Preskoči na sadržaj

Tag: savez slijepih Crne Gore

REAGOVANJE – DIGITALIZACIJA OBRAZOVANJA MORA OBUHVATITI I PRISTUPAČNOST ONLINE NASTAVE, LITERATURE I DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA ĐACIMA OŠTEĆENOG VIDA

Objavljeno u Aktuelnosti

Poštovani/e, Putem ovog teksta, odnosno reagovanja pišemo i obraćamo se u ime svih osoba potpuno ili djelimično oštećenog vida, njihovih roditelja, odnosno staratelja, zahtjevom za…

VIŠEGODIŠNJA BITKA SA INSTITUCIJAMA – KRUŽNI TOK BEZ IZLAZA I NEDOSTUPNOST PRAVA NA „LI“ OSOBAMA OŠTEĆENOG VIDA

Objavljeno u Aktuelnosti

Još od početka 2014. godine, zapravo otkada je stupio na snagu i počeo sa primjenom Pravilnik o medicinskim indikacijama za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje,…

OMOGUĆITI OSOBAMA S INVALIDITETOM OSTVARIVANJE BIRAČKOG PRAVA POD JEDNAKIM USLOVIMA I DOSTOJANSTVENO NA PREDSTOJEĆIM LOKALNIM IZBORIMA U NIKŠIĆU

Objavljeno u Aktuelnosti

Poštovani i poštovane, Obraćamo vam se dopisom radi poboljšanja izbornih prava, pristupačnosti biračkih mjesta i samog procesa glasanja za birače s invaliditetom na predstojećim lokalnim…

MODERNIZACIJU JAVNOG PREVOZA I IZVOĐENJE RADOVA NA BULEVARU PREMA TUZIMA DA ISPRATI POTPUNA PRISTUPAČNOST ZA OSI

Objavljeno u Aktuelnosti

Kao nosioci ideje i realizatori aktivnosti projekta: „Zajedno za pristupačan grad“, kojeg finansijski podržava Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, upućujemo vam reagovanje kojim očekujemo da će…

Pravilnik o standardima pristupačnosti – Put ka pristupačnim e-sadržajima za osobe s invaliditetom

Objavljeno u Aktuelnosti

Savez slijepih Crne Gore i Ministarstvo javne uprave tokom 2020.godine izradili su Monitoring primjene Smjernica za kreiranje elektronskih dokumenata u skladu sa standardima e-Pristupačnosti, koji…