Preskoči na sadržaj

Održana obuka za potencijalne Videće pratioce/teljke u Bijeloj

Objavljeno u Aktuelnosti

Budući da Savez slijepih Crne Gore godinama radi na unapređenju statusa i kvaliteta života osoba s invaliditetom sa jedne i aktivnom i adekvatnom pružanju i sprovođenju aktivnosti iz oblasti socijalne i dječije zaštite sa druge strane, u novembru je realizovana dvodnevna obuka za program videćeg/e pratioca/teljke pod nazivom Obuka za stručne radnike/ce i saradnike/ce o usluzi videćeg/e pratioca/teljke – značenje, standardi, prava i obaveze korisnika/ca, saradnika/ca i stručnih radnika/ca“ koja je akreditovana od strane Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu (rješenje br. 03-10/1, dana 01. 11. 2021. godine).

Usluga videćeg pratioca/teljke predstavlja značajan korak u omogućavanju nesmetanog svakodnevnog funkcionisanja za osobe s oštećenjem vida i veoma je važno da zainteresovani, potencijalni videći pratioci blagovremeno steknu znanja i vještine koje će u praksi primjenjivati kako bismo zajedno stvorili društvo jednakih mogućnosti za sve pojedince koji ga čine, a poziv za edukaciju uz mogućnost dugoročnog zaposlenja prvenstveno je bio upućen punoljetnim, nezaposlenim osobama koje posjeduju položen vozački ispit i sopstveni automobil sa teritorije sljedećih opština: Pljevlja, Bijelo Polje, Berane, Nikšić, Cetinje, Podgorica, Bar i Herceg Novi.

Obuka je realizovana u četvrtak (17. 11.) i petak (18. 11. 2022. godine) u hotelu “Park” u Bijeloj na kojoj je učestvovalo 20 osoba, potencijalnih Videćih pratilaca/teljki. Obuku su vodili i njeni treneri bili Goran Macanović, izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, Marina Vujačić, izvršna direktorka Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore i Katarina Bigović, savjetnica za međunarodne odnose u Savezu slijepih Crne Gore.

Prvog dana obuke učesnici su se upoznali sa ciljevima i programom obuke, terminologijom i različitim modelima pristupa osobama s invaliditetom, istorijatom, principima i definicijama samostalnog života, a najvećim dijelom sa servisima podrške za OSI sa akcentom na ulogama i principima servisa “Videći pratilac”.

Drugi dan obuke bio je opredijeljen za dubinsko upoznavanje sevisa, odnosno za sedmični plan aktivnosti, komunikaciju i uloge sve tri strane (Stručnog/e radnika/ce, Videćeg/e pratioca/teljke i Korisnika/ce) i simulaciju rada na terenu. Praktični dio rada uvijek je najzanimljiviji za sve učesnike obuke, a ujedno i najbolji pokazatelj usvojenih znanja.

Na kraju praktičnog dijela, svi učesnici su uradili i test kao provjeru znanja, a kasnije dobijeni rezultati nagovještavaju kvalitetan rad sa korisnicima na terenu koji će se realizovati od februara naredne godine.

Ovaj servis već godinu dana sprovodio se u tri opštine: Podgorici, Nikšiću i Bijelom Polju, a od februara će u njegovim benefitima uživati i osobe s oštećenjem vida iz Bara, Herceg Novog, Cetinja, Berana i Pljevalja.

Cilj pružanja usluge videćeg/e pratioca/teljke, kao usluge za podršku za život u zajednici, jeste da učini mogućim samostalni život osobama oštećenog vida kojima je ta pomoć neophodna kako bi vodili produktivan život. Korišćenjem usluge Videći/a pratilac/teljka od strane samog korisnika, korisnik/ca je u mogućnosti da vodi život na način koji želi i da samostalno donosi odluke, što značajno utiče kako na njegovo/njeno lično zadovoljstvo sopstvenim životom, tako i na njegovu/njenu veću socijalnu participaciju.

Ovaj trening aktivnost je projekta “Jednakošću do dostojanstvenog života OSI u Crnoj Gori” koji realizuje Savez slijepih Crne Gore u partnerstvu sa Udruženjem za podršku osobama sa invaliditetom Bijelo Polje, a koji finansira Evropska Unija i Ministarstvo javne uprave Crne Gore.

Objavi prvi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

2 × 2 =