Preskoči na sadržaj

Saopštenje za javnost – 3. Decembar Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Objavljeno u Aktuelnosti

Povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Savez slijepih Crne Gore sa svojih osam lokalnih organizacija kao jedinih autentičnih predstavnika osoba sa oštećenim vidom, želi da ponovi i naglasi neke od najuočljivijih problema koji se tiču osoba oštećenog vida i njihovih organizacija.
Naime, proteklo je više od deset godina od ratifikovanja Konvencije o pravima lica sa invaliditetom, a prava koja ona garantuje, veoma malo se primjenjuju u našoj zemlji. Želimo da apostrofiramo samo neke od krupnih problema i barijera na čijem rješavanju kontinuirano insistiramo i preduzimamo aktivnosti kako bi ih ublažili i to više od sedam decenija svog postojanja:
– Na početku želimo da naglasimo probleme sa kojima se suočavaju Savez slijepih i osam lokalnih organizacija, a zbog nepostojanja Zakona o statusu organizacija osoba sa invaliditetom kao organizacija od posebnog društvenog značaja uključujući i regulisanje njihovog sistemskog finansiranja.
– Naime, posle dvadeset godina od kad su Savez slijepih i lokalne organizacije slijepih bile prinuđene da se preregistruju u nevladine organizacije i izgube status udruženja građana od posebnog društvenog interesa, sistem je ove organizacije doveo praktično do gašenja. Od uvođenja decentralizovanog sistema finansiranja i propisivanja dodatnog iznosa sredstava za projekte koji se odnose na osobe sa invaliditetom, Savez slijepih, a naročito lokalne organizacije slijepih skoro da ne dobijaju finansijsku podršku za svoje aktivnosti tj. projekte. U ovoj 2019. godini većina lokalnih organizacija slijepih nijesu dobili ni centa odnosno navodno nijesu zadovoljili kriterijume tzv. nezavisnih procjenjivača čije kompetencije su u većini više nego sporne. Nemoguće je da aktivisti baš u nijednoj lokalnoj organizaciji slijepih, ali ni ni stručna služba Saveza slijepih ne umije da piše projekte, a u prethodnom periodu smo ih napisali i realizovali na desetine. Prije će biti da ne poznajemo metode kako da saznamo imena inače „tajnih“ procjenjivača i metode saradnje sa istima kako bi odobrili neki od naših projekata. Ukoliko je to razlog, a pretpostavljamo da jeste, srećni smo što se ne koristimo nemoralnim metodama i dostojanstveno ćemo se boriti za sistemsko uređenje finansiranja kako Saveza slijepih i naših lokalnih organizacija tako i svih organizacija osoba sa invaliditetom.
– Ne prihvatljivo je da nadležna Ministarstva dozvoljavaju da razno razne nevladine organizacije koje su eksperti za sve i svašta dobijaju sredstva koja su namijenjena za projekte za osobe sa invaliditetom, naročito zbog toga što Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom obavezuje državu da preduzme mjere koje će omogućiti da osobe sa invaliditetom budu zastupane od strane autentičnih organizacija, te da će omogućiti da o osobama sa invaliditetom odlučuju upravo ove osobe kroz maksimu: Ništa o nama bez nas!
Osim navedenog, ističemo i samo neke od mnogobrojnih problema sa kojima se suočavaju osobe oštećenog vida, a to se odnosi na:
– Inkluzivno obrazovanje je još uvijek daleko od zadovoljavajućeg nivoa razvoja, a škole uglavnom nijesu opremljene osnovnim učilima i pomagalima za ravnopravno sticanje znanja djece oštećenog vida.
– Ostvarivanje prava na ličnu invalidninu, za osobe s potpunim oštećenjem vida koje je propisano Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti je jedan od aktuelnih problema sa kojim se suočavaju i Savez i same osobe oštećenog vida. U cilju poštovanja pomenutog zakona, inicirali smo više postupaka protiv Ministarstva rada i socijalnog staranja, te centara za socijalni rad, koji vrše direktnu diskriminaciju i ne priznaju pravo na ličnu invalidninu osobama potpuno oštećenog vida.
Na kraju, 3. decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom je prilika da pozovemo sve organizacije osoba sa invaliditetom da dignu glas protiv njihovog unižavanja, a predstavnike svih relevantnih institucija, da zajedničkim snagama i sistemskim rješenjima damo puni doprinos u rješavanju gore navedenih problema i građenju pravednijeg i boljeg društva.
Uvjereni smo da će inkluzivnije, pristupačnije i ravnopravnije društvo dovesti do boljih životnih uslova za sve građane u našoj državi.
Predsjednica Saveza:
Žana Đačić
Izvršni direktor:
Goran Macanović

Objavi prvi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

19 − 17 =