Preskoči na sadržaj

Savez Slijepih Crne Gore Posts

Trenutni položaj i aktuelni problemi koji prate starije osobe u Crnoj Gori

Objavljeno u Aktuelnosti

Stariji ljudi su često izloženi diskriminaciji po više osnova: siromaštvu, nasilju, finansijskom iskorišćavanju, zanemarivanju, neuvažavanju njihovih stavova i realnih potreba. „Broj starijih osoba u svjetskoj…

Unaprijediti birački proces za OSI na predstojećim lokalnim izborima u Herceg Novom

Objavljeno u Aktuelnosti

U četvrtak, 1.4.2021, izvršni direktor Saveza slijepih Goran Macanović i izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom, Marina Vujačić, sastali su se sa predstavnicima Opštinske izborne…

IZBOR STUDIJA NIJE UVIJEK USKLAĐEN SA STVARNIM ŽELJAMA, AFINITETIMA OSOBA OŠTEĆENOG VIDA

Objavljeno u Aktuelnosti

Ustav Crne Gore u članu 75 navodi sljedeće: “Jemči se pravo na školovanje pod jednakim uslovima…” Da li se osobe oštećenog vida školuju pod jednakim…