Preskoči na sadržaj

Uspjeh! Osobe s invaliditetom uključene su u novi budžet za spoljne akcije EU 2021-2027

Objavljeno u Aktuelnosti

Evropski forum za osobe s invaliditetom (EDF) pozdravlja konačno usvajanje Instrumenta susjedstva, razvoja i međunarodne saradnje? (NDICI) – „Globalna Evropa“ u koji su osobe s invaliditetom u potpunosti uključene! Ovim instrumentom finansiranja EU izdvaja 79,5 milijardi eura za podstizanje globalnog oporavka u narednih sedam godina.
To je zastrašujući ishod koji će nam pomoći da se zalažemo za finansiranje razvoja koji uključuje osobe s invaliditetom u radu EU širom svijeta.
Zapravo, finansiranje NDICI-a koristiće se za međunarodna partnerstva u oblasti održivog razvoja, klimatskih promjena, demokratije, upravljanja, ljudskih prava, mira i bezbjednosti u susjednim zemljama EU i šire. Osobe s invaliditetom, uključujući Konvenciju UN o pravima osoba s invaliditetom, pomenute su šest puta u završnom dokumentu.
EDF je vodio dvogodišnju kampanju kako bi osigurao da budžet uključi osobe s invaliditetom u rad EU unutar i izvan Evrope. Ranije ove godine EDF i Međunarodni konzorcijum za invaliditet i razvoj (IDDC) podsjetili su EU da osigura da žene i muškarci, djevojke i dječaci s invaliditetom neće zaostajati u trenutnom programiranju budžeta „Globalna Evropa“. Sva sredstva za politike, programe i aktivnosti moraju uključivati i biti pristupačni osobama s invaliditetom i njihovim predstavničkim organizacijama.
U završnom NDICI -u posebno pozdravljamo priznanje da:
– „Organizacije civilnog društva i lokalne vlasti su na odgovarajući način konsultovane i imaju blagovremen pristup relevantnim informacijama koje im omogućavaju da se na odgovarajući način
uključe i odigraju značajnu ulogu u osmišljavanju, sprovođenju i sličnim povezanim procesima praćenja programa“ (član 8- opšti principi, str. 71).
Preporučujemo da ovi procesi konsultacija budu organizovani na pristupačan način i da omoguće učešće svim osobama s invaliditetom i njihovim predstavničkim organizacijama (DPO / OPD). Osobe s invaliditetom i organizacije osoba s invaliditetom treba da budu uključene u sve faze programiranja NDICI – a i na svim nivoima (regionalnom i državnom).
– „Instrument NDICI primjenjivaće pristup zasnovan na pravima koji obuhvata sva ljudska prava da bi podržao nosioce prava u polaganju prava, sa fokusom na siromašnije, marginalizovane i ranjive ljude i grupe, uključujući osobe s invaliditetom“ (član 8, str. 69 )
Tražimo da se Konvencija o pravima osoba s invaliditetom i osobe s invaliditetom navedu u svoj dokumentaciji koja se odnosi na NDICI, uključujući ključne programske dokumente kao što su geografski (državni i regionalni) i tematski višegodišnji akcioni planovi (MAAP), višegodišnji
indikativni programi (MIP) i naknadne akcione planove.
 “Promovisati rodnu ravnopravnost, prava žena i djevojčica i
osnaživanje i nediskriminaciju po bilo kom osnovu, kroz ciljane i
integrisane akcije“.
Očekujemo da će se ovaj dvostruki pristup primijeniti i na uključivanje
osoba s invaliditetom u razvoj i međunarodnu saradnju koja se sastoji od
(a) uključivanja prava osoba s invaliditetom svih uzrasta i (b) inicijativa
usmjerenih na osobe s invaliditetom.
Uspeh NDICI tu ne staje! EDF će se i dalje zalagati za:
 Osiguranje da tekući globalni odgovor Tima Evrope na COVID-19,
kao i sve buduće inicijative Tima Evrope, kao i zajedničko
programiranje, sprovođenje i planovi vakcinacije, ne ostavljaju
nikoga iza sebe i uključuju osobe s invaliditetom.
– Osiguranje koherentnosti između programa NDICI (geografskog i tematskog stuba) i sledeće Evropske strategije o pravima osoba s invaliditetom 2021-2030.
– Korišćenje intersekcijske analize za podršku oblikovanju i implementaciji programa, osiguranje sistematskog prikupljanja podataka razvrstanih prema najmanje polu, dobi i invaliditetu i ulaganje u podršku delegacijama Evropske unije i partnerskim zemljama radi razvrstavanja podataka.

Link do kompletnog NDICI -a na veb stranici Evropske unije.
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/947/oj
Kontakt:
Za više informacija kontaktirajte An-Sofie Leenknecht, koordinatorku za ljudska prava EDF-a
Ansofie.Leenknecht@edf-feph.org

Izvor: https://www.edf-feph.org/success-persons-with-disabilities-are-
included-in-the-eu-new-external-action-budget-2021-2027/

Prevod: Jovana Dragašević

Objavi prvi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

5 × five =