Preskoči na sadržaj

U SUSRET MEĐUNARODNOM DANU BIJELOG ŠTAPA – (NE)MOGUĆNOST UČEŠĆA OSOBA OŠTEĆENOG VIDA U LOKALNIM ZAJEDNICAMA

Objavljeno u Aktuelnosti

U susret Međunarodnom danu bijelog štapa, koji se obilježava 15. oktobra, krucijalno je akcentovati pitanje učešća osoba oštećenog vida u lokalnim zajednicama.

Najveći broj javnih površina u većoj ili manjoj mjeri je nepristupačan za samostalno kretanje, pristup, boravak i rad, primanje informacija, ostvarivanje pojedinih prava… Ono što je najuočljivije, a što značajno otežava svakodnevni život, jeste nedostatak uređenih i bezbjednih pješačkih površina, koje su pokrivene taktilnim trakama vodiljama i zvučnim semaforima (koje se u manjem broju srijeću jedino u Glavnom gradu Crne Gore).

Dalje, nepristupačni objekti, lokalne službe iinstitucije, nijesu prilagođene za samostalan pristup i kretanje, kao ni za boravak i rad osoba oštećenog vida. U okviru objekata ne postoje natpisi na Brajevom pismu, orjentacione table/planovi (odnosno planove za kretanje unutar objekta), kao ni pristupačne informacije, na sajtovima i portalima. Jednostavno rečeno, lokalne samouprave su u prethodnom periodu nimalo ili malo ispoštovale standarde pristupačnosti za OSI.

Sve prethodno navedeno dovodi upravo do pasivnosti kod osoba oštećenog vida, do nemogućnosti učešća ovih građana/ki u javnom političkom životu, odnosno isključenosti inejednakog tretmana osoba oštećenog vida u lokalnim zajednicama.

Pošto u većini lokalnih samouprava osobama oštećenog vida nije omogućeno da ostvare elementarna prava, tako su gotovo svakodnevno prisutni slučajevi diskriminacije usljed nepristupačnosti njihovih službi i organa, a koji bi trebali biti u službi svih građana/ki. Ograničeno je ili onemogućeno učešće u donošenju odluka na lokalnom nivou, te su u značajnoj mjeri poljuljani samopouzdanje i osjećaj dostojanstva osoba oštećenog vida.

Iako je Crna Gora ratifikovala Konvenciju UN o pravima OSI još 2009, a Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom donijela 2015, pomaci u ovom segmentu su jako mali, skoro da ih i nema. Trenutna situacija ne ohrabruje osobe oštećenog vida da se aktivnije uključe u društvene tokove, a najprije se misli na oblasti samostalnog života, pristupa informacijama, učešća u lokalnoj zajednici, shodno da na svakom koraku nailazena nepristupačnost, što su pokazali i rezultati monitoringa nad primjenom člana 33 Zakona o zabrani diskriminacije lica s invaliditetom, dostupni na sledećem linku: https://ss-cg.org/?p=2141 .

Prepoznajući sve navedeno, u okviru projekta Vrijeme je da kažemo NE diskriminaciji osoba oštećenog vida”, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, a koji realizuje Savez slijepih Crne Gore u partnerstvu sa Organizacijom slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine, izrađen je Priručnik namijenjen zaposlenima u lokalnim samoupravama, sa ciljem smanjenja stepena diskiminacije osoba oštećenog vida na lokalnom nivou, koji se može naći na sledećem linku: https://ss-cg.org/?p=2761 .

Objavi prvi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

19 + sixteen =