Preskoči na sadržaj

“Vrijeme je da kažemo NE diskriminaciji osobama oštećenog vida”

Objavljeno u Aktuelnosti

Savez slijepih Crne Gore u partnerstvu sa Organizacijom slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine u prethodnih 12 mjeseci realizovao je projekat „Vrijeme je da kažemo NE diskriminaciji osoba oštećenog vida“, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.
Projekat je imao za cilj da podigne nivo znanja i informacija o poštovanju ljudskih prava i smanji vidove diskriminacije osoba oštećenog vida. Putem istraživanja, koje je sprovedeno 2019-2020, od strane Saveza slijepih Crne Gore, na temu “Diskriminacija OSI”, ispitanici su pokazali izuzetno nizak stepen znanja o diskriminaciji, pa je time i prepoznavanje iste na jako niskom nivou.
Sagledavanjem ovih činjenica ne iznenađuje ni to što se osobe s invaliditetom ne odlučuju za pokretanje institucionalnih postupaka za zaštitu od diskriminacije.
One osobe s invaliditetom, koje pak prepoznaju diskriminaciju i njene pojavne oblike, ne odlučuju se na pokretanje institucionalnih postupaka iz više razloga.
O projektu i namjeravanim aktivnostima, Savez slijepih je informisao 27.10.2021 – https://ss-cg.org/?p=806 .
Kroz organizovanje edukativnih trening-sesija za osobe oštećenog vida, osobe oštećenog vida sada mogu da odgovore na pitanja- Šta je diskriminacija? Koji su njeni pojavni oblici? Posljedice do kojih ona može dovesti? Kako se mogu boriti protiv diskriminacije? i sl. Kroz program treninga polaznici su dobili i konkretne sugestije i savjete od relevantnih predavača, a koji se odnose na konkretne mehanizme i pravna sredstva za zaštitu od diskriminacije. Na treningu, bazu su činila dokumenta iz oblasti diskriminacije, a to su Konvencija UN o pravima lica sa invaliditetom, Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i dr. Održano je pet treninga za 69 osoba oštećenog vida i to u:
Baru 8, Beranama 9, Bijelom Polju 27, Nikšiću 9, Podgorici 16.

Izvještaji sa treninga dostupni na sledećim linkovima:
– Bar, https://ss-cg.org/?p=2535
– Berane, https://ss-cg.org/?p=2742
– Bijelo Polje, https://ss-cg.org/?p=2631
– Nikšić, https://ss-cg.org/?p=2829
– Podgorica, https://ss-cg.org/?p=2655
O učešću na treninzima, najbolje govore rezultati evaluacije:
– 60 osoba oštećenog vida smatra da su informacije bile korisne u cjelosti, dok su za 7 osoba informacije bile uglavnom korisne, a za 2 osobe donekle korisne.
– 62 osobe oštećenog vida smatraju da će im informacije pomoći u jasnijem i konkretnijem sagledavanju pojma, oblika, borbe protiv diskriminacije , dok 6 smatra da će informacije djelimično pomoći, a jedna osoba da neće.
– 62 osobe oštećenog vida su važnost treninga ocijenile sa ocjenom 5, dok je 5 osoba ocijenilo sa ocjenom 4, jedna sa ocjenom 3, i jedna sa ocjenom 1.
– 65 osoba oštećenog vida su sa ocjenom 5 ocijenile organizaciju treninga, i interakciju sa predavačima, dok su 3 osobe ocijenile sa ocjenom 4, a jedna sa ocjenom 1.
– Predlozi u oblasti diskriminacije o kojima učesnici žele više da znaju: javni koncerti, obuka za korišćenje bjelog štapa, pas vodič, pristup pravdi, pristupačnost, brajevo pismo, zapošljavanje, društvene mreže, diskriminacija u javnim ustanovama, sudstvo, sport, novčana primanja po osnovu invaliditeta, učešće u političkom i javnom životu, samostalan život, socijalna zaštita, ljekovi, zdravstvena zaštita, komisije, osoblje u bolnicama, zaštita i njega u bolnicama, javni prevoz, saobraćaj, pravo na pomagala, prava osoba djelimično oštečenog vida, obrazovanje, visoko obrazovanje, pristup uslugama, finansijske usluge, nacionalna, ideološka, govor mržnje, tužbe, postupci protiv diskriminacije, mehinizmi zaštite od diskriminacije, pravo žena i samohranih roditelja, povlastice za putovanja, konkretno pojedinačne oblasti, pristupačnost lokalnih samouprava.
Osam okruglih stolova održano je u osam gradova u Crnoj Gori: Pljevljima, Bijelom Polju, Beranama, Nikšiću, Danilovgradu, Cetinju, Baru i Kotoru.

Okruglim stolovima prisustvovalo je ukupno 66 zaposlenih: Bar 4, Berane 10, Bijelo Polje 6, Cetinje 8, Danilovgrad 8, Kotor 10, Nikšić 14, Pljevlja 6.
Na okruglim stolovima diskutovano je na temu diskriminacije, otkrivanja i prepoznavanja iste. Cilj je bio da se motivišu i edukuju zaposleni, kako bi na lokalnom nivou ukazali na diskriminaciju. Jedinice lokalnih samouprava širom Crne Gore, ne omogućavaju nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osobama oštećenog vida. Njihove zgrade i prostorije su veoma nepristupačne za mnoge OSI, ne izuzimajući ni osobe oštećenog vida. Na ovaj način, kroz otvorenu, javnu diskusiju, pokrenuta je i tema diskriminacije u oblasti pristupačnosti, dostojanstva, učešća građana/ki oštećenog vida na lokalnom nivou.
Izvještaji sa okruglih stolova dostupni na:
– Bar, https://ss-cg.org/?p=2547
– Berane, https://ss-cg.org/?p=2809
– Bijelo Polje, https://ss-cg.org/?p=2814
– Cetinje, https://ss-cg.org/?p=2510
– Danilovgrad, https://ss-cg.org/?p=1931
– Kotor, https://ss-cg.org/?p=2444
– Nikšić, https://ss-cg.org/?p=2751
– Pljevlja, https://ss-cg.org/?p=2514
Treća faza projekta bila je usmjerena ka kreiranju, izradi i štampanju Vodiča za borbu protiv diskriminacije, koji je izrađen kako na Brajevom pismu, tako i na crnoj štampi, uvećanom formatu i u audio formatu. Ovaj vodič sadrži smjernice i uputstva za lakše prepoznavanje diskriminacije i njenih pojavnih oblika za osobe oštećenog vida, kao i lako razumljive i konkretne savjete za borbu protiv iste.
Ovi savjeti će predstavljati redosljed pravnih koraka za zaštitu od diskriminacije, koji će biti pisani jezikom prosječnog građanina/ke oštećenog vida. Na ovaj način povećao se nivo znanja o antidiskriminacionom zakonodavstvu. Vodič će poslužiti svim osobama oštećenog vida, da lakše prepoznaju i otkriju diskriminaciju, kao i onima koji žele da na efikasan način pokrenu postupak za
zaštitu od iste.
Na sledećem linku je i objava Vodiča u elektronskom formatu: https://ss-cg.org/?p=2010 .
Medijske aktivnosti usmjerene ka kreiranju radijske emisije “U Njegoševoj ulici”, koja se emitovala na radiju Feniks dva puta mjesečno, a postavljena i na sajtu www.ss-cg.org i na youtube kanalu Saveza slijepih. Kroz segmente Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom obrađivane su teme diskriminacije sa relevantnim govornicima.
Link: https://www.youtube.com/channel/UCwaykuNVp8xawwOfHqEHATw .
Završna aktivnost projekta, konferencija “Ja znam šta je diskriminacija, znaš li ti?”, ponudila je nove upute i savjete za borbu protiv diskriminacije. Konferencija je održana 18.10.2021, uz mogućnost praćenja putem ZOOM-a. Učešće na konferenciji uzeli su predstavnici NVO-a,
Konferencija je predstavila idealan način da se široj javnosti pošalje jasna i snažna poruka.
Na sledećem linku je i objava o završnoj aktivnosti, konferenciji: https://ss-cg.org/?p=2799 .
Tokom održavanja okruglih stolova, zapaženo je da je informisanost zaposlenih o diskriminaciji osoba oštećenog vida, zakonskih obaveza na niskom nivou. S tim u vezi, uz odobrenje izmjene od strane donatora, izrađen je Priručnik o smanjenju stepena diskriminacije osoba oštećenog vida na lokalnom nivou.
Priručnik sadrži informacije o diskriminaciji i pristupačnosti, sa osvrtom na UN Konvenciju o pravima OSI, Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, Zakon o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji OSI, Pravilnik o standardima pristupačnosti, Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekta za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom. U Priručniku su obrađene teme: pristupačnost informacija, pristupačnost fizičkog okruženja, mogućnost zaposlenja, učešće u političkom i javnom životu, učešće u lokalnoj zajednici, uz primjere dobre prakse i rješenja koja omogućavaju osobama oštećenog vida dostojanstven život na ravnopravnoj osnovi sa drugim građanima. Priručnik je štampan u 30 primjeraka na crnoj štampi, 30 primjeraka na brajevom pismu i 50 primjeraka u audio formatu i distribuiran je svim lokalnim samoupravama u Crnoj Gori.
Priručnik se može pogledati i preuzeti na sledećem linku: https://ss-cg.org/?p=2761 .
Tokom trajanja prjekta predate su dvije pritužbe Ombudsmanu, a dvije su u pripremi i biće predate nakon realizacije projekta, o čemu ćemo naknadno informisati.
Dodatno izrađen je i niz tekstova koji prati temu diskriminacije, a dostupni su na sledećim linkovima:

– 1. OSI diskriminisane svakodnevno u crnogorskom društvu, https://ss-cg.org/?p=1961

– 2. „Vrijeme je da kažemo NE diskriminaciji osoba oštećenog vida“, https://ss-cg.org/?p=2010

– 3. Prostorije i usluge lokalnih samouprava nepristupačne za osobe oštećenog vida, https://ss-cg.org/?p=2137

– 4. Lokalne samouprave neposredno diskriminišu osobe oštećenog vida, https://ss-cg.org/?p=2141

– 5. Zaštita od diskriminacije, https://ss-cg.org/?p=2146

Detaljnije o svim segmentima na sledećem linku: https://ss-cg.org/?p=2496 .
Projektni tim na osnovu svega navedenog izražava zadovoljstvo sprovedenim aktivnostima, koje se mjeri na osnovu postignutih rezultata, zadovoljstva učesnika, ciljnih grupa.

Koordinatorka projekta,
Katarina Bigović Kulić

Objavi prvi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

fifteen + 19 =