Preskoči na sadržaj

EBU: Takmičenje o dobrim praksama u e-pristupačnosti

Objavljeno u Aktuelnosti

Savez slijepih Crne Gore se već skoro deceniju bavi pitanjima e-pristupačnosti. Tokom 2017. godine u saradnji s Ministarstvom javne uprave izrađene su Smjernice za izradu pristupačnih e-dokumenata u skladu sa standardima web pristupačnosti. Ove Smjernice prvenstveno su bile namijenjene zaposlenima u Vladi Crne Gore, ministarstvima i tijelima državne uprave kako bi im pomogle u izradi pristupačnih dokumenata koji se objavljuju na službenoj web stranici Vlade Crne Gore. Takođe ih mogu koristiti svi koji se žele informisati o načinima izrade pristupačnih dokumenata.

Savez slijepih i Ministarstvo javne uprave potpisali su 2019. godine Memorandum o saradnji kojim je predviđen zajednički rad na poboljšanju stanja u području e-pristupačnosti za osobe oštećenog vida kroz Otvoreni partnerski program. Tokom 2020. zajednički je osmišljeno praćenje primjene Smjernica za izradu pristupačnih e-dokumenata u skladu sa standardima e-pristupačnosti i WCAG 2 . Rezultati dobijeni praćenjem korišćeni su za izradu Pravilnika o standardima e-pristupačnosti koji je objavilo Ministarstvo javne uprave 21. oktobra 2020. godine 3 .

Prema ovoj Uredbi sva tijela javnog sektora, tijela državne uprave, vladine agencije, državni fondovi, tijela lokalne samouprave i drugi dužni su se pridržavati standarda pristupačnosti, s posebnim naglaskom na osobe s invaliditetom. Web stranica Vlade Crne Gore 4 sada je u potpunosti pristupačna osobama potpuno i djelimično oštećenog vida. Opcija "PROČITAJ ME" temelji se na tehnici sinteze govora koja pretvara tekst u ljudski glas koji prirodno zvuči s pravilnim izgovorom – stavljajući naglasak na pojedinačne riječi ili cijeli tekst. Za osobe oštećenog vida tu je i opcija za povećanje slova u tekstu, pojačanja kontrasta i sl. Predstavnici Saveza slijepih aktivno su učestvovali u mapiranju problema, postavljanju ove web stranice i fazi njenog testiranja.

1. https://www.gov.me/dokumenta/c7f2f981-27e9-4822-a46b-b3c616288c8a
2. https://ss-cg.org/?p=749
3. https://www.gov.me/dokumenta/f9a35589-6531-4b5c-971a-806dc0db1330
4. https://www.gov.me/

Nakon postavljanja primjera dobre prakse, Savez je pokrenuo inicijativu prema drugim institucijama, te su druge institucije stupile u kontakt sa Savezom kako bi dobile informacije i zahtjeve o edukacijama za izradu pristupačnih dokumenata.

Nakon toga smo osmislili i odradili monitoring pristupačnosti web stranica svih lokalnih samouprava u Crnoj Gori, zdravstvenih ustanova, pravosudnih organa, Državne revizorske institucije i političkih stranaka.

Aerodromi Crne Gore i Univerzitet Crne Gore nedavno su prilagodili svoje web stranice u skladu sa opcijama pristupačnosti za osobe oštećenog vida. Učinile su to i neke privatne firme.

U ovom trenutku, nakon niza održanih sastanaka i edukacija, Državna izborna komisija radi na poboljšanju svoje web stranice i elektronskih dokumenata.

Djelovanjem Saveza slijepih doprinijelo se prepoznavanju važnosti traženja, primanja i širenja informacija, unaprijeđena je e-pristupačnost te je učinjen veliki iskorak prema punoj inkluziji osoba oštećenog vida.

Tekst na engleskom jeziku možete preuzeti i pročitati u nastavku – EBU, CONTEST, September 6th 2023 .

Objavi prvi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

3 × three =