Preskoči na sadržaj

Projekat „Vrijeme je da kažemo NE diskriminaciji osoba oštećenog vida“

Objavljeno u Aktuelnosti, i Projekti

 

Savez slijepih Crne Gore počinje sa realizacijom projekta „Vrijeme je da kažemo NE diskriminaciji osoba oštećenog vida“, koji će trajati dvanaest mjeseci, a finansijski je podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Projekat ima za cilj da podigne nivo znanja i informacija o poštovanju ljudskih prava i smanji vidove diskriminacije osoba oštećenog vida. Putem istraživanja, koje je sprovedeno prethodne godine od strane Saveza slijepih Crne Gore, na temu “Diskriminacija OSI”, ispitanici su pokazali izuzetno nizak stepen znanja  o diskriminaciji, pa je time i prepoznavanje iste na jako niskom nivou. Sagledavanjem ovih činjenica ne iznenađuje ni to što se osobe s invaliditetom ne odlučuju za pokretanje institucionalnih postupaka za zaštitu od diskriminacije. One osobe s invaliditetom, koje pak prepoznaju diskriminaciju i njene pojavne oblike, ne odlučuju se na pokretanje institucionalnih postupaka iz više razloga.

Kroz organizovanje edukativnih trening-sesija za osobe oštećenog vida, osobe oštećenog vida će moći da odgovore na pitanja- Šta je diskriminacija? Koji su njeni pojavni oblici? Posljedice do kojih ona može dovesti? Kako se mogu boriti protiv diskriminacije? i sl. Kroz program treninga polaznici će dobiti i konkretne sugestije i savjete od relevantnih predavača, a koji se odnose na konkretne mehanizme i pravna sredstva za zaštitu od diskriminacije. Treninzi će se bazirati na glavnim dokumentima iz oblasti diskriminacije, a to su Konvencija UN o pravima lica sa invaliditetom, Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i dr. Biće održano pet treninga za 60 osoba oštećenog vida, od čega će dva treninga biti održana na sjeveru Crne Gore.

Osam okruglih stolova održaće se u osam gradova u Crnoj Gori:  Pljevljima, Bijelom Polju, Beranama, Nikšiću, Danilovgradu, Cetinju, Baru i Kotoru. Na okruglim stolovima će se diskutovati na temu diskriminacije, otkrivanja i prepoznavanja iste. Cilj je da se motivišu i edukuju sve zainteresovane osobe oštećenog vida sa teritorije Crne Gore, kako bi na lokalnom nivou ukazale na diskriminaciju, kao i da se osnaže i doedukuju ključni akteri u borbi protiv diskriminacije, koji se često nalaze u ulozi onog koji diskriminiše. To su recimo jedinice lokalnih samouprava širom Crne Gore, koje ne omogućavaju nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osobama oštećenog vida. Njihove zgrade i prostorije su veoma nepristupačne za mnoge OSI, ne izuzimajući ni osobe oštećenog vida. Na ovaj način, kroz otvorenu, javnu diskusiju, pokrenuće se i tema diskriminacije u oblasti pristupačnosti, dostojanstva, učešća građana/ki oštećenog vida na lokalnom nivou.

Treća faza projekta biće usmjerena ka kreiranju, izradi i štampanju Vodiča za borbu protiv diskriminacije, koji će biti izrađen kako na Brajevom pismu, tako i na crnoj štampi, uvećanom formatu i u audio formatu. Ovaj vodič će sadržati smjernice i uputstva za lakše prepoznavanje diskriminacije i njenih pojavnih oblika za osobe oštećenog vida, kao i lako razumljive i konkretne savjete za borbu protiv iste. Ovi savjeti će predstavljati redosljed pravnih koraka za zaštitu od diskriminacije, koji će biti pisani jezikom prosječnog građanina/ke oštećenog vida. Na ovaj način će se povećati nivo znanja o antidiskriminacionom zakonodavstvu i da se što više primjenjuje u praksi. Vodič će poslužiti svim osobama oštećenog vida, da lakše prepoznaju i otkriju diskriminaciju, kao i onima koji žele da na efikasan način pokrenu postupak za zaštitu od iste.

Medijske aktivnosti biće usmjerene ka kreiranju radijske emisije “U Njegoševoj ulici”, koja će se emitovati na radiju Feniks dva puta mjesečno, a biće postavljena i na sajtu www.ss-cg.org i na youtube kanalu Saveza slijepih i ona će kroz segmente Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom obrađivati teme diskriminacije sa relevantnim govornicima. Završna aktivnost projekta, konferencija “Ja znam šta je diskriminacija, znaš li ti?”,ponudiće  nove upute i savjete za borbu protiv diskriminacije. Konferencija je idealan način da se široj javnosti pošalje jasna i snažna poruka.

 

Koordinatorka projekta,

Katarina Bigović

 

Objavi prvi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

14 + sixteen =