Preskoči na sadržaj

OMOGUĆIMO JEDNAK PRISTUP SVIM INFORMACIJAMA I ZA OSOBE OŠTEĆENOG VIDA

Objavljeno u Aktuelnosti

Bezbroj je informacija koje su nam dostupne na svakodnevnom nivou. Ipak, dostupnost informacija, ne znači da su iste potpuno pristupačne osobama oštećenog vida.
Anđela Dragović je studentkinja Pravnog fakulteta na Univerzitetu Crne Gore. Brojne barijere joj u značajnoj mjeri otežavaju proces obrazovanja.
Anđela: “Nepristupačna literatura i nepristupačni segmenti predavanja su svakako nešto što je dominantno u procesu studiranja osoba sa oštećenjem vida. U mom slučaju, ja sam bila svjesna i prije nego što sam došla da studiram da će to biti prepreka, ali me to nije pokolebalo. Dakle, upravo prepreke koje sam pomenula su bile prisutne i ono što mogu da kažem jeste to da su stvarno dosta uticale na organizaciju vremena. Dakle, od samog početka semestra, vi imate, je li, kao student obavezu da završite sa nabavkom literature i da istu koristite. E to je kod nas bilo otežano, jer nam literatura nije bila pristupačna, a takođe je to bio slučaj i sa slajdovima na predavanjima, koji su u nedovoljnoj mjeri, tačnije uopšte nisu bili prilagođavani i profesori o tome nisu govorili na predavanjima šta je sastavni dio slajda, tako da su kolege zaista na sjajan način tu uskakale, pomagale, što su te materijale da kažem u potpunosti meni prilagođavali.”
Sa profesorima je imala komunikaciju jednaku kao i ostali studenti, a samo par njih, su iskazali posebno interesovanje kako bi joj pomogli u obezbjeđivanju literature neophodne za polaganje kolokvijuma i ispita.
U slobodno vrijeme, često posjećuje kulturne institucije, ali zbog nepostojanja pristupačnih informacija, nije u mogućnosti da samostalno prati kulturne događaje.
Anđela: “Neko sam ko zaista od malena posjećuje pozorište, ponajviše od svih kulturnih institucija. Ali, ono što negdje nedostaje u ovom segmentu, upravo jeste audio deskripcija na predstavama, jer se nerijetko desi da odem sama i onda ne mogu znati u određenim momentima kad nema dijaloga šta se dešava na sceni, ali pored toga, svakako nedostaju i taktilne trake vodilje i orjentacioni planovi, kako bih se mogla samostalno snalaziti po kulturnoj instituciji.”
Osim navedenih barijera, prisutan je i nedostatak informacija na Brajevom pismu, a kada je riječ o izložbama, osobama oštećenog vida nije omogućeno da se upoznaju sa sadržajem izloženih eksponata. Takođe, veoma mali broj filmskih, serijskih i dokumentarnih programa praćen je audio deskripcijom.
Anđela je zaposlena na poziciji administratorke portala zaposliosi u Savezu slijepih Crne Gore.
Svakodnevno posjećuje niz različitih sajtova, od kojih mnogi nijesu opremljeni osnovnim elementima pristupačnosti.
Anđela: “S obzirom da je moje radno mjesto dosta vezano za kancelariju i samim tim za rad na računaru, obavljanje istog mi je zapravo dosta otežano, zato što postoji niz sajtova koji su nepristupačni i nemaju opcije pristupačnosti, neadekvatno su opisani elementi pristupačnosti poput grafičkih elemenata i fotografija, a opet sa druge strane, u pogledu dokumenata dešava se i da dokumenti budu u nečitljivom formatu, u pdf formatu, što je negdje vezano i za zahtjeve i za pozive na javne rasprave, konkurse i slično i onda negdje posmatrajući sve to uviđam da u dovoljnoj mjeri ne participiram u društvenoj zajednici, upravo zbog nedostatka pristupačnih informacija. Upravo je negdje važno da iste budu pristupačne, kako bi i osobe oštećenog vida i osobe sa invaliditetom mogle da učestvuju u kreiranju politika, kako za mlade, tako i one druge, i da budu jednako aktivni i prilikom nekih određenih javnih rasprava i ostvarili određena prava opet posredstvom zahtjeva koji bi trebali da budu u adekvatnom formatu, da bi se mogli adekvatno ispuniti.”
Obezbjeđivanje informacija u pristupačnim formatima, jedan je od preduslova čije ostvarivanje doprinosi punoj uključenosti osoba oštećenog vida u sve oblasti života i sve sfere funkcionisanje društvene zajednice. Omogućimo jednak pristup svim informacijama i za osobe oštećenog vida.

Video spot o Anđeli Dragović možete pogledati u nastavku – https://www.youtube.com/watch?v=kiG_t6Az5ms&t=13s

Objavi prvi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

eight + five =