Preskoči na sadržaj

Videći/a pratilac/teljka na djelu

Objavljeno u Aktuelnosti

Asistiranje i podrška u kretanju

Važno je da je osoba oštećenog vida pola koraka iza pratioca/teljke.
Takav položaj omogućava da osoba oštećenog vida osjeti sve važne informacije o kretanju (promjene u visini terena, prepreke) i da ima dovoljno vremena protumačiti i reagovati na prikupljene informacije.
Važno je da se pratilac/teljka kreće normalnom brzinom kretanja, koja odgovara osobi oštećenog vida (u zavisnosti od životne dobi, vitalnosti i sl.)
– Nikada nemojte osobu oštećenog vida uhvatiti za ruku ili rame i gurati je ispred sebe. 
– Nemojte osobu oštećenog vida uzeti za ruku i vući je u željenom smjeru kretanja!

A. Prolazak kroz uski prostor

Predmeti koji se nalaze u prostoru ponekad otežavaju kretanje u prostoru ili sama širina pojedinog prostora nije dovoljna za kretanje. U takvim situacijama je neophodno kretati se tako da je osoba oštećenog vida iza videćeg/e pratioca/teljke (npr. prolazak kroz uski prostor, hodnici i sl.). Osim što je poželjno da videći/a pratilac/teljka opiše prostor, treba pomaknuti ruku iza svojih leđa i na taj način signalizirati osobi oštećenog vida da se pomakne za rukom i hoda iza videćeg/e pratioca/teljke. Kada je prostor dovoljno širok i bez prepreka, videći/a pratilac/teljka vraća ruku u osnovni položaj, kako bi se kretanje nastavilo.

B. Promjena smjera kretanja

U situacijama kada trebate promijeniti smjer, najvažnije je da osoba oštećenog vida ostaje u samom centru promjene smjera kretanja uz minimalno kretanje u prostoru. Osoba oštećenog vida mijenja smjer držeći videćeg/u pratioca/teljku za nadlakticu, prateći kretanje videćeg/e pratioca/teljke i okrećući se oko svoje ose. Pojednostavljeno, pri promjeni smjera videći/a pratilac/teljka se kreće oko osobe oštećenog vida.

C. Prolazak kroz vrata

Vrata otvarajte rukom vodiljom, kako bi i osoba oštećenog vida znala na koju stranu se vrata otvaraju. U slučaju da se radi o vratima koja se sama zatvaraju, a nalaze se na suprotnoj strani od ruke vodilje, upozorite osobu oštećeog vida da ispruži slobodnu ruku i na taj se način zaštiti od udarca vrata. U slučaju da se radi o rotirajućim vratima, preporučuje se tehnika prolaska kroz uski prostor.
Ulazak u lift uvijek je isti. Najjednostavnije je koristiti tehniku prolaska kroz uski prostor. Izlaz iz lifta zavisi od toga ima li lift vrata koja se otvaraju na jednu stranu ili na obje strane.

D. Kretanje stepenicama

Važno je dati informaciju jesu li stepenice uzlazne ili silazne, kako bi se osoba oštećenog vida pripremila za dalje kretanje. Tokom kretanja stepenicama, osoba oštećenog vida slijedi kretanje videćeg/e pratioca/teljke pola koraka iza. Ako postoji rukohvat, videći/a pratilac/teljka treba reći osobi oštećenog vida gdje je rukohvat, npr.
“Rukohvat je lijevo”, “Rukohvat je desno.”

E. Sjedanje

U situaciji kada osoba oštećenog vida želi sjesti, videći/a pratilac/teljka obavezno mora opisati mjesto, oblik, vrstu i konstrukciju stolice, fotelje ili nekog drugog mjesta na koje će se sjesti. Instruktori orijentacije i kretanja pojasnili bi da videći/a pratilac/teljka stavlja ruku vodilju na naslon, a osoba oštećenog vida slobodnom rukom prati ruku vodilju i na taj način locira položaj naslon stolice. U praksi videći/a pratilac/teljka najčešće polaže ruku osobe oštećenog vida na rub naslona ili na naslon za ruke. Ukoliko je riječ o stolici, klupi, koja nema naslon, osoba oštećenog vida treba da ostvari kontakt koljenom ili potkoljenicom s rubom stolice, klupe i sl.

Tekst je kreiran u okviru projekta: “Jednakošću do dostojanstvenog života OSI u Crnoj Gori“, koji sprovodi Savez slijepih Crne Gore u partnerstvu sa Udruženjem za podršku osobama sa invaliditetom Bijelo Polje, a finansira Evropska unija kroz podršku za civilno društvo (CSF) i Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore.

S poštovanjem,

SAVEZ SLIJEPIH CRNE GORE
Ul. Njegoševa br.6, 81000 Podgorica
Tel: +382 (0)20 665 368, fax: +382 (0)20 665 377
E mail: savezslijepihcg@gmail.com
http://www.ss-cg.org/ , http://www.zaposliosi.me/

Objavi prvi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

four + nine =