Preskoči na sadržaj

Nema napretka u oblasti prava OSI

Objavljeno u Aktuelnosti

Iz Saveza slijepih Crne Gore, godinama ukazujemo na sve lošiji položaj OSI u CG, inicirajući mnoge promjene, uvodeći servise, te apelovali da se situacija mora što hitnije izmijeniti.
Međutim, već više od dvije godine nema nikakvog napretka u odnosu na položaj OSI u crnogorskom društvu.
To je potvrdila i Evropska komisija u svom najnovijem Izvještaju o Crnoj Gori za 2023.

Izvještaj mapira ukidanje Direktorata za prava OSI u okviru sistematizacije i organizacije Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, kao i to što Savjet za prava OSI ne funkcioniše.
Iako je Savez slijepih pisao urgencije, a Ministar na sjednici Vlade obećao vraćanje Direktorata, to se nije desilo.

“Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je u julu 2022. ukinulo Direktorat za zaštitu i jednakost osoba sa invaliditetom. Crna Gora treba ponovo da uspostavi takav direktorat ili da dodijeli relevantne nadležnosti drugoj službi za nadgledanje implementacije Strategije za zaštitu od diskriminacije osoba s invaliditetom 2022-2027 i njenog akcionog plana za 2023.”

U odnosu na pravo učešća OSI u političkom i javnom životu, izvještaj prepoznaje prvo sistemsko nadgledanje iz ugla OSI, koje je Savez slijepih sproveo tokom vanrednih parlamentarnih izbora, 11. juna, uz podršku Nacionalnog demokratskog instituta- NDI.

“Prvi put su posmatrači Saveza slijepih sistematski pratili pristupačnost i glasački materijal za osobe s invaliditetom na 505 biračkih mjesta. Njihovi nalazi su bili da većina OIK-a nije obezbijedila odgovarajuću pristupačnost osobama s invaliditetom. Preliminarni zaključci međunarodne izborne posmatračke misije ODIHR bili su slični onima koji su objavljeni nakon predsjedničkih izbora – da više od polovine biračkih mjesta nije pristupačno za osobe s invaliditetom.”

Evropska komisija u izvještaju, već kontinuirano, konstatuje da su ugrožene grupe, uključujući Rome i Egipćane, OSI i LGBTIQ zajednicu, nastavile da doživljavaju višestruke oblike diskriminacije i izazove u ostvarivanju svojih jednakih prava i povremeno su bile izložene govoru mržnje i zločinima iz mržnje. Kako se navodi, postoji hitna potreba da se efikasno rješavaju svi oblici diskriminacije.

U oblasti zdravstvene zaštite već dvije godine u Savezu radimo na mapiranju prepreka, te zagovaranju osiguranja pristupa, kretanja, boravka i rada OSI u zdravstvenim ustanovama.

U izvještaju se navodi “zabrinutost zbog nedostatka pristupačnih zdravstvenih ustanova, odgovarajuće opreme i posebnih zdravstvenih usluga za OSI.”

Nadalje, navodi se da se sektor socijalne zaštite i inkluzije i dalje suočava s ograničenjima ljudskih resursa i kapaciteta.

“Crna Gora treba usvojiti Zakon o jedinstvenom vještačenju invaliditeta, koji će biti osnova za reformu sistema kako bi se ostvario pravedniji, ravnopravniji i lakši pristup pravima, omogućavajući prelazak sa medicinskog na model zasnovan na ljudskim pravima.
Crna Gora tek treba da usvoji Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, koji bi, takođe, regulisao opredjeljivanje i upravljanje pripadajućim fondom.”

Ocjena je da Crna Gora tek treba da usvoji sveobuhvatan sistem praćenja i prikupljanja podataka kako bi ocijenila nivo implementacije zakona, politika i strategija o ljudskim pravima.

Dakle, pred novom izvršnom, zakonodavnom i sudskom vlasti je period unapređenja, pomjeranja sa nulte tačke u odnosu na prava OSI.

Očekujemo da će promjene biti u skladu sa UN Konvencijom o pravima OSI, uz konsultovanje reprezentativnih organizacija OSI, jer izvještaj prepoznaje da iste nisu dovoljno uključene u procese kreiranja politika.

Savez slijepih će svakako nastaviti sa iniciranjem promjena u odnosu na sve oblasti svakodnevnog života OSI.

Objavi prvi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

fourteen + fourteen =