Preskoči na sadržaj

Mjesec: Novembar 2022.

Izvještaj Evropske Komisije za Crnu Goru 2022. – Funkcionisanje demokratskih institucija i reforme javne uprave 

Objavljeno u Aktuelnosti

Socijalna zaštita  Sektor socijalne zaštite i inkluzije nastavlja da se susreće s ograničenjima u ljudskim i kadrovskim resursima. Iako je preispitivanje sistema socijalne zaštite završeno u…

Izvještaj Evropske Komisije za Crnu Goru 2022. Funkcionisanje demokratskih institucija i reforme javne uprave

Objavljeno u Aktuelnosti

Politika zapošljavanja U odnosu na Politiku zapošljavanja, Vlada je usvojila Nacionalnu strategiju zapošljavanja za period 2021-2025, u decembru 2021, a u 2022. Akcioni plan zapošljavanja. Nadgledanje…

Izvještaj Evropske Komisije za Crnu Goru 2022. – Funkcionisanje demokratskih institucija i reforme javne uprave

Objavljeno u Aktuelnosti

Prava osoba s invaliditetom U odnosu na prava osoba s invaliditetom, prethodna Vlada je, po prestanku mandata Savjeta za brigu o licima s invaliditetom, uspostavila…

Izvještaj Evropske Komisije za Crnu Goru 2022. – Funkcionisanje demokratskih institucija i reforme javne uprave 

Objavljeno u Aktuelnosti

Funadamentalna prava Crna Gora je umjereno pripremljena u oblasti fundamentalnih prava. Zakonodavni i institucionalni okvir je uglavnom uspostavljen i Crna Gora nastavlja da ispunjava svoje…

Izvještaj Evropske Komisije za Crnu Goru 2022. – Funkcionisanje demokratskih institucija i reforme javne uprave

Objavljeno u Aktuelnosti

Izbori Razrješenjem predsjednika  Državne izborne komisije u junu 2021. izabran je novi predsjednik 8. decembra 2021, nakon održanih lokalnih izbora na Cetinju, u Mojkovcu i…

U Bijelom Polju osobe oštećenog vida zadovoljne servisom Videći pratilac

Objavljeno u Aktuelnosti

Savjetnica za međunarodne odnose Katarina Bigović Kulić i stručna radnica Nikolina Miljić predstavile su i razgovarale o servisu „Videći/a pratilac/ljka“ sa predstavnicima i članovima lokalne…

Servis “Videći/a pratilac/teljka” predstavljen osobama oštećenog vida iz Pljevalja

Objavljeno u Aktuelnosti

Savjetnica za međunarodne odnose Katarina Bigović Kulić i stručna radnica Nikolina Miljić predstavile servis „Videći/a pratilac/ljka“  predstavnicima, budućim korisnicima, članovima lokalne organizacije za Pljevlja. Cilj…