Preskoči na sadržaj

Videći/a pratilac/teljka na djelu

Objavljeno u Aktuelnosti

Zdravstvo

A. Odlazak kod ljekara, stomatologa

Videći/a pratilac/teljka će u skladu s dogovorom sa osobom oštećenog vida izvršiti potrebnu uslugu do navedenih institucija/objekata i pričekati nju/njega dok završi pregled, konsultaciju i slično. Ako će ta posjeta potrajati znatno duže, kao što je npr.fizikalna terapija, mogu se dogovoriti da se videći/a pratilac/teljka nakon sat ili dva vrati za osobu oštećenog vida. Takođe, ukoliko je prije pristupanja nekom pregledu, intervenciji ili zdravstvenoj usluzi potrebno ispuniti neki formular ili nešto slično, asistiraće joj i za taj segment. Ujedno, kod asistiranja u vezi sa zdravstvenim uslugama, pratilac/teljka neće postavljati bilo kakva suvišna ili intimna pitanja u vezi s tim, a sve informacije koje će saznati, zadržaće za sebe. U suprotnom prekršiće pravo na privatnost i odgovarati. Ponekad se može desiti da se osoblje obraća videćem pratiocu umjesto osobi oštećenog vida. U tim situacijama, videći pratilac nikako ne odgovara na eventualna pitanja medicinskog osoblja umjesto osobe oštećenog vida, već će ljubazno zamoliti da se obraćaju direktno osobi oštećenog vida. (Videći pratilac ne može znati koliko i na koji način boli zub osobu oštećenog vida i sl.)

B. Apoteka

U apoteci asistirati osobi pri kupovini lijeka. Ne uticati na izbor osobe oštećenog vida. Kada osoba oštećenog vida dobije lijek koji treba da koristi, videći pratilac je u obavezi da pročita informacije o lijeku, uputstvo za korišćenje lijeka, obzirom da ono nije izrađeno u pristupačnom formatu (brajevo pismo, audio format).

Socijalna zaštita; odlazak u Centar za socijalni rad i druge institucije

Ovo su takođe česte institucije i ustanove koje posjećuju svi građani i građanke, pa i osobe oštećenog vida, radi zadovoljavanja pojedinih potreba i ostvarivanja nekih prava. Na ovim mjestima se takođe mogu dogoditi situacije gdje će osobe oštećenog vida čekati duže vrijeme (poput socio ljekarskih komisija), kada se takođe mogu dogovoriti da videći pratilac/teljka dođe po osobu oštećenog vida naknadno kada ova završi posao, odnosno konkretnu obavezu, ukoliko je to u redu za osobu oštećenog vida, a ne ukoliko to videći pratilac traži. Usljed velikih gužvi u ustanovama i objektima socijalne zaštite, pratilac/teljka bi trebao pozicionirati osobu oštećenog vida na odgovarajuće mjesto u redu, ako to nalaže situacija, a u onim slučajevina kada osobe oštećenog vida imaju prioritet, pomoći joj/mu da dođe do mjesta/šaltera/prostorije gdje će završiti svoju planiranu obavezu. Nikako, videći pratilac ne smije koristiti invaliditet osobe, kako bi nešto možda brže i lakše bilo urađeno.
Isto tako, u slučaju potrebe za upisivanjem nekih podataka osobe oštećenog vida, saopštiće joj to i pročitati obavještenja, kao i pomoći u slučaju potrebe za ispunjavanjem nekih njenih/njegovih podataka.
Npr. Prilikom popunjavanja formulara u Centrima za socijalni rad, pratilac/teljka ne smije popunjavati podatke za osobu oštećenog vida bez dogovora sa istom. Kada sve ispuni, ukoliko osoba oštećenog vida zatraži, pratilac/teljka će iščitati sve podatke.
VAŽNO! Pročitati sve s papira, dokumenta, bez selektovanja važnih – nevažnih informacija.

Tekst je kreiran u okviru projekta: “Jednakošću do dostojanstvenog života OSI u Crnoj Gori“, koji sprovodi Savez slijepih Crne Gore u partnerstvu sa Udruženjem za podršku osobama sa invaliditetom Bijelo Polje, a finansira Evropska unija kroz podršku za civilno društvo (CSF) i Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore.

S poštovanjem,

SAVEZ SLIJEPIH CRNE GORE
Ul. Njegoševa br.6, 81000 Podgorica
Tel: +382 (0)20 665 368, fax: +382 (0)20 665 377
E mail: savezslijepihcg@gmail.com
http://www.ss-cg.org/ , http://www.zaposliosi.me/

Objavi prvi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

16 + 19 =