Preskoči na sadržaj

E-pristupačnošću do građanskog aktivizma

Objavljeno u Aktuelnosti

Savez slijepih Crne Gore u partnerstvu sa lokalnim organizacijama slijepih za Bar i Ulcinj; Nikšić, Šavnik i Plužine; Pljevlja i Žabljak počeo je sa realizacijom projekta „E-pristupačnošću do građanskog aktivizma OSI“. Unaprjeđenje stanja u domenu e-pristupačnosti, pristupačnosti formulara i drugih elektronskih materijala, koji su namijenjeni opštoj upotrebi od strane svih građana na nivou lokalne samouprave preduslov je za ostvarivanje prava i ravnopravnog i jednakog učešća OSI.
Opšti cilj projekta je doprinos daljoj zaštiti ljudskih prava i uključivanju osoba s invaliditetom. Pristupačnost informacija će podstaći građanski aktivizam OSI, koje su trenutno pasivne, usljed nemogućnosti pristupa informaciji, traženja, dijeljenja, širenja informacija. Pristupačnost e-usluga otvoriće mogućnost da OSI prate i aktivno učestvuju u unapređenju javnih politika, procesu EU integracija, dajući svoj lični doprinos. Time će se ispoštovati i načela Konvencije UN o pravima OSI, a OSI će moći dostojanstveno, na načelima jednakosti, ravnopravnosti da učestvuju u procesima koje
se tiču njih lično, ali njihovih članova porodice i predstavnika zajednice.
Specifični cilj projekta je poboljšavanje uslova e- pristupačnosti na lokalnom nivou za osobe s invaliditetom. Ovaj cilj dovodi do rezultata da će OSI imati dostupne i pristupačne informacije na web sajtovima lokalnih samouprava. Te će tako osobe djelimično oštećenog vida moći da koriste elemente pristupačnosti na web sajtu: kontrast, povećanje slova i sl, korisnici čitača ekrana, osobe potpuno oštećenog vida nesmetano koriste usluge e- pristupačnosti, baš kao i osobe s disleksijom.
Kako se lokalne samouprave i njihov odnos sa građanima bude usklađivao, približavao i pratio savremene tehnološke tokove, tako će i sadržaji namijenjeni opštoj upotrebi, uskladiti sa realnim potrebama građana i građanki. Modele učešća OSI nijesu koristile, te će obezbijeđena e-pristupačnost omogućiti i olakšati rješavanje i određenih komunalnih, socijalnih, saobraćajnih i drugih pitanja koji se tiču tog istog građanina na pojedinom lokalitetu (zajednici).
Uključivanje predstavnika lokalne samouprave u projektne aktivnosti omogućiće smanjenje stepena diskriminacije prema OSI u okviru lokalne zajednice i povećanje nivoa svjesnosti kreatora javnih politika da se OSI omogući potpuna fizička i informaciona pristupačnost, učešće u donošenju odluka na lokalnom nivou, a u krajnjem poštovanje različitosti i dostojanstva.
Učešće predstavnika partnerskih organizacija na okruglim stolovima omogućiće i održivost aktivnosti na lokalnom nivou i jačanje komunikacije među organizacijama koje zastupaju prava OSI. Predstavnici partnerskih organizacija dolaze iz tri grada iz tri regije Crne Gore, te će na taj način dati doprinos u realizaciji aktivnosti projekta na lokalnom nivou. Saradnici, predstavnici lokalnih organizacija slijepih doprinijeće razvoju strukturnog dijaloga, održivosti projekta kroz jačanje pozicije pregovaranja, vidljivosti, zagovaranja zaštite prava OSI.
Realizacijom projekta će se podići i svijest svakog pojedinca o potrebi za prepoznavanjem i otklanjanjem diskriminacije OSI u domenu e-pristupačnosti, koja je temelj za aktivniju participaciju osoba s invaliditetom, za pravovremeno, tačno informisanje, i mogućnost traženja, širenja i dijeljenja informacija. Pristupačnost e-materijala na lokalnim nivoima rezultiraće i zadovoljstvom članova porodica OSI, njihovih prijatelja i asistenata, jer će njihovo prisustvo i pomoć u tom slučaju biti zanemarljivi.
U krajnjem, čitava društvena zajednica će osjetiti benefite nakon realizacije projekta, upoznaće se sa problemima, ali i mogućnostima koje doprinose da se prema osobama oštećenog vida članovi zajednice ophode ravnopravno, uz uvažavanje, toleranciju i omogućavanje osjećaja dostojanstva za osobe oštećenog vida.
Očekivani rezultati projekta:
1. Procijenjeni trenutni okvir, stanje i uslovi u vezi sa e- pristupačnošću na nivou lokalnih zajednica za osobe s invaliditetom
2. Inicirano poboljšanje strukturnog dijaloga sa/među lokalnim zajednicama
3. Izrađeni preduslovi za otvoreniju i inkluzivniju vlast na lokalnom nivou, a biće ostvareni kroz sledeće ključne aktivnosti:
– Sprovođenje monitoringa otvorenosti, odgovornosti, e- pristupačnosti lokalnih samouprava u Crnoj Gori
– Saradnja sa Zajednicom opština Crne Gore
– Organizacija sedam okruglih stolova za predstavnike lokalnih samouprava iz Crne Gore
– Emitovanje kratkih video spotova
Projekat „E- pristupačnošću do građanskog aktivizma OSI“ realizuje Savez slijepih Crne Gore u partnerstvu sa lokalnim organizacijama slijepih za Bar i Ulcinj; Nikšić, Šavnik i Plužine; Pljevlja i Žabljak, a podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika- M'BASE“ koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich Ebert Stftung (FES), NVO Politikon mreža i NVO Centar za istraživanje i zaštitu ptica (CZIP). Program finansira Evropska unija.

Objavi prvi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

3 × two =