Preskoči na sadržaj

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Ministar Gjeka, da održi riječ!

Objavljeno u Aktuelnosti

Savez slijepih Crne Gore, informiše sve osobe s invaliditetom i zainteresovanu javnost, da je g-din Fatmir Gjeka, ministar za ljudska i manjinska prava, na sjednici Vlade Crne Gore održanoj u četvrtak 28.7.2022. godine (link 14. Sjednice Vlade Crne Gore:  https://www.youtube.com/watch?v=m5ieQQSPUGQ, 1:41, 1 sat i 41 minut),  kazao i dao riječ da će izvršiti izmjene i dopune nedavno usvojenog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u MLJMP, te da će vratiti Direktorat za zaštitu i jednakost lica s invaliditetom pod okrilje Ministarstva.

Želimo da pozdravimo najavu Ministra i cijenimo je veoma odgovornom, ali istovremeno očekujemo i vjerujemo da će održati datu riječ i iskreno vjerujemo da će se čin izmjena i usvajanja odredaba navedenog pravilnika dogoditi u veoma kratkom roku, te da će Direktorat za zaštitu i jednakost lica s invaliditetom nastaviti sa svojim radom i rješavanjem velikog broja kompleksnih i za osobe s invaliditetom, esencijalnih, životnih pitanja.

Dodatno, želimo da saopštimo da se ovim putem najsrdačnije zahvaljujemo na solidarnosti, kolegijalnosti i snažnoj podršci velikog broja organizacija i pojedinaca koji su pozdravili i potpisali otvoreno pismo Saveza slijepih naslovljeno Premijeru Crne Gore i Ministru za ljudska i manjinska prava, a koje se takođe nalazi u nastavku ovog saopštenja, sa potpisima podrške istog.

Izvršni direktor,

Goran Macanović

PREMIJERU, G-DINU DR DRITANU ABAZOVIĆU

MINISTRU ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA, G-DINU FATMIRU GJEKI

 

OTVORENO PISMO

 

Poštovani premijeru g-dine Abazoviću i ministre, g-dine Gjeka,

Upućujemo vam otvoreno pismo, a povodom nedavnog ukidanja Direktorata za zaštitu i jednakost lica s invaliditetom, koji je funkcionisao u okviru MLJMP i pozivamo vas da hitno reagujete i izmjenite i dopunite Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, na način što će, osim ostalih direktorata i službi, svakako postojati i Direktorat za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom, koji je do nedavno i postojao u okviru Ministarstva.

Naime, kao organizacija koja već sedam i po decenija kontinuirano radi na zaštiti, unaprijeđenju i poštovanju prava osoba oštećenog vida, ali i svih osoba s invaliditetom u Crnoj Gori, iskazujemo duboko neslaganje i snažan protest u odnosu na odluku Vlade Crne Gore, da ukine Direktorat za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom.

Moramo dodati da smo ovakvim postupkom, inkluzivne i proevropske Vlade Crne Gore, veoma razočarani i duboko iznenađeni, pa ukazujemo na izvjesne posljedice i dodatne probleme koji bi se u bliskoj budućnosti mogli javiti i umnožiti. 

Naime, u situaciji da ne postoji Direktorat u okviru Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, a uzimajući u obzir da pristup prema pitanju invaliditeta mora biti zasnovan na  modelu zasnovanom na ljudskim pravima, pitamo se ko će u tom za osobe s invaliditetom resornom ministarstvu pratiti implementaciju nedavno usvojene Strategije za zaštitu od diskriminacije i promociju jednakosti lica s invaliditetom? Ko će i na koji način učestvovati u pripremi, izradi i slanju periodičnog izvještaja o sprovođenju Konvencije UN o pravima lica s invaliditetom? Ko li će se u skoroj budućnosti pobrinuti da Savjet za pitanja lica s invaliditetom konačno profunkcioniše i počne raditi u interesu osoba s invaliditetom? Savjet je inače Vladino radno tijelo i na našu veliku žalost, ne funkcioniše već tri godine.

Dalje, veoma je interesantno i poražavajuće da se u usvojenom Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava  uopšte i ne pominju osobe s invaliditetom, a kamoli radna mjesta čiji djelokrug poslova predviđa bavljenje licima s invaliditetom, ljudskim pravima i pitanjem invaliditeta, što je apsolutno neprihvatljivo i zbog čega moramo snažno reagovati i pozvati vas da hitno preispitate načinjene korake i otklonite moguću štetu osobama s invaliditetom (kojih prema najnovijim istraživanjima ima 12% u CG).

Naglašavamo i podsjećamo vas i resorno Ministarstvo da sa ljudskim pravima lica s invaliditetom ne smijete manipulisati, već da iste morate uvažavati i dopustiti im da  budu zastupljene u istoj mjeri koliko i ostale manjine i grupacije građana u Crnoj Gori. Zahtijevamo samo jednak tretman i odnos, zasnovan na ljudskim pravima i nediskriminatornom postupanju i još jednom pozivamo vas lično i Vladu i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, da hitno izmijenite Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu i da vratite ukinuti direktorat. Takođe vas pozivamo da sve vaše buduće aktivnosti koje se odnose na osobe s invaliditetom budu usklađene sa krunskim i ključnim pravnim dokumentom za lica s invaliditetom, tj. s odredbama Konvencije o pravima lica s invaliditetom.

S poštovanjem,

Izvršni direktor,

Goran Macanović

Podršku pismu su dali:

Organizacija slijepih za Pljevlja i Žabljak

Organizacija slijepih za Podgoricu, Danilovgrad i Kolašin

Organizacija slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine

Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj

Organizacija slijepih za Bijelo Polje i Mojkovac

Organizacija slijepih za Berane, Andrijevicu, Plav i Rožaje

Organizacija slijepih za Kotor, Herceg Novi, Budvu i Tivat

Organizacija udruženje mladih sa hendikepom Nikšić

Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj

NVO Identitet

Media centar

Centar za razvoj nevladinih organizacija

Miloš Spaić – Koordinator za pitanja lica sa invaliditetom Prave Crne Gore

NVO Centar za ruralni razvoj Crne Gore

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore

Udruženje paraplegičara Bar,

Udruženje paraplegičara Crne Gore – Bijelo Polje i Mojkovac,

Udruženje paraplegičara Cetinje,

Udruženje paraplegičara Kotor,

Udruženje paraplegičara Podgorica,

Udruženje paraplegičara Crne Gore – Rožaje

Fondacija “Želim ti proljeće” Danilovgrad

NVO  ”SRCE”

NVO Zenit Plus Montenegro

UMHCG

NVO INTER*MONT

UDRUŽENJE LICA SA TJELESNIM INVALIDITETOM CRNE GORE CETINJE

Udruženje multiple skleroze Crne Gore

NVO Agora Femina

Aktivistkinje CŽL-a

Velislavka Tešović, prof.

NVU ŠkArt Tivat

Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore

NVO Trening centar Taraba

NVO MREŽA ŽENSKIH I DJEČIJIH PRAVA

Nevladina organizacija ‘Ekvivalent’

Udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju “Puževa kućica” Budva

Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore

Ervina iz ANIME

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke

NVO “Život sa dijabetesom – Diabet life” Herceg Novi

NVO Pandora Budva

NVO CENTAR ZA ŽENSKA PRAVA

Institut alternativa

NVO “MOZAIK” Nikšić

NVO Ksena Centar savjetodavne podrške iz Herceg Novog

NVO “MOZAIK” Nikšić

Savremeni razvojni centar Podgorica

Nevladina organizacija ‘CARPE DIEM’

Udruženja za razvoj civilnog drustva (URCD) Bijelo Polje

NVO IKRE Rožaje

Društvo za kulturni razvoj “Bauo” iz Petrovca

Udruženja za razvoj civilnog društva

Objavi prvi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

13 + 11 =