Preskoči na sadržaj

Uprkos pomacima, nijesu obezbijeđeni svi preduslovi za samostalno, tajno i dostojanstveno glasanje OSI

Objavljeno u Aktuelnosti

Dva dana uoči lokalnih izbora u 14 opština, osobe oštećenog vida neće moći da ostvare biračko pravo samostalno i tajno u svim opštinama.
Državna izborna komisija (DIK) na sjednici održanoj krajem marta, usvojila je izmjene podzakonskih akata, kako bi OSI bilo omogućeno samostalno i tajno glasanje. Pomenutim izmjenama, predviđeno je da osobe niskog rasta i osobe korisnici invalidskih kolica samostalno stavljaju listić u glasačku kutiju, a ne kao do sada, uz pomoć člana biračkog odbora, spuštanjem glasačke kutije. Takođe, izmijenjen je šablon za glasanje za osobe oštećenog vida, propisivanjem da na istom moraju biti umetnuti metalni prstenovi, pa tragovi olovke više neće biti vidljivi na šablonu, čime će se eliminisati mogućnost narušavanja tajnosti glasanja. DIK uputila je Opštinskim izbornim komisijama (OIK) instrukcije prema kojima je, prilikom određivanja biračkih mjesta, neophodno voditi računa o njihovoj pristupačnosti za birače s invaliditetom.
Dodatno, preporučeno je postavljanje traka u vidu etisona na svim biračkim mjestima, čime bi bilo omogućeno nesmetano samostalno kretanje biračima oštećenog vida, kao i štampanje glasačkih listića na Brajevom pismu, u vidu brošura informativnog karaktera, koje mogu poslužiti kao podsjetnik kada je riječ o redosljedu izbornih lista.
Napominjemo da su u cilju unapređenja uslova za samostalno, tajno i dostojanstveno učešće osoba s invaliditetom u izbornom procesu izrađene Smjernice u saradnji sa Misijom OEBS.

Ovim izmjenama, uspostavljena je dobra polazna osnova koja bi mogla dovesti do obezbjeđivanja uslova za ostvarivanje biračkog prava u skladu sa principima jednakosti i ravnopravnosti svih građanki i građana.
Predstavnici OIK ističu da su učinili sve kako bi u što većoj mjeri bile ispoštovane instrukcije DIK i organizacija koje se bave pravima OSI i aktivno zagovaraju njihovu punu uključenost u javni i politički život. Ipak, dva dana uoči lokalnih izbora u 14 opština, uvidom u podatke dostavljene od strane OIK, može se konstatovati da nijesu preduzete sve neophodne mjere, u cilju adekvatne implementacije odluka DIK-a u praksi.
Prema informacijama OIK Žabljak, osobe oštećenog vida 23. oktobra neće moći da glasaju samostalno i tajno, budući da nijesu obezbijeđeni adekvatni šabloni za glasanje. Prema podacima OIK Bar, OSI moći će da se samostalno kreću po biračkim mjestima u urbanom, ali ne i u ruralnom dijelu grada. Takođe, osobama korisnicima invalidskih kolica i osobama nižeg rasta će tek nakon dolaska na biračko mjesto biti omogućeno postavljanje glasačke kutije na određenoj visini. Na svega dva, od 24 biračka mjesta u Plužinama, biće omogućeno samostalno kretanje OSI, pokazuju podaci OIK Plužine. Prema podacima OIK Budva, ni na jednom biračkom mjestu u ovoj opštini neće biti omogućeno samostalno kretanje biračima s invaliditetom. U opštini Šavnik, OSI neće moći samostalno da ostvare biračko pravo, prema podacima Opštinske izborne komisije. Na samo 4, od 26 biračkih mjesta u Zeti, obezbijeđeni su uslovi za samostalno kretanje OSI. Prema podacima OIK Kolašin, samostalno kretanje OSI biće omogućeno samo na najbrojnijim biračkim mjestima. Na 57 biračkih mjesta u Bijelom Polju, OSI će moći samostalno da se kreću, dok će na svim biračkim mjestima biti postavljena niža polica u okviru jedne kabine i glasačka kutija na odgovarajućoj visini. Kada je riječ o Glavnom gradu Podgorici, od ukupno 208 biračkih mjesta, na 121 će biti omogućeno samostalno kretanje biračima s invaliditetom. Dakle, evidentno je da su usvojene izmjene i preporuke DIK samo djelimično ispoštovane.
Važno je pomenuti i činjenicu da su pitanja koja se tiču OSI bila van fokusa izbornih kampanja, te da u samim kampanjama nije predstavljeno nijedno konkretno rješenje vezano za OSI. Imajući u vidu sve prethodno navedeno, predstavnici Saveza slijepih Crne Gore navode da uprkos pomacima u odnosu na parlamentarne izbore iz 2020. godine, kada su osobe oštećenog vida bile izložene diskriminaciji, što je nedvosmisleno potvrdio i Ombudsman u mišljenju povodom pritužbe SSCG, ne mogu biti zadovoljni trenutnim stanjem, te da tokom tekućeg izbornog ciklusa, nije pokazana istinska spremnost da se OSI obezbijedi ostvarivanje biračkog prava na jednakim i ravnopravnim osnovama.
Savjetnica za međunarodne odnose u Savezu slijepih, Katarina Bigović Kulić ističe da u kampanjama, video spotovima i debatama uoči lokalnih izbora, nije bilo riječi o unaprjeđenju kvaliteta života OSI. “Imamo ispoštovane elemente pristupačnosti, ali ne možemo biti do kraja zadovoljni, zbog toga što osobe oštećenog vida neće moći da glasaju potpuno samostalno i tajno u svih 14 opština”, kazala je Bigović Kulić.
Prema njenim riječima, iako je stanje poboljšano u odnosu na posljednje parlamentarne izbore, nije obezbijeđena mogućnost za jednako ostvarivanje biračkog prava osobama koje žive u urbanim i ruralnim predjelima, te je situacija u kojoj se nalaze birači oštećenog vida i dalje nepovoljna. Dodaje da je diskriminacija u političkom životu podjednako prisutna i kada se radi o ostvarivanju pasivnog biračkog prava.
“Očekivanja društva i predrasude prema sposobnostima osoba oštećenog vida, uzrok su problema sa kojima se ove osobe suočavaju prilikom kandidature za odborničko mjesto, ili neku drugu javnu funkciju, čime se onemogućava njihovo aktivno učešće u političkom i javnom životu”, naglašava Bigović Kulić.
Predsjednik Državne izborne komisije (DIK), Nikola Mugoša, kazao je da ovaj izborni proces dočekujemo sa bitno promijenjenim propisima koji se tiču prava OSI u izbornom postupku. “Ipak, čini se da uprkos unaprijeđenom pravnom okviru, izbornu administraciju čeka još dosta posla kada je u pitanju njena implementacija. Dostupni podaci pokazuju da veći dio OIK nijesu ispoštovali pomenute izmjene, niti obezbijedile samostalno glasanje OSI”, ističe Mugoša. Kako dodaje, pozdravlja napore koje su učinile pojedine Opštinske izborne komisije, kako bi implementirale navedene propise. “Jasno je da je u pitanju proces koji će iziskivati vrijeme, ali takođe smatram da su pojedine novine mogle biti implementirane i tokom ovog izbornog procesa. Ovo pokazuje da se prava OSI i dalje ne poštuju i da smo, nažalost kao društvo još uvijek daleko od ravnopravnosti”, kazao je Predsjednik DIK-a. Mugoša naglašava da će DIK, u skladu sa svojim nadležnostima nastaviti da daje doprinos unaprjeđenju prava OSI, kako bi svi građani i u dijelu izbornog postupka mogli uživati jednaka prava.
Savez slijepih će pratiti dešavanja tokom izbornog dana i ukazati na eventualne nepravilnosti. Nadaju se da će dogovoreni elementi pristupačnosti biti ispoštovani, te da se neće dešavati situacije poput one sa lokalnih izbora u Nikšiću, kada uprkos postojanju šablona sa metalnim prstenovima, usljed neadekvatne edukacije članova biračkih odbora, određenom broju birača nije bilo omogućeno samostalno i tajno glasanje.

Objavi prvi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

six + six =