Preskoči na sadržaj

Pristupačnost programskih, medijskih sadržaja za osobe sa invaliditetom

Objavljeno u Aktuelnosti

Tokom procesa stvaranja i građenja inkluzivnog društva, veoma bitan segment je prilagođavanje  programskih sadržaja gledaocima i gledateljkama sa invaliditetom. Pristupačnost informaciono-komunikacionih tehnologija i usluga, ima za cilj da omogući osobama sa invaliditetom i starijim osobama da budu ravnopravni članovi društva, unaprijedi obrazovanje, podstakne opštu informisanost i kulturu. U tom pravcu govori i član 9. Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, u dijelu o pristupačnosti informaciono-komunikacionih tehnologija:

“Kako bi se osobama sa invaliditetom omogućilo da žive samostalno i učestvuju u potpunosti u svim aspektima života, države potpisnice će preduzeti odgovarajuće mjere kako bi osobama sa invaliditetom osigurale pristup ravnopravno s drugima… na informisanje i komunikacije, uključujući informacione i komunikacione tehnologije i sisteme…

Ove mjere, koje uključuju identifikaciju i eliminaciju prepreka i barijera pristupačnosti, primjenjuju se na informacije, komunikacije, i druge usluge, uključujući elektronske usluge…“.

Podsjećamo da je Konvencija obavezujući dokument za sve države potpisnice, među kojima je i Crna Gora još od 2009. godine.

Takođe, član 12. Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom u dijelu Diskriminacija u pristupu informacijama i komunikacijama, propisuje sljedeće:

“Nesprovođenje propisa, odnosno nepreduzimanje posebnih mjera organa iz člana 5. stav 1 ovog zakona, koji se odnosi na traženje, primanje i širenje informacija namijenjenih javnosti, kao i dostupnost informacija na internetui u drugim medijima, u propisima iz oblasti informisanja i elektronskih komunikacija, smatra se diskriminacijom po osnovu invaliditeta.”

 

U istraživanju prava potrošača osoba sa invaliditetom koje su sproveli Savez slijepih Crne Gore i Centar za zaštitu prava potrošača u okviru projekta “Svi smo stvoreni jednaki, ka efikasnijoj zaštiti prava potrošača osoba sa invaliditetom” ispitanici su u djelu pristupačnosti TV sadržaja ukazali na više problema.

 

Najčešći problemi koji pogađaju medije su:

  1. Nedostatak gestovne podrške;
  2. Nesenzibilisanost novinara za pravilno izvještavanje o problemima osoba sa invaliditetom;
  3. Neprimjereni tekstovi u medijima kojima se dodatno diskriminišu osobe sa invaliditetom;
  4. Nepristupačnost filmskih sadržaja; nedostatak titlovane podrške.

 

Osim televizijskih medija, značajne prepreke pogađaju i online medije. Glavni problemi se odnose na nepristupačnost sajtova za osobe oštećenog vida.

 

„Nepristupačni su sajtovi. Oglasi koje govorna podrška čita a koji su česti ometaju moje informisanje. Restartuje mi se govorna podrška, i često dok pročitam članak zna da prođe dosta vremena.“

 

Tabela: Problemi koji pogađaju sektor, usluge

 

 

  Prvi problem Drugi problem Treći problem
TV sadržaj Dostupnost roba i usluga sa obilježijima za OSI osobe (Brajevo pismo, velika slova) Dostupnost roba i usluga sa obilježijima za OSI osobe (Brajevo pismo, velika slova) Nedostatak govorne podrške

 

Objavi prvi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

11 + 3 =