Preskoči na sadržaj

Osobe oštećenog vida nijesu uključene u lokalnu zajednicu Nikšić na jednakoj osnovi sa drugim građanima

Objavljeno u Aktuelnosti

U ponedeljak 27.9.2021, održan je okrugli sto sa zaposlenima Opštine Nikšić u okviru projekta „Vrijeme je da kažemo NE diskriminaciji osoba oštećenog vida“, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, a sprovodi ga Savez slijepih u partnerstvu sa Organizacijom slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine. Cilj Projekta je da podigne i unaprijedi nivo znanja o poštovanju ljudskih prava uopšte i suzbije i ublaži diskriminaciju u svim pojavnim oblicima, kao i omogućavanje ravnopravnosti u uživanju ljudskih prava osobama oštećenog vida na lokalnom nivou.
Okrugli sto je održan u cilju podizanja nivoa svijesti i znanja o uvažavanju prava osoba s invaliditetom bez diskriminacije i u skladu sa mjerama Akcionog plana za 2019-2020 Strategije za zaštitu lica s invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2017-2021, na kojem se govorilo o borbi protiv diskriminacije, otkrivanja i prepoznavanja iste. Na ovaj način, kroz otvorenu diskusiju, pokrenuta je tema diskriminacije u oblasti pristupačnosti, dostojanstva, učešća u donošenju odluka.
U većini lokalnih samouprava osobama oštećenog vida nije omogućeno da ostvare elementarna prava, pa su tako gotovo svakodnevno prisutni slučajevi diskriminacije zbog nepristupačnosti lokalnih samouprava, njihovih službi i organa koji bi trebali biti u službi svih građana/ki.
Ograničeno je ili onemogućeno učešće u donošenju odluka na lokalnom nivou, pa je samim tim poljuljano njihovo samopouzdanje i osjećaj dostojanstva osoba oštećenog vida
Nakon prezentovanja definicija diskriminacije, razumnih adaptacija, univerzalnog dizajna, UN Konvencije o pravima OSI, Zakona o zabrani diskriminacije OSI sa akcentom na pristupačnost i diskriminaciju od strane predstavnika Saveza slijepih, Katarine Bigović i Gorana Macanovića, diskutovalo se o elementima pristupačnosti.
Opština Nikšić nije pristupačna za osobe oštećenog vida. Nema natpise na Brajevom ni na ulaznim vratima, ni na vratima kancelarija, sala u okviru zgrade Opštine. Web stranica opštine Nikšić nije pristupačna za osobe potpuno i djelimično oštećenog vida. Zahtjevi sa web stranice su u nečitljivom pdf format.
Osoba oštećenog vida ne bi mogla ni da boravi ni da se kreće u zgradi opštine, jer ne postoji orjentacioni plan, nema postavljenih taktilnih staza.
Predstavnici koji su prisustvovali okruglom stolu za neke od zakonskih obaveza čuju po prvi put, a nisu upoznati ni sa obavezom donošenja Lokalnog akcionog plana za integraciju i zaštitu od diskriminacije OSI.
Nakon jako konstruktivne diskusije, dogovoreni su naredni koraci:

– Postavljanje oznaka na brajevom pismu na ulaznim vratima, vratima kancelarija, sala, toaleta i sl. u zgradi Opštine uz saradnju sa Savezom slijepih.
– Planiranje postavljanja taktilnih staza vodilja u zgradi Opštine u 2022.
– Postavljanje zvučne signalizacije na semaforima na minimum jednoj raskrsnici u 2022.
– Rad na pristupačnosti sajta za korisnike, osobe potpuno i djelimično oštećenog vida
– Razmatranje mogućnosti zaposlenja OSI.
Ostajemo u nadi da će ovo biti prvi koraci koje će Opština Nikšić učiniti na putu ka smanjenju stepena diskriminacije OSI i omogućavanju učešća osoba oštećenog vida na jednakoj osnovi sa drugim građanima.

Objavi prvi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

five × two =