Preskoči na sadržaj

RTCG I DALJE BEZ PRILAGOĐENOG PROGRAMSKOG SADRŽAJA ZA OSI

Objavljeno u Aktuelnosti

Tokom procesa stvaranja i građenja inkluzivnog društva, veoma bitan segment je prilagođavanje programskih sadržaja Nacionalnog javnog servisa gledaocima i gledateljkama sa invaliditetom. Pristupačnost informaciono-komunikacionih tehnologija i usluga, ima za cilj da pomogne osobama sa invaliditetom i starijim osobama da budu ravnopravni članovi društva, unaprijedi obrazovanje, podstakne opštu informisanost i kulturu.

Trenutna pristupačnost televizijskog programa zauzima do 1% cjelokupnog sadržaja. Ako posmatramo emisije i druge programske sadržaje koje proizvodi ili emituje RTCG, jedina pristupačna emisija nekad je bila informativna – „Vijesti“ u 18h, u poslednje vrijeme ponekad „Dnevnik“ u 15:30. Filmovi sa naracijom (audio-deskripcijom) za osobe oštećenog vida emituju se rijetko, nedovoljno za prosječnog gledaoca/teljku oštećenog vida. U situaciji kakva je bila i trenutno je sa pandemijom COVID 19 problem nije riješen. I dalje na RTCG kao gledatelj/ka oštećenog vida, sluha ne možete saznati pravovremeno informacije, a ni uživati u raznim programskim sadržajima.

Savez slijepih Crne Gore je u decembru 2019, uputio inicijativu Savjetu RTCG, koja je potom vraćena Savjetu Agencije za elektronske medije i nijedan odgovor po ovom pitanju do danas nije stigao na adresu Saveza slijepih. U inicijativi je akcentovana tadašnja činjenica. Naime, Nacionalni javni servis je 27.11.2019.godine, na svoj veliki jubilej, počeo da emituje svoje programske sadržaje na HD signalu, odnosno u značajnoj mjeri unaprijedio svoje tehničko-tehnološke kapacitete pri kreiranju, stvaranju i emitovanju TV emisija i drugih sadržaja, što nam je dalo za pravo da možemo očekivati i značajne iskorake i promjene na polju prilagođavanja audio-vizuelnih sadržaja osobama
oštećenog vida i drugim osobama sa invaliditetom.

Na pitanja: Da li Savjet ima namjeru da se u bliskoj budućnosti poveća broj emisija i drugih programskih sadržaja koji će biti dostupni ne samo osobama oštećenog vida, već i svim osobama sa invaliditetom, ponajviše gledaocima i gledateljkama oštećenog sluha?

Kada se to može očekivati?, odgovora nema kako ni u pisanoj formi, tako ni u programskom sadržaju RTCG.

U nastavku prenosimo djelove par Direktiva EU, kao i djelove Zakona o nacionalnom javnom servisu koji obavezuju RTCG.

U Direktivi o audio-vizuelnim medijskim uslugama, iz 2010. 1 u Glavi III, čl.7, navodi se sljedeće:
“Države članice podstiču pružaoce medijske usluge u njihovoj nadležnosti da osiguraju da svoje usluge postupno učine dostupnim licima sa oštećenjem sluha ili vida.”; (…) “Pravo osoba s invaliditetom i starijih osoba da učestvuju i budu uključeni u društveni i kulturni život Unije neraskidivo je povezano sa pružanjem dostupnih audiovizuelnih medijskih usluga. Sredstva za postizanje dostupnosti uključuju, ali nijesu ograničena na, znakovni jezik, titlovanje, zvučni opis i lako razumljiv meni za pretraživanje.”;

U Direktivi o audio-vizuelnim medijskim uslugama, iz 2018. 2 u Glavi III, čl.7, navodi se sljedeće:

„ 1. Države članice bez nepotrebnog odlaganja osiguravaju da se usluge koje pružaju pružaoci medijskih usluga u njihovoj nadležnosti stalno i postupno, korištenjem proporcionalnih mjera, čine pristupačnijima licima sa invaliditetom.
2. Države članice osiguravaju da pružaoci medijskih usluga redovno obavještavaju nacionalne regulatorne vlasti ili tijela o sprovođenju mjera iz stava 1. Do 19. decembra 2022. i svake tri godine nakon toga, države članice obavještavaju Komisiju o primjeni stava 1.
3. Države članice podstiču pružaoce medijskih usluga da razviju akcione planove o pristupačnosti za stalno i postupno povećanje pristupačnosti svojih usluga licima sa invaliditetom. O svakom takvom akcionom planu obavještavaju se nacionalne regulatorne vlasti ili tijela.
4. Svaka država članica određuje jedinstvenu, lako pristupačnu, uključujući i osobama sa invaliditetom, i javno dostupnu onlajn kontaktnu tačku za pružanje informacija i primanje
pritužbi u vezi sa svim pitanjim pristupačnosti iz ovog člana.
5. Države članice osiguravaju da se hitne informacije, uključujući javna obavještenja i objave u slučajevima prirodne katastrofe, koje učinjene dostupnim javnosti putem audiovizuelnih medijskih usluga, pružaju na način koji je pristupačan osobama sa invaliditetom.

Član 7a:

1 Direktiva 2010/13/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 10. marta 2010. godine o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima, propisima ili upravnim radnjama u državama članicama o pružanju audiovizuelnih medijskih usluga (Direktiva o audiovizuelnim medijskim uslugama, AVMSD), OJ L 95, 15.4.2010, str. 1–24, dostupno na http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0013&from=EN),
2 Direktiva (EU) 2018/1808 Evropskog parlamenta i Savjeta od 14. novembra 2018. godine o izmjenama i dopunama Direktive 2010/13/EU o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima, propisima ili upravnim radnjama u državama članicama o pružanju audiovizuelnih medijskih usluga (Direktiva o audiovizuelnim medijskim uslugama) u pogledu promjenljivog stanja na tržištu, OJ L 303, 28.11.2018, str. 69–92, dostupno na https://eur-lex.europa.eu/legal content/EN/TXT/?qid=1543826604342&uri=CELEX:32018L1808

Države članice mogu preduzeti mjere kako bi osigurale odgovarajuće isticanje audiovizuelnih medijskih usluga od opšteg interesa.

Član 7b:

Države članice preduzimaju odgovarajuće i proporcionalne mjere kako bi osigurale da se audiovizuelnim medijskim uslugama koje pružaju pružaoci medijskih usluga, bez izričite suglasnosti tih pružalaca, prekrivanjem ne dodaju elementi iz komercijalnih razloga niti da se one mijenjaju. Za potrebe ovog člana, države članice utvrđuju regulatorne pojedinosti, uključujući izuzetke, naročito u smislu zaštite legitimnih interesa korisnika, uzimajući istovremeno u obzir legitimne interese pružalaca medijskih usluga koji su izvorno pružili audiovizuelne medijske usluge.“

Član 9:

Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i televizija Crne Gore navodi sljedeće:

“Javne usluge iz člana 4 stav 1 ovog zakona, su programske obaveze RTCG koje ispunjavaju demokratske, socijalne i kulturne potrebe crnogorskog društva i garantuju pluralizam, uključujući kulturnu i jezičku raznolikost i RTCG je dužna da, uz primjenu visokih standarda profesionalne etike i kvaliteta, bez bilo kojeg oblika diskriminacije, proizvodi i emituje programske sadržaje, koji:
1) služe kao referentne tačke u pogledu jačanja zajedništva i društvenog integrisanja svih pojedinaca, grupa i zajednica;
2) na uravnotežen način, uz odgovarajuću zastupljenost informativnih, kulturnih, obrazovnih, naučnih, sportskih i zabavnih emisija, zadovoljavaju interese javnosti na nacionalnom i lokalnom nivou;
3) obezbjeđuju prostor za otvoreno i slobodno izražavanje različitih mišljenja i stavova o pitanjima od javnog interesa;
4) su namijenjeni svim segmentima društva, posebno vodeći računa o djeci i omladini, pripadnicima manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, licima sa invaliditetom, socijalno ugroženim i drugim specifičnim grupama…”

Objavi prvi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

one × four =