Preskoči na sadržaj

ODBOR ŽENA NOVO RADNO TIJELO U SAVEZU SLIJEPIH CRNE GORE

Objavljeno u Aktuelnosti

Na VIII redovnoj sjednici Upravnog odbora SSCG XIV saziva, koja je održana u utorak 18.maja 2021, u prostorijama Saveza slijepih Crne Gore, podržana inicijativa da se osnuje Odbor žena.

Prema podacima Evropskog saveza slijepih, u Evropi živi 30 miliona osoba oštećenog vida. Od ukupnog broja osoba oštećenog vida dvije trećine su žene. Njihov glas se ne čuje dovoljno i gotovo su „nevidljive“. Izložene su višestrukoj, intersekcijskoj diskriminaciji, kao žene i kao osobe s invaliditetom.

Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom u članu 6 kaže: “Države potpisnice priznaju da su žene i djevojčice sa invaliditetom izložene višestrukoj diskriminaciji i u tom smislu preduzeće mjere radi osiguravanja punog i ravnopravnog uživanja svih ljudskih prava i osnovnih sloboda od strane žena i djevojčica sa invaliditetom.

Države potpisnice preduzeće sve odgovarajuće mjere kako bi osigurale puni razvoj, napredak i osnaživanje žena, radi garantovanja vršenja i uživanja njihovih ljudskih prava i osnovnih sloboda iz ove konvencije.”

U većini zemalja Evrope pitanje rodne ravnopravnosti nije uključeno u redovne programe. Zbog nepristupačnosti informacija, žene nisu dovoljno upoznate sa međunarodnim i domaćim dokumentima koji se odnose na njihova prava, a teško se razlikuje diskriminacija i kršenje ljudskih prava.

Mnogima su uskraćena neka od prava:

Upravljanje sopstvenim životom (drugi odlučuju šta je bolje za nju)
Samostalno odlučivanje (…a ne zna ona šta želi)
Upravljanje sopstvenim finansijama (porodice često raspolažu njenim socijalnim davanjima i sl)
Izbor zanimanja (nije to za žene)
Izbor partnera (nije on za tebe, a on nije OSI)

Žene oštećenog vida su dio društva, a nevjerica, negiranje njihovih prava i sposobnosti, raznolike predrasude i prepreke koje pred njih stavljaju porodica i društvena zajednica, čine da se ove žene osjećaju nejednako uvaženim, neravnopravnim, odnosno diskriminisanim.

Svjesni slične situacije i u Crnoj Gori. Smatramo da je i u organizacijama osoba s oštećenjem vida, jednakost polova i osnaživanje žena od vitalnog značaja jer se žene i muškarci suočavaju s različitim izazovima u punom učestvovanju, zastupljenosti i prilikama za zasnivanje radnog odnosa.

Tokom prošle godine, predstavnice Saveza slijepih Crne Gore, Anđela Dragović i Katarina Bigović su realizovale pet radionica na temu rodne ravnopravnosti, izradile flajer na temu diskriminacije žena oštećenog vida, a rezultati su sumirani na regionalnoj konferenciji u Tuzli. Kroz realizovanje navedenih aktivnosti prepoznata je potreba kontinuranog bavljenja politikom rodne ravnopravnosti, kako bi se unaprijedio i položaj i stepen učešća žena oštećenog vida. Poznato je da su žene u Crnoj Gori diskriminisane u više polja, a da su najčešće i žrtve nasilja. Najnoviji podaci govore da je svaka peta žena žrtva nasilja. Kada su u pitanju žene oštećenog vida diskriminisane su i kao žene na osnovu pola, i kao žene s invaliditetom, na osnovu invaliditeta, i to u svim poljima i politikama, od kojih izdvajamo: samostalan život, porodičnii i bračni život, obrazovanje, zapošljavanje, zdravlje. Na pojam nasilja najčešće se misli na seksualno nasilje, fizičko nasilje, a rijetko na nasilje koje je prisutno skoro svakog dana kod osoba oštećenog vida u oblicima:


– ekonomske prisile;


– 
pogrešnog informisanja;


– 
napuštanja;– 
izostanka slobodnog i svjesnog pristanka kao i pravna prisiljavanja;


– 
zanemarivanja, uključujući onemogućavanje ili zabranu pristupa ljekovima;


– 
uklanjanja komunikacijskih sredstava, pomagala za kretanje, bijelog štapa;


– pobuđivanja straha, ismijavanja.

 

Podaci o indeksu rodne ravnopravnosti u Crnoj Gorip pokazuju realnu sliku položaja žena u Crnoj Gori, pri čemu se ne može izostaviti podatak da su žene najmanje ravnopravne u oblasti moći, odnosno u dijelu koji se odnosi na donosioce odluka, gdje je postotak žena značajno manji.

Od marta 2021, Savez slijepih počeo je sa realizacijom projektaJednake i osnaženekojeg je podržao Evropski savez slijepih, u skladu sa aktivnošću GEAR, koja je dio strateškog plana, sa ciljem jačanja kapaciteta kako zaposlenih u Savezu, tako i zaposlenih u lokalnim organizacijama za bavljenje politikom rodne ravnopravnosti.

Sa svega navedenog, osnivanje Odbora žena krucijalan je korak ka usvajanju politika, planova i mjera koje vode prema jednakosti, ravnopravnosti, smanjenju višestruke diskriminacije zasnovane na polu, invaliditetu kako bi se dobila inkluzivna i odgovorna organizacija, što Savez slijepih i jeste.

Inicijativu potpisuju Zagorka Pavićević, Anđela Dragoivić i Katarina Bigović, koje će činiti Odbor žena u narednom periodu..

Objavi prvi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

sixteen − fourteen =