Preskoči na sadržaj

Osobe oštećenog vida djelimično uključene u lokalnu zajednicu Bar na jednakoj osnovi sa drugim građanima

Objavljeno u Aktuelnosti

U četvrtak 27.5.2021, održan je okrugli sto sa zaposlenima Opštine Bar u okviru projekta „Vrijeme je da kažemo NE diskriminaciji osoba oštećenog vida“, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, a sprovodi ga Savez slijepih u partnerstvu sa Organizacijom slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine. Cilj Projekta je da podigne i unaprijedi nivo znanja o poštovanju ljudskih prava uopšte i suzbije i ublaži diskriminaciju u svim pojavnim oblicima, kao i omogućavanje ravnopravnosti u uživanju ljudskih prava osobama oštećenog vida na lokalnom nivou.

Okrugli sto je održan u cilju podizanja nivoa svijesti i znanja o uvažavanju prava osoba s invaliditetom bez diskriminacije i u skladu sa mjerama Akcionog plana za 2019-2020 Strategije za zaštitu lica s invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2017-2021, na kojem se govorilo o borbi protiv diskriminacije, otkrivanja i prepoznavanja iste. Na ovaj način, kroz otvorenu diskusiju, pokrenuta je tema diskriminacije u oblasti pristupačnosti, dostojanstva, učešća u donošenju odluka.

U većini lokalnih samouprava osobama oštećenog vida nije omogućeno da ostvare elementarna prava, pa su tako gotovo svakodnevno prisutni slučajevi diskriminacije zbog nepristupačnosti lokalnih samouprava, njihovih službi i organa koji bi trebali biti u službi svih građana/ki.

Ograničeno je ili onemogućeno učešće u donošenju odluka na lokalnom nivou, pa je samim tim poljuljano njihovo samopouzdanje i osjećaj dostojanstva osoba oštećenog vida

Nakon prezentovanja definicija diskriminacije, razumnih adaptacija, univerzalnog dizajna, UN Konvencije o pravima OSI, Zakona o zabrani diskriminacije OSI sa akcentom na pristupačnost i diskriminaciju od strane predstavnika Saveza slijepih, Katarine Bigović i Gorana Macanovića, diskutovalo se o elementima pristupačnosti.

Opština Bar je djelimično pristupačna za osobe oštećenog vida. Prema riječima zaposlenih natpisi na Brajevom postoje i na ulaznim vratima, i na vratima kancelarija. Za potrebe pristupačnosti građanskog biroa, urađene su taktilne staze vodilje. Web stranica nije pristupačna za osobe potpuno i djelimično oštećenog vida, međutim zahtjevi sa web stranice su najčešće u čitljivom doc formatu. Ne postoje orjentacioni planovi, kao ni taktilne staze vodilje unutar zgrade kako bi se osobe oštećenog vida samostalno kretale, boravile, radile. Opština nije izradila Lokalni akcioni plan za integraciju i zaštitu od diskriminacije OSI.

 

Nakon jako konstruktivne diskusije, dogovoreni su naredni koraci:

  • Rad na pristupačnosti sajta za korisnike, osobe potpuno i djelimično oštećenog vida.
  • Rad na pristupačnosti materijala, (brošura, flajera i sl) kako u audio formatu, tako i na brajevom pismu. Za potrebe prilagođavanja na brajevom pismu- lokalna organizacija slijepih za Bar i Ulcinj otvorena za saradnju.
  • Rad Komunalne policije u oblasti omogućavanja bezbjednog kretanja osoba s invaliditetom (parking mjesta za OSI, trotoari i sl.)
  • Razmatranje mogućnosti zaposlenja OSI, prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI.
  • Dalji rad na unapređenju zvučne signalizacije na raskrsnicama. Postavljanje taktilnih staza vodilja.
  • Prilikom rekonstrukcije ulica, bulevara, parkova i sl, poseban akcenat staviti na elemente pristupačnosti koji moraju biti ispoštovani u skladu sa postojećom zakonskom regulativom.
  • Obezbjeđivanje sredstava na godišnjem nivou za prilagođavanje okoline.
  • Savez slijepih se obavezuje da ispita tehnička rješenja u zemljama Evrope, u odnosu na zvučne najave na autobuskim stajalištima.

Ostajemo u nadi da će Opština Bar preduzeti korake na putu ka smanjenju stepena diskriminacije OSI i omogućavanju učešća osoba oštećenog vida na jednakoj osnovi sa drugim građanima.

 

Objavi prvi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

eleven + six =