Preskoči na sadržaj

INICIJALNI POLOŽAJ

Objavljeno u Aktuelnosti

Poštovani čitaoci portala Saveza slijepih Crne Gore, u današnjem tekstu se možete upoznati sa pojmom inicijalni položaj prilikom kretanja osobe oštećenog vida uz pomoć pratioca, i kako pravilno asistirati prilikom penjanja uz i niz stepenice, prolaza kroz uzani prolaz, prostor itd.

Inicijalni položaj podrazumijeva to da ukoliko osoba oštećenog vida želi da pređe sa jedne na drugu stranu pratioca, to može da učini tako što će se kretati na drugu stranu iza pratioca dok će mu jedna ruka biti stalno na leđima pratioca radi održavanja kontakta.

U slučaju prolaza kroz uzani prostor pratilac pomjera lakat kojim vodi osobu oštećenog vida prema svojim leđima. Osoba oštećenog vida treba da potpuno ispruži svoju ruku, izostane iza pratilaca cijeli jedan korak u isto vrijeme, osoba oštećenog vida se pomjera i zauzima položaj iza pratilaca.

Kod prolaza kroz uzani prostor, pratilac će vratiti svoju ruku u normalan položaj kada se prođe uzani prostor. Svakoj promjeni površinskog nivoa, kao što su ivičnjaci trotoara ili stepenice treba prići pod pravim uglom. Važno je da osoba oštećenog vida kaže pratiocu da tako uradi.

Prilikom penjanja i spuštanja niz stepenice osoba oštećenog vida pušta pratioca da prvi zakorači i sam načini pola koraka, potpuno ispruži ruku. Ovaj pokret daje priliku osobi oštećenog vida da otkrije, pomoću pokreta pratiočevog lakta, da li stepenice idu naviše ili naniže.

Važno je naglasiti da ispružena ruka obezbjeđuje osobi oštećenog vida informaciju bar za jedan cijeli korak naprijed. Pratilac pravi pauzu na kraju stepeništa dok osoba oštećenog vida ne zauzme svoj normalan položaj. Kada se pratilac nalazi na vrhu stepenica osoba oštećenog vida je pola koraka iza njega. Pratilac upozorava da se nalazi na početku silaznih stepenica nakon što pratilac siđe na prvi stepenik i zaustavi se, osoba oštećenog vida se pomiče za pola koraka, vrhovima stopala poravna se sa ivicom prvog stepenika i tako utvrdi njegov položaj zatim probnim spuštanjem stopala izmjeri dubinu prvog stepenika. Prilikom spuštanja niz stepenice osoba oštećenog vida slijedi pratioca zaostajući pola koraka, jedan stepenik iza njega. Silaskom pratioca niz stepenice osoba oštećenog vida će osjetiti da se njegov položaj tijela izravnao, što je znak da mu preostaje samo jedan stepenik.

U slučaju prolaženja kroz vrata, tačnije kada se prilazi vratima, važno je da se osoba oštećenog vida nalazi u pravilnom položaju u odnosu na pratilaca. Osoba oštećenog vida treba da se nalazi na strani gdje su šarke na vratima. Pratilac u tom slučaju govori osobi oštećenog vida na koju se stranu vrata otvaraju. Ako se otvaraju desno onda osoba oštećenog vida treba da bude lijevo od pratilaca. Pratilac prvo otvara vrata svojom slobodnom rukom, a zatim pruža šaku ruke, kojom prati osobu oštećenog vida do drške. U isto vrijeme osoba oštećenog vida nalazi kvaku praćenjem ruke vodilje svojom slobodnom rukom. Osoba oštećenog vida hvata kvaku, otvara vrata i pušta pratioca da prođe, a kada osoba oštećenog vida prođe, ona hvata kvaku s druge strane vrata.

Pri pomaganju pri sjedenju na stolicu pratilac stavlja šaku osobe oštećenog vida na naslon stolice i ukazuje osobi oštećenog vida kako je stolica postavljena. Osoba oštećenog vida se kreće bez pomoći okolo do prednjeg dijela stolice i određuje visinu dodirujući je zadnjom stranom noge. Drugu ruku koristi da odredi položaj stola. Kada sjedne, podešava stolicu da odredi položaj stola. Zbog stabilnosti i svoje sigurnosti dobro je da osoba oštećenog vida pridržava naslon stolice. U dvoranama sa redovima stolica, osoba oštećenog vida staje iza pratioca i zauzima položaj za bočno kretanje. Nakon što dođu do sjedišta, osoba oštećenog vida se postavlja do pratioca i spoljašnjim dijelom šake slijedi naslon sjedišta ispred sebe.

Kod ulaženja u automobil pratilac dovodi osobu oštećenog vida do kola i pokazuje joj gdje se nalazi drška na vratima svojom rukom vodiljom. Osoba oštećenog vida otvara vrata i može slobodnom rukom da pridržava gornji ćošak vrata. Ona locira i drži gornji dio vrata automobila održavajući ručni kontakt sa gornjim dijelom vrata sve dotle dok ne povuče glavu bezbjedno u automobil. Kada se smjesti treba da najavi da namjerava da zatvori vrata. Ukoliko koristi štap, isti je uz osobu oštećenog vida i ona ga unosi u automobil i postavlja ga između sebe i vrata.

Prije napuštanja automobila, osoba oštećenog vida treba da upita da li ima pješaka ili bilo kakvih prepreka pred vratima kola.

Pripremila: Anđela Dragović

Podgorica, 17.12.2020.

*Zahvaljujemo se tiflolozima: Zorici Tončić i Sanji Pešić na saradnji prilikom realizacije seminara i treninga, tekstova na temu “Orjentacija i kretanje osoba oštećenog vida”.

 

Objavi prvi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

nine + 19 =