CAPTCHA) prilagođenog slijepim i slabovidim licima, kako bi govor bio razumljiv.”

Takođe, u okviru Pravilnika naveden je i validator pristupačnosti, (W3C validator pristupačnosti) koji se može koristiti za provjeru validnosti izvornog koda i pristupačnosti sadržaja internet stranice od strane Ministarstva, organa i drugih subjekata

Pravilnik je stupio na snagu i nadamo se da će doprinijeti posve bržem a i lakšem putu ka e-informacijama osobama s invaliditetom.

Pravilnik možete preuzeti ovdje u wordu, kao i u pdf formatu:

Pravilnik o standardima pristupačnosti

Pravilnik o standardima pristupačnosti

Jedan komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

13 − 10 =