Preskoči na sadržaj

U SUSRET MEĐUNARODNOM DANU BIJELOG ŠTAPA – OČNA, TIFLO-TEHNIČKA POMAGALA I SOCIJALNI SERVISI ZA OSOBE OŠTEĆENOG VIDA

Objavljeno u Aktuelnosti

U susret danu bijelog štapa, koji se obilježava 15. oktobra, a putem objavljenih tekstova na različite teme, smatramo bitnim da ukažemo na trenutno krajnje nepovoljno stanje u oblasti asistivnih pomagala i servisa za podršku osobama oštećenog vida u našoj zemlji.

Pravilnikom o ostvarivanju prava na medicinsko-tehnička pomagala utvrđeno je pravo na očna tiflo-tehnička pomagala za osobe oštećenog vidaPravo na tzv. specijalna pomagala je garantovano Zakonom o zdravstvenom osiguranju. Pravilnikom je utvrđen postupak za ostvarivanje prava na pomagala uz navođenje medicinskih indikacija.

Na sledećem linku https://ss-cg.org/?p=957 možete naći listu očnih  i tiflotehničkih pomagala.

TIFLOTEHNIČKA POMAGALA su zapravo pomagala koja olakšavaju funkcionisanje i rad osobama oštećenog vida. Obuhvataju različite uređaje, sredstva i alate koji olakšavaju funkcionisanje u širokom spektru aktivnosti svakodnevnog života za koje je inače potreban vid. Najčešće se radi o pomagalima koja prikazuju informacije putem taktilnih i zvučnih obilježja.

Pravilnik o ostvarivanju prava na medicinskotehnička pomagala donijet je krajem 2016. godine, s tim da je od stupanja na snagu bilo više izmjena i dopuna, prije svega u dokumentu koji se naziva Lista medicinsko-tehničkih pomagala.

Listom pomagala su definisane medicinske indikacije za odobravanje pomagala i djelova pomagala, materijali od kojih se izrađuju, postupak ostvarivanja prava na pomagala, vrste rokovi za njihovo korišćenje, utvrđivanje cijena druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava na pomagala.

Na sledećem linku https://ss-cg.org/?p=962možete naći smjernice, postupak za ostvarivanje prava na očna i tiflotehnička pomagala.

Ovaj postupak je veoma složen, a veliki problem je što zainteresovana osoba treba da ima novac da bi kupila pomagalo, a posle čekala refundaciju sredstava.

Veliki broj osoba nije u mogućnosti zbog materijalnih sredstava da pristupi kupovini potrebnog pomagala, pa stoga ostaje bez istog. Takođe se pomagala ne mogu kupiti za iznose predviđene cjenovnikom. U tom slučaju osigurano lice mora da doplati razliku u cijeni istog.

Za dugi bijeli štap, predviđena je cijena od 22,15 eur. Sagledavanjem tržišta rada, osoba oštećenog vida koja želi da se kreće uz pomoć bijelog štapa mora da izdvoji još 20,00 eur, jer se na tržištu u Crnoj Gori ne može naći dugi bijeli štap ispod cijene od 40,00 eur. Dakle, osoba oštećenog vida mora da plati cijenu od minimum 40,00 eur za nabavku bijelog štapa, a bez obzira koliko plati bijeli štap, Fond za zdravstveno osiguranje će joj po uzimanju pomagala dostavljanja dokumentacije refundirati 22,15 eur. Savez slijepih je u prethodnom periodu nabavljao bijele štapove, a onda iste bez nadoknade uručivao osobama koje se kreću samostalno.

Za Brajevu pisaću mašinu, Perkins, potrebno je izdvojiti dodatnih minimum 100,00 eur. Predviđena cijena je 770,00 eur, sagledavanjem tržišta, potrebno je minimum 870,00 eur. Slična situacije je i sa nabavkom govornog softvera, Fond predviđa i refundira 302,52 eur, Sagledavanjem tržišta, potrebno izdvojiti minimum 430,00 eur.

Sagledavajući listu pomagala, lako se može primijetiti da se na njoj ne nalaze mnoga od pomagala koja su neophodna osobama oštećenog vida za samostalan i nezavisan život. I ovdje nije kraj preprekama u nabavci pomagala. Pojedina pomagala registrovana su kao medicinska, pa ih je tako mnogo teže nabaviti u Crnoj Gori.

Razvojem tehnologija, razvija se i širi spektar kvalitetnih pomagala, koja imaju za cilj da olakšaju svakodnevicu osobama oštećenog vida da omoguće samostalno funkcionisanje, obrazovanje, rad i sl. S obzirom da se na listi ne nalazi veliki broj pomagala, osobe tećenog vida najčešće moraju sami da finansiraju kupovinu neophodnih pristupačnih pomagala i uređaja za domaćinstvo, očuvanje zdravlja i sl.

Ovdje navodimo da su naši članovi izrazili najveću potražnju za raznim vrstama lupa, potom za govorne aparatekuhinjska vaga, vaga za tjelesnu težinu, toplomjer, termometar unutrašnje i spoljašnje temperature prostora, indikator nivoa tečnosti, mnoge društvene igre itd.

Kada su u pitanju socijalni servisi za osobe oštećenog vida, ne možemo reći da postoji servis za kretanje uz pomoć bijelog štapa, servis za samostalnost osoba oštećenog vida. Napominjemo i da servis za kretanje uz pomoć psa vodiča nema riješeno sistemsko finansiranje, već kolege iz UMHCG uz donatorske akcije omogućavaju održavanje servisa. Sveukupno, socijalni servisi za osobe oštećenog vida su nerazvijeni, nedostupni i ne omogućavaju samostalnost i nezavisnost. Situacija sa KOVID 19 pandemijom, pokazala je koliko nedostaju adekvatni servisi podrške i koliko su neophodni za život u skladu sa postulatima samostalnog života.

S tim u vezi, u Savezu slijepih došli smo do ideje za razvoj novog, inovativnog servisa, Videći/a pratilac/teljka”, koji će u početnoj fazi razvoja omogućiti jednom manjem broju osoba oštećenog vida da se kreću uz pomoć tzv. videćeg pratioca/teljke. Promovisanje ovog servisa, nastupiće u narednim mjesecima, kroz projekat Videći pratilac”, koji se realizuje uz finansijsku podršku Ministarstva finansija i socijalnog staranja. Važno je istaći da se razlikuje od servisa personalne (lične) asistencije, odnosno pomaganja osobama s invaliditetom pri obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti i poslova.

Objavi prvi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

six + 18 =