Preskoči na sadržaj

Osobe oštećenog vida djelimično uključene u Prijestonici Cetinje na jednakoj osnovi sa drugim građanima

Objavljeno u Aktuelnosti

U četvrtak 6.5.2021, održan je okrugli sto sa zaposlenima Prijestonice Cetinje u okviru projekta „Vrijeme je da kažemo NE diskriminaciji osoba oštećenog vida“, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, a sprovodi ga Savez slijepih u partnerstvu sa Organizacijom slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine. Cilj Projekta je da podigne i unaprijedi nivo znanja o poštovanju ljudskih prava uopšte i suzbije i ublaži diskriminaciju u svim pojavnim oblicima, kao i omogućavanje ravnopravnosti u uživanju ljudskih prava osobama oštećenog vida na lokalnom nivou.

Okrugli sto je održan u cilju podizanja nivoa svijesti i znanja o uvažavanju prava osoba s invaliditetom bez diskriminacije i u skladu sa mjerama Akcionog plana za 2019-2020 Strategije za zaštitu lica s invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2017-2021, na kojem se govorilo o borbi protiv diskriminacije, otkrivanja i prepoznavanja iste. Na ovaj način, kroz otvorenu diskusiju, pokrenuta je tema diskriminacije u oblasti pristupačnosti, dostojanstva, učešća u donošenju odluka.

U većini lokalnih samouprava osobama oštećenog vida nije omogućeno da ostvare elementarna prava, pa su tako gotovo svakodnevno prisutni slučajevi diskriminacije zbog nepristupačnosti lokalnih samouprava, njihovih službi i organa koji bi trebali biti u službi svih građana/ki.

Ograničeno je ili onemogućeno učešće u donošenju odluka na lokalnom nivou, pa je samim tim poljuljano njihovo samopouzdanje i osjećaj dostojanstva osoba oštećenog vida.

Nakon prezentovanja definicija diskriminacije, razumnih adaptacija, univerzalnog dizajna, UN Konvencije o pravima OSI, Zakona o zabrani diskriminacije OSI sa akcentom na pristupačnost i diskriminaciju od strane predstavnika Saveza slijepih, Katarine Bigović i Gorana Macanovića, diskutovalo se o elementima pristupačnosti.

Prijestonica Cetinje je djelimično pristupačna za osobe oštećenog vida. Prema riječima zaposlenih natpisi na Brajevom postoje i na ulaznim vratima, i na vratima kancelarija, ali ne i na vratima sala, toaleta u okviru zgrade. Web stranica nije pristupačna za osobe potpuno i djelimično oštećenog vida. Zahtjevi sa web stranice su najčešće u nečitljivom pdf format. Ne postoje orjentacioni planovi, kao ni taktilne staze vodilje kako bi se osobe oštećenog vida samostalno kretale, boravile, radile.

Predstavnici koji su prisustvovali okruglom stolu za neke od zakonskih obaveza čuju po prvi put, a nisu upoznati ni sa obavezom donošenja Lokalnog akcionog plana za integraciju i zaštitu od diskriminacije OSI.

Nakon jako konstruktivne diskusije, dogovoreni su naredni koraci:

Rad na pristupačnosti sajta za korisnike, osobe potpuno djelimično oštećenog vida.
Rad na pristupačnosti materijala, (brošura, flajera i sl) kako u audio formatu, tako i na brajevom pismu. Za potrebe prilagođavanja na brajevom pismu Savez slijepih otvoren za saradnju. Akcenat da bude i na materijale koje objavljuje, distribuira Turistička organizacija Cetinje.
Razmatranje mogućnosti zaposlenja OSI, prema Zakonuprofesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI.
Razmatranje mogućnosti prilagođavanja fizičkog okruženja uz sagledavanje primjera dobre prakse iz zemalja EU.

Ostajemo u nadi da će Prijestonica Cetinje preduzeti korake na putu ka smanjenju stepena diskriminacije OSI i omogućavanju učešća osoba oštećenog vida na jednakoj osnovi sa drugim građanima.

Objavi prvi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

20 − seven =