Preskoči na sadržaj

PRAVO NA PRISTUPAČNE INFORMACIJE

Objavljeno u Aktuelnosti

U odnosu na UN Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, član 21, sloboda mišljenja i izražavanja, pristup informacijama, na nivou Evropskog saveza slijepih izrađeni su zahtjevi koji su u skladu sa istom i koje je u što kraćem roku neophodno realizovati, kako bi osobe potpuno i djelimično oštećenog vida uživale isti nivo informacija kao i ostali građani.

Prema UN Konvenciji:Države potpisnice preduzeće sve odgovarajuće mjere kako bi osigurale da lica sa invaliditetom mogu da ostvare slobodu izražavanja i mišljenja, uključujući slobodu traženja, primanja i širenja informacija i ideja na osnovama jednakosti sa drugima kroz upotrebu svih oblika komunikacije definisanih u članu 2 ove Konvencije, po izboru lica sa invaliditetom, uključujući:  

(a) Pružanje licima sa invaliditetom informacija namijenjenih opštoj javnosti na blagovremen način i bez dodatnih troškova po lica sa invaliditetom u pristupačnim formatima i tehnologijama primjerenim različitim vrstama invalidnosti;    

Zahtjevi

1. Osobama s potpunim i djelimičnim oštećenjem vida mora biti omogućena komunikacija sa javnim entitetima na Brajevom pismu ili drugim načinima komunikacije po njihovom izboru.
2. Od javnih subjekata se mora tražiti da komuniciraju sa osobama potpuno i djelimično oštećenog vida u formatima po svom izboru.
3. Osobe potpuno i djelimično oštećenog vida moraju imati opremu koja im je potrebna za komunikaciju u formatima po njihovom izboru.
4. Javni subjekti koji proizvode informacije za javnu upotrebu moraju to proizvesti i distribuirati u odgovarajućim formatima i blagovremeno za osobe potpuno i djelimično oštećenog vida.
5. Osoblje javnih subjekata odgovorno za proizvodnju i širenje javnih informacija mora proći obuku za podizanje svijesti kako bi razumjelo potrebe za informacijama i komunikacijom osoba potpuno i djelimično oštećenog vida i razvilo i održalo vještine neophodne za pružanje informacija u željenim formatima.
6. Povjerljiva lična prepiska, na primjer koja se odnosi na zdravstvena, lična ili pravna pitanja, mora se prenositi u formatima koje zahtijevaju osobe potpuno i djelimičnooštećenog vida i povjerljivost ovih informacija mora biti efikasno zaštićena.

(b) Prihvatanje i olakšavanje upotrebe gestovnog jezika, Brajevog pisma i augmentativne i alternativne komunikacije i svih drugih pristupačnih načina, sredstava i formata po izboru lica sa invaliditetom u službenim odnosima;    

(c) Pozivanje da privatna lica i organizacije koje pružaju usluge opštoj javnosti, uključujući kroz upotrebu interneta, pružaju informacije i usluge u pristupačnim formatima koje lica sa invaliditetom mogu koristiti;  

Zahtjev:

7. Informacije o robi, objektima i uslugama koje svojim kupcima i korisnicima usluga pružaju privatna lica treba da budu dostupne u različitim formatima koji su pristupačni osobama potpuno i djelimično oštećenog vida.

(d) Ohrabrivanje masovnih medija, uključujući one koji pružaju informacije putem interneta, da svoje usluge učine pristupačnim licima sa invaliditetom;

Zahtjev:

8. Informacije o robi, objektima i uslugama koje svojim kupcima i korisnicima usluga pružaju privatna lica treba da budu dostupne u različitim formatima koji su pristupačni osobama potpuno i djelimično oštećenog vida.

(e) Podsticanje i priznavanje upotrebe gestovnih jezika.

Evropski savez slijepih sprovodi dvogodišnji projekat PARVIS, koji ima za cilj podizanje svijesti o pravima osoba potpuno i djelimično oštećenog vida, istovremeno gradeći kapacitete organizacija osoba oštećenog vida, koje se za njih zalažu, stvaranjem i pružanjem pristupačnog audiovizuelnog komunikacijskog materijala, usklađenog na evropskom nivou.

Uz podršku Evropske komisije, PARVIS je zajednički projekat Evropskog saveza slijepih s organizacijama članicama iz 9 zemalja PARVIS-a: Slovačka, Njemačka, Crna Gora, Francuska, Litvanija, Portugal i Španija, Holandija i Švedska.

Pogledajte video koji se odnosi na pravo na pristupačne informacije, u skladu sa članom 21 UN Konvencije o pravima OSI na sledećem linku:

https://www.youtube.com/watch?v=M3Zi51phUbU.

Izvor: http://www.euroblind.org/convention/article-21

Pripremila: Katarina Bigović

Objavi prvi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

13 + thirteen =