Preskoči na sadržaj

REAGOVANJE – DIGITALIZACIJA OBRAZOVANJA MORA OBUHVATITI I PRISTUPAČNOST ONLINE NASTAVE, LITERATURE I DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA ĐACIMA OŠTEĆENOG VIDA

Objavljeno u Aktuelnosti

Poštovani/e,

Putem ovog teksta, odnosno reagovanja pišemo i obraćamo se u ime svih osoba potpuno ili djelimično oštećenog vida, njihovih roditelja, odnosno staratelja, zahtjevom za pristupačnost online nastave, video fajlova, literature i drugih obrazovnih materijala, koji su dio projekta “Digitalizacija obrazovanja u Crnoj Gori”.

Važno je navesti da bi svi obrazovni materijali, video fajlovi i informacije, koje će se u buduće objavljivati putem televizije i interneta, morali biti kreirani na način da budu dostupni, odnosno prilagođeni čitačima ekrana kompjutera i telefona za osobe oštećenog vida. Takođe, video materijali na kojima se nalaze fotografije, grafikoni i sl, trebali bi biti objašnjeni (predstavljeni) učenicima oštećenog vida narativnim putem – tzv. audio-deskripcijom.

S obzirom na činjenicu da i učenici oštećenog vida prate nastavu preko TV ekrana ili interneta, a asistenti u nastavi nijesu prisutni u domovima učenika, dok su njihovi roditelji uglavnom zaposleni, svakodnevno se događa barijera, odnosno problem i nemogućnost da dijete oštećenog vida prati nastavu. Npr. jedan broj učitelja/nastavnika, često govori, “kao što vidite na ekranu”, “kao što vidite na slici”. Predlažemo korigovanje takvih video snimaka, na način što bi slika na ekranu ostala nepromijenjena, samo što bi učitelj/odnosno nastavnik izgovorio/predstavio ono što piše na ekranu, kako bi i djeca oštećenog vida, ali i druga djeca koja imaju poteškoće prilikom čitanja, mogla samostalno pratiti nastavu, raditi svoje domaće zadatke bez čekanja na povratak roditelja sa posla. Verbalno prenošenje sadržaja na video časovima koji se objavljuju na TV i postavljaju na platformu učidoma.me važno je i zbog roditelja sa oštećenim vidom koji pomažu svojoj djeci u savladavanju gradiva.

Dakle, u skladu sa članovima Konvencije o pravima lica sa invaliditetom i Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, informacije moraju biti pristupačne, odnosno čitljive za sve pametne uređaje, koje i osobe oštećenog vida danas koriste. Ovi programi, odnosno uređaji, omogućavaju im potpunu i pravovremenu informisanost, ukoliko su informacije kreirane u skladu sa Smjernicama i standardima za E-pristupačnost, koje je u saradnji sa nama objavilo Ministarstvo javne uprave na sljedećim adresama:

http://www.mju.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=291138&rType=2&file=Smj
ernice_ePristupacnost.pdf
http://www.mju.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=370453&rType=2&file=Smj
ernice%20za%20razvoj%20i%20upravljanje%20internet%20prezentacijama%20%20Verzija%2
03.0%20-%20%20jun%202019.pdf
Uvjereni da će resorno Ministarstvo uvažiti predloženo u ovom reagovanju, odnosno da će kreatori online nastave i informacija, dokumenata, video fajlova i druge obrazovne literature za učenike koji danas koriste digitalno obrazovanje, usljed pandemije “COVID 19” i važećih mjera i ograničenja pohađaju online nastavu, ostajemo raspoloženi za sve oblike saradnje i konsultacija.

Reagovanje SSCG-Digitalizacija obrazovanja mora ukljuciti i dostupnost online sadrzaja i literature ucenicima ostecenog vida

Objavi prvi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

four × 2 =