Preskoči na sadržaj

„Vrijeme je da kažemo NE diskriminaciji osoba oštećenog vida“

Objavljeno u Aktuelnosti

Savez slijepih Crne Gore realizuje projekat „Vrijeme je da kažemo NE diskriminaciji osoba oštećenog vida“, koji traje dvanaest mjeseci, a finansijski je podržan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Projekat ima za cilj da podigne nivo znanja i informacija o poštovanju ljudskih prava i smanji vidove diskriminacije osoba oštećenog vida. Putem istraživanja, koje je sprovedeno prethodne godine od strane Saveza slijepih Crne Gore, na temu Diskriminacija OSI”, ispitanici su pokazali izuzetno nizak stepen znanja  o diskriminaciji, pa je time i prepoznavanje iste na jako niskom nivou. Sagledavanjem ovih činjenica ne iznenađuje ni to što se osobe s invaliditetom ne odlučuju za pokretanje institucionalnih postupaka za zaštitu od diskriminacije. One osobe s invaliditetom, koje pak prepoznaju diskriminaciju i njene pojavne oblike, ne odlučuju se na pokretanje institucionalnih postupaka iz više razloga.

Kroz organizovanje edukativnih trening-sesija za osobe oštećenog vida, osobe oštećeng vida će moći da odgovore na pitanja Šta je diskriminacija? Koji su njeni pojavni oblici? Posljedice do kojih ona može dovesti? Kako se mogu boriti protiv diskriminacije? i sl. Obzirom da osobe oštećenog vida najčešće govore o lakoj i teškoj diskriminaciji, o navikama za život uz diskriminaciju, neophodno je kroz primjere iz prakse, studije slučaja približiti pojmove i oblike diskriminacije. Kroz program treninga polaznici će dobiti i konkretne sugestije i savjete od relevantnih predavača, a koji se odnose na konkretne mehanizme i pravna sredstva za zaštitu od diskriminacije. Treninzi će se bazirati na glavnim dokumentima iz oblasti diskriminacije, a to su Konvencija UN o pravima lica sa invaliditetom, Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i dr. Održaće se pet treninga za 60 osoba oštećenog vida iz Crne Gore.

Osam okruglih stolova održaće se u osam gradova u Crnoj Gori:  Pljevljima, Bijelom Polju, Beranama, Nikšiću, Danilovgradu, Cetinju, Baru i Kotoru. Na okruglim stolovima će se diskutovati na temu diskriminacije, otkrivanja prepoznavanja iste. Cilj je da se motivišu i edukuju zaposleni u lokalnim samoupravama, kao i da se osnaže i doedukuju ključni akteri u borbi protiv diskriminacije, koji se često nalaze u ulozi onog koji diskriminiše.  Jedinice lokalnih samouprava širom Crne Gore ne omogućavaju nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osobama oštećenog vida. Njihove zgrade i prostorije su veoma nepristupačne za mnoge OSI, ne izuzimajući ni osobe oštećenog vida. Na ovaj način, kroz otvorenu, javnu diskusiju, pokrenuće se i tema diskriminacije u oblasti pristupačnosti, dostojanstva, učešća građana/ki oštećenog vida na lokalnom nivou, prepoznati nedostaci na kojima će se raditi u narednom periodu, a sve u cilju smanjenja stepena diskriminacije osoba oštećenog vida na polju učešća u lokalnoj zajednici.

Treća faza projekta usmjerena je ka kreiranju, izradi štampanju Vodiča za borbu protiv diskriminacije, koji će biti izrađen kako na Brajevom pismu, tako i na crnoj štampi, uvećanom formatu i u audio formatu. Ovaj vodič sadrži smjernice i uputstva za lakše prepoznavanje diskriminacije i njenih pojavnih oblika za osobe oštećenog vida, kao i lako razumljive i konkretne savjete za borbu protiv iste. Ovi savjeti će predstavljati redosljed pravnih koraka za zaštitu od diskriminacije, koji će biti pisani jezikom prosječnog građanina/ke oštećenog vida. Na ovaj način će se povećati nivo znanja o antidiskriminacionom zakonodavstvu i da se što više primjenjuje u praksi. Vodič će poslužiti svim osobama oštećenog vida, da lakše prepoznaju i otkriju diskriminaciju, kao i onima koji žele da na efikasan način pokrenu postupak za zaštitu od iste.

Vodič možete preuzeti sa sledećeg linka: Vodič za borbu protiv diskriminacije, finalna verzija, 21.1.2021, font 18

Medijske aktivnosti usmjerene su i ka kreiranju radijske emisije “U Njegoševoj ulici”, koja se emituje na radiju Feniks, a možete ih pronaći i na youtube kanalu: https://www.youtube.com/channel/UCwaykuNVp8xawwOfHqEHATw .

Završna aktivnost projekta, konferencijaJa znam šta je diskriminacija, znaš li ti?”,ponudiće nove upute i savjete za borbu protiv diskriminacije.

Objavi prvi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

9 + 17 =