Preskoči na sadržaj

U SUSRET MEĐUNARODNOM DANU BIJELOG ŠTAPA – PRAVO NA PRISTUPAČNE INFORMACIJE ZA OSOBE OŠTEĆENOG VIDA

Objavljeno u Aktuelnosti

Osobe s potpunim i djelimičnim oštećenjem vida trebale bi biti izjednačene sa svim ostalim građanima/kama, tj. imati lak i dostupan pristup informacijama namijenjenim opštoj javnosti, kako bi vodile aktivan i cjelovit život u svojoj zajednici.

U susret danu bijelog štapa, koji se obilježava 15. oktobra, podsjećamo i apelujemo na obavezu našeg društva da poštuje i primjenjuje prihvaćene standarde i odredbe, prvenstveno one koji se odnose na pravo na pristupačne informacije.

Prema UN Konvenciji, u članu 21 navodi se između ostalog: “Države potpisnice preduzeće sve odgovarajuće mjere, kako bi osigurale da lica sa invaliditetom mogu da ostvare slobodu izražavanja i mišljenja, uključujući slobodu traženja, primanja i širenja informacija i ideja na osnovama jednakosti sa drugima kroz upotrebu svih oblika komunikacije definisanih u članu 2 ove Konvencije, po izboru lica sa invaliditetom, uključujući:  

Pružanje licima sa invaliditetom informacija namijenjenih opštoj javnosti na blagovremen način i bez dodatnih troškova po lica sa invaliditetom u pristupačnim formatima i tehnologijama primjerenim različitim vrstama invalidnosti…”

Ove težnje, preporuke i obaveze morale bi uvažiti i prihvatiti sve zemlje, među kojima je i Crna Gora, a koja je 2009, ratifikovala UN Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i koja je tom prilikom postala dio njenog unutrašnjeg pravnog poretka.

U nastaku preporuke koje treba ispoštovati u cilju obezbjeđivanja ravnopravnosti i nediskriminacije osoba oštećenog vida:

1. Osobama s potpunim i djelimičnim oštećenjem vida mora biti omogućena komunikacija sa javnim entitetima na Brajevom pismu ili drugim načinima komunikacije po njihovom izboru.
2. Od javnih subjekata se mora tražiti da komuniciraju sa osobama potpuno i djelimično oštećenog vida u formatima posvom izboru.
3. Osobe potpuno i djelimično oštećenog vida moraju imati opremu koja im je potrebna za komunikaciju u formatima po njihovom izboru.
4. Javni subjekti koji proizvode informacije za javnu upotrebu moraju to proizvesti idistribuirati u odgovarajućim formatima i blagovremeno za osobe potpuno djelimično oštećenog vida.
5. Osoblje javnih subjekata odgovorno za proizvodnju i širenje javnih informacija mora proći obuku za podizanje svijesti kako bi razumjelo potrebe za informacijama i komunikacijom osoba potpuno i djelimično oštećenog vida i razvilo i održalo vještine neophodne za pružanje informacija u željenim formatima.
6. Povjerljiva lična prepiska, na primjer koja se odnosi na zdravstvena, lična ili pravna pitanja, mora se prenositi u formatima koje zahtijevaju osobe potpuno i djelimično oštećenog vida i povjerljivost ovih informacija mora biti efikasno zaštićena.
7. Informacije o robi, objektima i uslugama koje svojim kupcima i korisnicima usluga pružaju privatna lica treba da budu dostupne u različitim formatima koji su pristupačni osobama potpuno i djelimično oštećenog vida.

Na sljedećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=M3Zi51phUbU, možete pogledati video koji se odnosi na pravo na pristupačne informacije, izrađen u sklopu kampanje na nivou Evropskog saveza slijepih, u skladu sa članom 21 UN Konvencije o pravu na pristupačne informacije.

Objavi prvi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

sixteen + 4 =