Preskoči na sadržaj

PAS VODIČ/POMAGAČ – važeća normativa

Objavljeno u Aktuelnosti

U sedmici kada se u svijetu obilježava Međunarodni dan pasa vodiča, želimo da ukratko istaknemo neke od najznačajnijih elemenata ovog vida samostalnog života i kretanja, kao i da predstavimo najvažnije norme koje uređuju ovu oblast.
Program za obuku i dodjelu pasa vodiča i pomagača, već petnaestak godina uspješno vode naše koleginice i kolege iz Udruženja mladih s hendikepom u saradnji sa Centrom za rehabilitaciju „Silver“ iz Zagreba.
Posredstvom ovog programa do danas je šest korisnika iz Crne Gorw koristilo asistenciju psa vodiča, odnosno pomagača (osobe oštećenog vida i korisnici invalidskih kolica). Ovi psi su jedni od najpouzdanijih i najodanijih prijatelja, koji daju maksimum slobode i sigurnosti osobama s invaliditetom u svakodnevnom životu. Poput bijelog štapa, pas vodič je takođe simbol samostalnosti i dostojanstvenog života osoba oštećenog vida. Da bi se asistencija ovih umiljatih, pametnih, strpljivih i razdraganih prijatelja omogućila na svim mjestima, u svim institucijama i objektima za opštu namjenu, bilo je neophodno donijeti adekvatna normativna rješenja, odnosno Zakon o kretanju lica s invaliditetom uz pomoć psa pomagača, čije vam norme predstavljamo u nastavku, a koje su psa vodiča zapravo postavile kao sastavni dio osobe koja koristi njegovu pomoć pri kretanju.

ZAKON O KRETANJU LICA SA INVALIDITETOM UZ POMOĆ PSA POMAGAČA

“Sl. list Crne Gore”, br. 76/09 od 18.11.2009)

Proglašavam Zakon o kretanju lica sa invaliditetom uz pomoć psa pomagača, koji je donijela Skupština Crne Gore 24. saziva, na drugoj sjednici drugog redovnog zasijedanja u 2009. godini, dana 10. novembra 2009. godine.
Broj: 01-2845/2
Podgorica, 11. novembra 2009. godine
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, s.r.
Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 92 stav 2 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 24. saziva, na drugoj sjednici drugog redovnog zasijedanja u 2009. godini, dana 10. novembra 2009. godine, donijela je

ZAKON O KRETANJU LICA SA INVALIDITETOM UZ POMOĆ PSA POMAGAČA

Sadržaj zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuje se pravo lica sa invaliditetom da sa psom pomagačem koristi prevozna sredstva u drumskom, željezničkom, pomorskom i vazdušnom saobraćaju, ima slobodan pristup i boravak na javnom mjestu i slobodan pristup i boravak u radnom prostoru.
Lice sa invaliditetom koje ostvaruje prava iz stava 1 ovog zakona je slijepo lice, gluvo lice i lice koje koristi invalidska kolica, a osposobljeno je za kretanje sa psom vodičem, odnosno pomagačem.

Strana: 1

Značenje izraza

Član 2

Pojedini izrazi, u smislu ovog zakonu, imaju sljedeće značenje:
1) instruktor je lice koje vrši obuku psa pomagača i koje ima odgovarajući sertifikat za obavljanje tih poslova;
2) pas pomagač je pas vodič, pas pomagač, odnosno terapijski pas koji je prošao posebnu obuku, što potvrđuje isprava izdata od institucije za obuku pasa vodiča, pasa pomagača, odnosno terapijskih pasa;
3) radni prostor je prostor u kojem zaposleno lice sa invaliditetom obavlja radne obaveze.
Korišćenje prevoznih sredstava u drumskom, željezničkom, pomorskom i vazdušnom saobraćaju

Član 3

Lice sa invaliditetom sa psom pomagačem ima pravo da koristi prevozna sredstva u drumskom, željezničkom, pomorskom i vazdušnom saobraćaju, uključujući i zadržavanje na svim prostorima koji su predviđeni za putnike.

Slobodan pristup i boravak na javnom mjestu

Član 4

Lice sa invaliditetom sa psom pomagačem ima pravo na slobodan pristup i boravak na javnom mjestu, kao što su: službene prostorije, hoteli, restorani, banke, pošte, pozorišta, sportski objekti, tržnice, prodavnice, škole, fakulteti i sl.
Lice sa invaliditetom sa psom pomagačem ima pravo pristupa i boravka u zdravstvenim ustanovama.
Bliže uslove za ostvarivanje prava iz stava 2 ovog člana propisuje organ državne uprave nadležan za poslove zdravstvene zaštite.

Slobodan pristup i boravak u radnom prostoru

Član 5

Lice sa invaliditetom sa psom pomagačem, koje je zaposleno, ima pravo na slobodan pristup i boravak u radnom prostoru.

Lice sa invaliditetom sa psom pomagačem – strani državljanin

Član 6

Pravo iz čl. 3, 4 i 5 ovog zakona ima i lice sa invaliditetom sa psom pomagačem-strani državljanin, a koji odgovarajućom ispravom može dokazati da je lice sa invaliditetom sa pravom korišćenja psa pomagača prema propisima svoje zemlje.
Odgovarajućom ispravom iz stava 1 ovog člana smatra se radna knjižica i međunarodna zdravstvena knjižica.

Instruktor

Član 7

Pravo iz čl. 3, 4 i 5 ovog zakona ima i instruktor sa psom pomagačem.

Član 8

Pravno lice, odgovorno lice u pravnom licu i preduzetnik dužni su da omoguće licu sa invaliditetom sa psom pomagačem, licu sa invaliditetom sa psom pomagačem-stranom državljaninu i instruktoru sa psom pomagačem korišćenje prava iz čl.3, 4 i 5 ovog zakona.

Nadzor

Član 9

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši organ državne uprave nadležan za poslove socijalnog staranja, u skladu sa posebnim propisom.

Kaznene odredbe

Član 10

Novčanom kaznom u iznosu od tridesetostrukog do pedesetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori

Strana: 1

kazniće se za prekršaj pravno lice ako licu sa invaliditetom sa psom pomagačem, licu sa invaliditetom sa psom pomagačem- stranom državljaninu i instruktoru sa psom pomagačem zabrani ili onemogući:
1) korišćenje prevoznih sredstava u drumskom, željezničkom, pomorskom i vazdušnom saobraćaju, uključujući i zadržavanje na svim prostorima koji su predviđeni za putnike u skladu sa članom 3 ovog zakona;
2) slobodan pristup i boravak na javnom mjestu, kao što su: službene prostorije, zdravstvene ustanove, hoteli, restorani, banke, pošte, pozorišta, sportski objekti, tržnice, prodavnice, škole, fakulteti i sl. u skladu sa članom 4 ovog zakona;
3) slobodan pristup i boravak u radnom prostoru u skladu sa članom 5 ovog zakona.
Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od desetostrukog do tridesetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori .
Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od desetostrukog do tridesetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori.

Prelazna odredba

Član 11

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o kretanju slijepog lica uz pomoć psa vodiča “Službeni list CG”, br. 18/08).

Stupanje na snagu

Član 12

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”. SU-SK Broj 01-690/19 Podgorica, 10. novembra 2009. godine Skupština Crne Gore 24. saziva
Predsjednik, Ranko Krivokapić, s.r.

Objavi prvi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

16 + 5 =