Preskoči na sadržaj

Brajevo pismo – presjek pravne regulative

Objavljeno u Brajevo pismo

Uvaženi posjetioci/čitaoci Portala Saveza slijepih Crne Gore,

SSCG će u danima i mjesecima koji slijede, kreirati i objaviti deset veoma korisnih tekstova, koji obrađuju Brajevo pismo, njegov nastanak i značaj, primjenu itd.

Želimo da široj društvenoj zajednici približimo pojam Brajevog pisma, njegovog tvorca, korišćenja i značaja korišćenja istog za osobe oštećenog vida.

Danas vašoj pažnji preporučujemo šesti tekst, koji je najmanje zanimljiv, ali vrlo značajan, govori o presjeku pravne regulative koja reguliše upotrebu Brajevog pisma.

Uživajte u čitanju i budite slobodni da vaše impresije, dileme i eventualna pitanja podijelite sa nama, ostavite komentar ili nam pišete putem mail adrese: savezslijepihcg@gmail.com

Brajevo pismo – presjek pravne regulative

U ovom tekstu napravićemo presjek pravne regulative po pitanju Brajevog pisma, tačnije kroz Ustav Crne Gore, UN Konvenciju o pravima OSI, različite zakone i strategije ukazati na članove koji se bave ovom tematikom.  

Ustav Crne Gore

U članu 51 Ustava Crne Gore navodi se da svako ima pravopristupa informacijama u posjedu državnih organa i organizacijakoje vrše javna ovlašćenja.

 

UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom

UN međunarodna konvencija o pravima osoba sa invaliditetom u članu 9 koji se odnosi na pristupačnost između ostalog propisuje da će države potpisnice preduzeti odgovarajuće mjere kako bi obezbijedili natpise na Brajevom pismu i u lakočitljivom formatu u zgradama i drugim objektima otvorenim zajavnost, ili namijenjenim javnosti. Član 21 ovog dokumenta, sloboda mišljenja i izražavanja, pristup informacijama, definišeprihvatanje i olakšavanje upotrebe gestovnog jezika, Brajevogpisma i augmentativne i alternativne komunikacije i svih drugihpristupačnih načina, sredstava i formata po izboru osoba sainvaliditetom u službenim odnosima. Takođe, u članu 24 kojidetaljnije definiše obrazovanje osoba sa invaliditetom ukazuje se na olakšavanje učenja Brajevog i alternativnog pisma, augmentativnih i alternativnih načina, sredstava i formatakomunikacije, vještine orijentacije i mobilnosti kao iolakšavanje vršnjačkog obrazovanja i razmjene iskustava međuosobama u sličnoj situaciji. U cilju što boljeg garantovanja iuživanja ovog prava potrebno je zapošljavanje kvalifikovanognastavnog osoblja koje koristi Brajevo pismo i gestovni govor, uključujući i nastavno osoblje sa invaliditetom na svim nivoimaobrazovanja.  

Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom

Diskriminacija u pristupu informacijama i komunikacijama

Član 12

Nesprovođenje propisa, odnosno nepreduzimanje posebnihmjera organa iz člana 5 stav 1 ovog zakona, koji se odnose natraženje, primanje i širenje informacija namijenjenih javnosti, kao i dostupnost informacija na internetu i u drugim medijima, u pristupačnoj formi licima sa invaliditetom, u skladu sapropisima iz oblasti informisanja i elektronskih komunikacija, smatra se diskriminacijom po osnovu invaliditeta. Organi sudužni da za lica sa invaliditetom obezbijede natpis na Brajevompismu i u lako razumljivim formatima u objektima u javnojupotrebi i prostorima i površinama javne namjene.

Zakon o zaštiti potrošača

U Zakonu o zaštiti potrošača propisano je da podaci u obavještenju o robi moraju biti istaknuti na Brajevom pismu u određenim objektima i na određenim proizvodima, te da je zalistu proizvoda, način isticanja i vrste objekata u kojima se ističuobavještenja o robi na Brajevom pismu nadležno Ministarstvoekonomije.

Strategija za integraciju lica sa invaliditetom 2016-2020

U Strategiji za integraciju lica sa invaliditetom za period 2016 – 2020. u segmentu koji se odnosi na turizam, navodi se da je pored fizičke pristupačnosti potrebno obezbijediti i pristupačnostinformacija i komunikacija za osobe sa oštećenim sluhom, oštećenim vidom, kao i licima sa intelektualnim i psihičkimteškoćama. Zaposleni u oblasti turizma još uvijek nisu dovoljnoupoznati sa obezbjeđenjem ove vrste pristupačnosti za ove grupelica sa invaliditetom, posebno uzimajući u obzir specifičnostikao što su Brajevo pismo, kao i materijale i oznake sainformacijama u razumljiv način za osobe sa intelektualnimteškoćama.

U dijelu Mjere i aktivnosti za postizanje strateškog cilja u oblasti obrazovanja ističe se između ostalog da se ustanove visokog obrazovanja trebaju učiniti pristupačnim u skladu sa zakonskom regulativom i obezbijediti adekvatna specijalizovana pomagala, prilagođena didaktička i nastavna sredstva, pristupačnu literaturu (Brajevo pismo ili elektronski ili audio format) drugu asistivnu podršku i tehnologiju, priručnike za rad.

Objavi prvi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

eleven + 20 =