Preskoči na sadržaj

Savez slijepih kreće sa realizacijom projekta “Ženske akcije za društvene reakcije”

Objavljeno u Aktuelnosti

Savez slijepih Crne Gore započeo je sa realizacijom projekta „Ženske akcije za društvene reakcije“, od 23.12.2022. u trajanju od 12 mjeseci, a uz podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.
Osnovni cilj projekta je smanjenje stepena rodne diskriminacije i rodno zasnovanog nasilja žena oštećenog vida u Crnoj Gori, koji se planira ostvariti kroz sledeće specifične ciljeve:
1. Podizanje nivoa znanja žena oštećenog vida u zaštiti od diskriminacije i nasilja
2. Unapređenje kapaciteta za sprovođenja rodnih politika na lokalnom nivou
3.Podizanje nivoa svijesti javnosti o rodnoj diskriminaciji i rodno zasnovanom nasilju

Prijedlog projekta ima za svrhu informisanje o politici rodne ravnopravnosti i smanjenje stepena rodne diskriminacije i različitih oblika rodno zasnovanog nasilja kod žena oštećenog vida u Crnoj Gori. Podizanje nivoa znanja žena oštećenog vida u zaštiti od diskriminacije i nasilja je prva faza projekta, koja će se realizovati kroz edukativne radionice i izradu Vodiča za zaštitu od nasilja. Kroz ovu fazu više od 20 žena oštećenog vida, kako iz urbanog, tako i iz ruralnog područja, upoznaće se sa pojmom diskriminacije, nasilja, ali i sa mehanizmima za zaštitu od istog. Na radionicama akcenat će biti na predstavljanju oblika nasilja i mehanizmima zaštite od nasilja. Jer samo ispravnim i pravovremenim reagovanjem na diskriminaciju i nasilje, uočavanjem oblika i vrsta, se mogu boriti protiv diskriminacije i nasilja..

Druga faza projekta odnosi se na monitoring uključenosti principa rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou. Sve lokalne samouprave u obavezi su da imenuju osobu zaduženu za rodnu ravnopravnost, te da implementiraju lokalne akcije, rodno odgovorno budžetiraju. Nakon dobijenih odgovora izradiće se zaključci, ali i preporuke za naredni period.

Treća faza projekta biće usmjerena ka medijskim aktivnostima, koje doprinose podizanju nivoa svijesti javnosti o rodnoj diskriminaciji i rodno zasnovanom nasilju. U cilju medijske promocije, kampanje, biće realizovane dvije petodnevne kampanje na društvenim mrežama sa akcentom na govor mržnje, seksualno uznemiravanje, višestruku diskriminaciju, nasilje. Kampanja ima za cilj da otvori pitanja rodnih politika sa aspekta žena oštećenog vida, ali i da ponudi rješenja za bolji položaj. Uz to biće pripremljeni i kratki video spot i podcast, koji će otvoriti pitanja rodne ravnopravnosti iz ugla osoba oštećenog vida. Na ovaj način ohrabriće se i podići nivo svijesti i informisanosti cjelokupne javnosti, te razbiti stereotipe i razlike koje su prisutne u društvu.
Kroz radijsku emisiju, “U Njegoševoj ulici”, koja će se emitovati na radiju Feniks jednom u dva mjeseca, a biće postavljena i na sajtu www.ss-cg.org, i na youtube kanalu Saveza slijepih, će se putem predstavljanja segmenata CEDAW konvencije obrađivati tema rodne ravnopravnosti sa relevantnim govornicima. Upravo će ključni akteri predstavnici/e institucija, nevladinih organizacija, žena s invaliditetom predstaviti najvažnije segmente kroz razmjenu mišljenja, davanje smjernica i upućivanja na dalje aktivnosti.

Koordinatorka projekta, Anđela Dragović

Objavi prvi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

2 × 4 =