Preskoči na sadržaj

INICIJATIVA – SPOMENICI KULTURE DA BUDU PRISTUPAČNI POSJETIOCIMA OŠTEĆENOG VIDA

Objavljeno u Aktuelnosti

Poštovani/e,

Upućujemo vam inicijativu za prilagođavanje svih spomenika kulture širom Države posjetiocima oštećenog vida.
Pošto su spomenici kulture veoma primamljivi i interesantni za razgledanje i upoznavanje s kulturnom baštinom i bližom ili daljom prošlošću našeg naroda, kako domaćim posjetiocima s invaliditetom, tako i sve brojnijim inostranim posjetiocima, isti se moraju učiniti jednako pristupačnim i dostupnim osobama potpuno ili djelimično oštećenog vida.
Mnogi od naših članova, koji su obrazlagali svoje razloge, nezadovoljstva i sjećanja prilikom ranijih posjeta nekim od naših spomenika kulture, objašnjavali su da su se u tim momentima osjećali veoma loše i nedostojanstveno u odnosu na ostale posjetioce bez invaliditeta.
Naime, jedan od najznačajnijih pravnih dokumenata, Konvencija UN o pravima lica s invaliditetom, propisuje da kulturni sadržaji, usluge i ustanove moraju biti pristupačne osobama s invaliditetom, a naša država je potpisnica ovog dokumenta.

Konvencija u članu 30 “Učešće u kulturnom, sportskom životu, rekreaciji i slobodnim aktivnostima, između ostalog, navodi sljedeće:
1. Države potpisnice priznaju pravo svih lica sa invaliditetom da uzmu učešća u kulturnom životu na osnovama jednakosti sa drugima i preduzeće odgovarajuće mjere da osiguraju da lica sa invaliditetom:
(a) Uživaju pristup kulturnim materijalima u pristupačnim formatima;
(b) Uživaju pristup televizijskim programima, filmovima, pozorišnim i drugim kulturnim aktivnostima u pristupačnim formatima;
(c) Uživaju pristup mjestima gdje se odvijaju kulturna događanja ili pružaju kulturne usluge, poput pozorišta, muzeja, bioskopa, biblioteka i turističkih usluga i uživaju, u mjeri u kojoj je to moguće, pristup spomenicima i lokalitetima od nacionalne kulturne važnosti…”
Pošto su spomenici kulture veoma primamljivi i interesantni za razgledanje i upoznavanje s kulturnom baštinom i bližom ili daljom prošlošću našeg naroda, kako domaćim posjetiocima s invaliditetom, tako i sve brojnijim inostranim posjetiocima, isti se moraju učiniti jednako pristupačnim i dostupnim osobama potpuno ili djelimično oštećenog vida.
Mnogi od naših članova, koji su obrazlagali svoje razloge, nezadovoljstva i sjećanja prilikom ranijih posjeta nekim od naših spomenika kulture, objašnjavali su da su se u tim momentima osjećali veoma loše i nedostojanstveno u odnosu na ostale posjetioce bez invaliditeta.
Smatramo da se gotovo svi spomenici kulture, u manjoj ili većoj mjeri, mogu i moraju prilagoditi osobama oštećenog vida i ostalim osobama s invaliditetom.
Kad je riječ o objektima i spomenicima kulture, koji su monumentalni i većih gabarita, isti se mogu veoma lako učiniti pristupačnim, tako što se po ugledu na konkretan spomenik napravi umanjena gipsana replika (ili bronzana) koja se smije dotaći rukom, osjetiti čulom dodira. Natpisi na ili pokraj spomenika, morali bi se naći i u varijanti na Brajevom pismu, kako bi posjetioci oštećenog vida dobili željene informacije u pristupačnom formatu i samostalno se informisali o konkretnom spomeniku. Iako se o nekim kulturnim spomenicima možemo informisati putem aplikacije, koje imaju i audio podršku, potrebno je da postoji jedinstvena aplikacija koja će objediniti kulturno- istorijske spomenike, što će u krajnjem biti dostupno svim građanima/kama, kao i turistima.

Iskreno se nadamo da ćete ozbiljno razmotriti i uvažiti ovu inicijativu, te da ćete u bliskoj budućnosti preduzeti konkretne mjere i korake, kako bi spomenici kulture u zemlji bili pristupačni i posjetiocima oštećenog vida, i o istima nas blagovremeno obavijestite.
Stojimo vam na raspolaganju za sve dodatne informacije, održavanje sastanka kako bismo detaljnije predočili našu inicijativu.

S poštovanjem i srdačnim pozdravima,
Izvršni direktor,
Goran Macanović

Objavi prvi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

twelve − 1 =