Preskoči na sadržaj

Lokalne samouprave neposredno diskriminišu osobe oštećenog vida

Objavljeno u Aktuelnosti

Monitoring nad primjenom člana 33 Zakona o zabrani diskriminacije lica s invaliditetom u Crnoj Gori, realizovan je u okviru projekta Svi smo stvoreni jednaki, ka efikasnijoj zaštiti potrošačkih prava lica sa invaliditetom” („We are all created equal: Towards more efficient consumer protection of persons with disabilities“).

Prikupljanje podataka je realizovano u periodu od 20.11.2019.do 20.03.2020, slanjem Zahtjeva za slobodan pristup informacijama i direktnim posjetama institucijama.  Poslato je ukupno 211 zahtjeva i obuhvaćene su institucije izvršne, sudske i zakonodavne vlasti u Crnoj Gori, agencije, instituti, zavodi, centri za socijalni rad, institucije kulture, finansija, univerziteti itd.

Monitoringom su obuhvaćene i lokalne samouprave u Crnoj Gori. Od 25 lokalnih samouprava u Crnoj Gori, a od 23 koje su dostavile podatke, samo Glavni grad Podgorica, opštine Golubovci, Bar i Mojkovac imaju natpise na Brajevom pismu na vratima. Dostupne informacije, ima samo djelimično opština Golubovci, a nijedna lokalna samouprava nema pristupačan sajt.

Kada je riječ o planovima, većina opština će pokrenuti proces prilagođavanja sajtova, dok je u Opštini Mojkovac taj proces u toku. Prijestonica Cetinje, opštine Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kotor, Nikšić, Plužine odradiće natpise na Brajevom pismu tokom 2020. Iz Opštine Mojkovac navode da će u skladu sa Lokalnim akcionim planom za osobe sa invaliditetom obezbijediti elemente pristupačnosti do 2022.

Za opštine Cetinje i Ulcinj nema podataka. A pregled rezultata i u tabeli ispod.

Institucija

Natpis na brajevompismu na vratima

Informacije u dostupnim formatima

Pristupačan sajt

Planovi

GLAVNI GRAD PODGORICA

Imaju

Nemaju

Nemaju

Februar sajt

OPŠTINA GOLUBOVCI

Imaju

Djelimično

Postupak u toku

Prvi kvartal 2020.

OPŠTINA TUZI

Nemaju

Nemaju

Nemaju

U što skorijem rokuplaniraju

PRIJESTONICA CETINJE

OPŠTINA ANDRIJEVICA

Nemaju

Nemaju

Nemaju

U toku 2020.

OPŠTINA BAR

Imaju

Nemaju

Nemaju

U nastupajućem period

OPŠTINA BERANE

Nemaju

Nemaju

Nemaju

Tokom 2020.

OPŠTINA BIJELO POLJE

Nemaju

Nemaju

Nemaju

Tokom 2020.

OPŠTINA BUDVA

Nemaju

Nemaju

Nemaju

U nastupajućem period

OPŠTINA DANILOVGRAD

Nemaju

Nemaju

Nemaju

OPŠTINA GUSINJE

Nemaju

Nemaju

Nemaju

Tokom 2020.

OPŠTINA HERCEG NOVI

Nemaju

Nemaju

Nemaju

U doglednom periodu

OPŠTINA KOLAŠIN

Nemaju

Nemaju

Nemaju

Planirana izgradnja novezgrade

OPŠTINA KOTOR

          –

             –

            –

Usvajaju samo pod 1

OPŠTINA MOJKOVAC

Imaju

Nemaju

Nemaju

Do kraja 2022. U skladusa lokalnim akcionimplanom za osobe sainvaliditetom

OPŠTINA NIKŠIĆ

Nemaju

Nemaju

Nemaju

U narednom periodu

OPŠTINA PETNJICA

Nemaju

Nemaju

Nemaju

Nastojaće  da obezbijede

OPŠTINA PLAV

Ponovo poslat zahtjev

OPŠTINA PLUŽINE

Nemaju

Nemaju

Nemaju

Tokom 2020.

OPŠTINA PLJEVLJA

Nemaju

Nemaju

Nemaju

Nema informacija

OPŠTINA ROŽAJE

Nemaju

Nemaju

Nemaju

U skorijoj budućnosti

OPŠTINA TIVAT

Nemaju

Nemaju

Nemaju

Uskoro natpisi, blagovremeno ćeobavijestiti.

OPŠTINA ULCINJ

OPŠTINA ŠAVNIK

Nemaju

Nemaju

Nemaju

Namjeravaju

OPŠTINA ŽABLJAK

Nemaju

Nemaju

Nemaju

Shodno mogućnostima

Sumiranjem dobijenih rezultata može se konstatovati da nijedna lokalna samouprava u Crnoj Gori nema u potpunosti elemente pristupačnosti za osobe oštećenog vida. U 2020, prema podacima sa terena zbog situacije sa COVID19, lokalne samouprave nijesu realizovale planove u cilju obezbjeđivanja pristupačnosti, pristupačnih informacija.

Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom stupio je na snagu 14.07.2015, a prema članu 33, rok od 18 mjeseci, da je ispoštovan, značio bi da se već 14.01.2017. moglo govoriti o jednakom tretmanu, poštovanju dostojanstva osoba oštećenog vida. Međutim i 4.marta 2021, možemo konstatovati da institucije nijesu doprinijele smanjenu stepena diskriminacije osoba oštećenog vida i da organi jedinica lokalne samouprave nijesu ispoštovale član 33 ZZDLSI.

Trenutna situacija ne ohrabruje osobe oštećenog vida da se aktivnije uključe u društvene tokove, a najprije se misli na oblasti samostalnog života, pristupa informacijama, učešća u lokalnoj zajednici, shodno da na svakom koraku nailaze na nepristupačnost.

Može se konstatovati i prisustvo neposredne diskriminacije, od strane institucija koje su bile predmet monitoringa.

Monitoring nad članom 33 ZZDLSI na sledećem linku: Monitoring primjene člana 33 ZZDLSI

Objavi prvi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

five × 5 =