Preskoči na sadržaj

Presjek stanja u oblasti zapošljavanja mladih OSI

Objavljeno u Aktuelnosti

Poznato je da su generalno mladi ljudi pokretači svakog društva, a svaka napredna društvena zajednica ne pravi razliku između mladih s i bez invaliditeta. Logičan slijed događaja je da osobe oštećenog vida, nakon završene srednje škole i studija, teže da zasnuju radni odnos, što u većini slučajeva nije ni jednostavno zbog niza prepreka i barijera s kojima se susrijeću u društvu.
Donošenje UN Konvencije o pravima lica s invaliditetom, potpisivanje i ratifikovanje od strane države Crne Gore, otvorilo je mogućnosti da se poboljša kvalitet i standard života osoba s invaliditetom. Napredak je spor, ne previše uočljiv, a u pojedinim oblastima potpuno izostaje.
Prema istraživanju iz 2019, koje je sproveo Savez slijepih, OSI, 82.9% ispitanika, OSI, smatra da OSI mogu ostvariti manja prava, a više od 56% smatra da su OSI svakodnevno diskriminisane. U oblasti rada i zapošljavanja situacija se i pored dobrih zakonskih normi ne mijenja, a naročito u posljednje dvije godine. OSI prema pomenutom istraživanju, diskriminaciju prepoznaju najviše u oblasti rada i zapošljavanja, 57.1%.
Situacija sa Kovid 19, pokazala je koliko se oblasti života osoba s invaliditetom prepliću i koliko zavise jedna od druge. Posljedice prepreka i nejednakosti postale su izraženije.
Ograničenja socijalnih kontakata dovela su do izolovanosti, usamljenosti, indiferentnosti… Mnoge OSI su bile uskraćene za adekvatne uslove za rad od kuće, na daljinu.
Kako u Crnoj Gori, tako i na nivou EU, osobe s invaliditetom i dalje nailaze na velike prepreke u mnogim oblastima. Rizik od siromaštva ili socijalne isključenosti OSI je veći (28,4 %), nego za osobe bez invaliditeta (18,4 %). Evropska unija je kroz donošenje Strategije o pravima osoba s invaliditetom za period od 2021-2030, predvidjela niz aktivnosti u cilju razvoja novih vještina za nova radna mjesta, podsticanja pristupa kvalitetnim i održivim radnim mjestima.

Zbog nerazvijene svijesti i predrasuda, mladi oštećenog vida nijesu adekvatno prihvaćeni od strane poslodavaca, koji sumnjaju u njihova znanja, kompetencije i vještine. Često im se i ne pruži prilika da iskažu svoj potencijal i znanje koje su sticali kroz proces obrazovanja, već im se na razgovoru za posao indirektno daje do znanja da se u datom trenutku ne vjeruje u njihove sposobnosti, te da nijesu u mogućnosti da prilagode to radno mjesto za koje je mlada osoba oštećenog vida konkurisala. Upravo zbog toga, mladi oštećenog vida gube samopouzdanje i vjeru u sebe da mogu biti ravnopravni i konkurentni na tržištu rada, što za posljedicu ima stagnaciju u potrazi za potencijalnim radnim mjestom. To je razlog i najčešćeg pasivnog odnosa prema zaposlenju od strane osoba oštećenog vida.
Na dan 20.9.2021, na evidenciji nezaposlenih Zavoda za zapošljavanje Crne Gore nalazilo se ukupno 517 mladih s invaliditetom, od čega 241 žena s invaliditetom.

Presjek po gradovima dat u tabeli koja slijedi:

Osobe s invaliditetom do 30 godina starosti – na evidenciji nezaposlenih ZZZCG:

Opština – Ukupno – Žene
Andrijevica – 13 – 6
Berane – 82 – 45
Budva – 5 – 3
Bijelo Polje – 32 – 8
Bar – 34 – 17
Cetinje – 11 – 5
Danilovgrad – 11 – 5
Golubovci – 15 – 4
Gusinje – 5 – 2
Herceg Novi – 10 – 3
Kolašin – 1 – 1
Kotor – 4 – 2
Mojkovac – 11 – 5
Nikšić – 29 – 12
Podgorica – 84 – 34
Plav – 27 – 14
Petnjica – 9 – 5
Pljevlja – 17 – 11
Plužine – 2 – 1
Rožaje – 82 – 46
Šavnik – 2 – 1
Tivat – 10 – 4
Tuzi – 17 – 7
Ulcinj – 4 – 0
UKUPNO – 517 – 241

Izvor: ZZZCG

U sledećoj tabeli možete pogledati presjek po nivou kvalifikacije:

Osobe s invaliditetom do 30 godina starosti – na evidenciji nezaposlenih ZZZCG

Nivo kvalifikacija obrazovanja – Ukupno – Žene
I-1 – 56 – 26
I-2 – 93 – 57
II – 48 – 13
III – 101 – 43
IV-1 – 181 – 87
IV-2 – 0 – 0
V – 0 – 0
VI – 19 – 7
VII1 – 18 – 7
VII2 – 1 – 1
VIII – 0 – 0
Ukupno – 517 – 241

Izvor: ZZZCG

Od aprila 2019, onemogućava se ostvarivanje prava na naknadu po osnovu nezaposlenosti za svršene srednjoškolce i studente s invaliditetom. Naime, u dokumentu „Osiguranje za slučaj nezaposlenosti“ koji je izradio Zavod za zapošljavanje Crne Gore, između ostalog se navodi:
„Osiguranjem od nezaposlenosti nezaposlenom licu se obezbjeđuje pravo na novčanu naknadu i pravo na zdravstveno osiguranje, penzijsko i invalidsko osiguranje za vrijeme korišćenja novčane naknade. Pravo na novčanu naknadu ima osiguranik koji prije prestanka radnog odnosa ima staž osiguranja od najmanje 12 mjeseci neprekidno ili sa prekidima u poslednjih 18 mjeseci.“
Iz navedenog se da zaključiti da se prilikom izrade ovog dokumenta nije razmišljalo o OSI koje su završile srednju školu ili fakultet, uopšte o OSI. Do aprila 2019, sve OSI su imale pravo na naknadu po osnovu nezaposlenosti, bez obzira na prethodno radno iskustvo. Nezapošljavanje osoba s invaliditetom u velikoj mjeri proističe iz postojanja stereotipa i predrasuda poslodavaca, koji stavljaju primat na invalidnost, kao karakteristiku koja određuje OSI, a ne na znanje, vještine, kapacitete i potencijale.
Pomenuta naknada za OSI, olakšala bi u određenoj mjeri sam pronalazak posla.
Svjesni predrasuda, barijera i prepreka koje se nalaze na putu ka zaposlenju OSI, naknada za nezaposlenost predstavlja afirmativnu akciju, koja omogućava OSI da pronađu izlazak iz nezaposlenosti. Naime, OSI kao svršeni srednjoškolci, studenti od aprila 2019. godine, nemaju mogućnost da primaju novčanu nadoknadu, te su na taj način i diskriminisani u odnosu na OSI u periodu prije aprila 2019.
U tabeli koja slijedi dat je presjek podataka mladih s invaliditetom koji ne primaju novčanu nadoknadu za vrijeme nezaposlenosti:
Osobe s invaliditetom do 30 godina starosti – na evidenciji nezaposlenih ZZZCG, koja ne primaju
novčanu nadoknadu za vrijeme nezaposlenosti:

Opština – Ukupno – Žene
Andrijevica – 4 – 2
Berane – 13 – 7
Budva – 3 – 1
Bijelo Polje – 11 – 2
Bar – 4 – 2
Cetinje – 5 – 2
Danilovgrad – 1 – 0
Golubovci – 3 – 1
Gusinje – 0 – 0
Herceg Novi – 1 – 1
Kolašin – 0 – 0
Kotor – 0 – 0
Mojkovac – 0 – 0
Nikšić – 13 – 3
Podgorica – 20 – 8
Plav – 12 – 6
Petnjica – 0 – 0
Pljevlja – 2 – 2
Plužine – 0 – 0
Rožaje – 17 – 11
Šavnik – 0 – 0
Tivat – 2 – 0
Tuzi – 4 – 1
Ulcinj – 1 – 0
UKUPNO – 116 – 49

Izvor: ZZZCG

Osobe s invaliditetom do 30 godina starosti – na evidenciji nezaposlenih ZZZCG, koja ne primaju
novčanu nadoknadu za vrijeme nezaposlenosti:

Nivo kvalifikacija obrazovanja – Ukupno – Žene:

I-1 – 9 – 5
I-2 – 12 – 9
II – 3 – 2
III – 24 – 7
IV-1 – 52 – 19
IV-2 – 0 – 0
V – 0 – 0
VI – 10 – 4
VII1 – 6 – 3
VII2 – 0 – 0
VIII – 0 – 0
Ukupno – 116 – 49

Izvor: ZZZCG

Pomenutu naknadu sve OSI, a naročito tek svršeni osnovci, srednjoškolci i studenti, koristili bi u cilju pokrivanja troškova za odlazak na razgovor sa savjetodavcima u ZZZCG, nabavku pomagala radi informisanja o novim radnim mjestima i sličnim aktivnostima sa ciljem pronalaženja zaposlenja.
Upravo s prethodno navedenim, SSCG smatra i zalaže se za što urgentniju izmjenu ovog propisa, predlažući izmjenu navedene odredbe, odnosno promjenu važećih uslova za ostvarivanje prava na novčanu nadoknadu po osnovu nezaposlenosti u cilju omogućavanja ravnopravnog tretmana za sve nezaposlene OSI koje se nalaze na evidenciji ZZZCG.

Za više informacija posjetite i sajt www.zaposliosi.me.

Objavi prvi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

7 + 9 =