Preskoči na sadržaj

OMOGUĆITI OSOBAMA S INVALIDITETOM OSTVARIVANJE BIRAČKOG PRAVA POD JEDNAKIM USLOVIMA I DOSTOJANSTVENO NA PREDSTOJEĆIM LOKALNIM IZBORIMA U HERCEG NOVOM

Objavljeno u Aktuelnosti

Poštovani i poštovane,

Obraćamo vam se dopisom radi poboljšanja izbornih prava, pristupačnosti biračkih mjesta i samog procesa glasanja za birače s invaliditetom na predstojećim lokalnim izborima u Herceg Novom.
Tokom 2020. kroz projekat “Biraj pristupačnost” koji je finansijski podržan od Evropskog saveza slijepih održali smo niz aktivnosti na podizanju svijesti o značaju jednakog i ravnopravnog učešća osoba s invaliditetom- OSI u cilju obezbjeđivanja pune ravnopravnosti i apsolutne tajnosti prilikom samog procesa glasanja na izborima.
Tokom izbornog dana, na prethodno održanim parlamentarnim izborima, 30.8.2020, dobili smo više informacija od strane OSI koje su se odnosile na nemogućnosti ravnopravnog i apsolutno tajnog glasanja. Jedan dio informacija odnosio se i na domen rada biračkih odbora- BO. Iako je za sve predstavnike BO omogućena i obuka koju je emitovao nacionalni servis, RTCG, predstavnici BO na terenu nisu pokazali da su razumjeli smjernice i djelove obuke. Naime, jedna od situacija koja se najčešće događala je da su članovi BO po dolasku osobe oštećenog vida na biračko mjesto, pretraživali po paketu za materijale, šablon putem kojeg glasaju osobe oštećenog vida.
Obzirom da sve političke partije koje učestvuju na izborima, delegiraju svoje predstavnike kao članove BO, smatrali smo svrsishodnim i neophodnim slanje preporuka, kojih bi trebali da se pridržavaju članovi BO koje političke partije delegiraju na BM, s akcentom na važnost ostvarivanja biračkog prava OSI pod jednakim uslovima i dostojanstveno na predstojećim lokalnim izborima u Herceg Novom.
Primjena šablona za glasanje pokazala je da on i dalje ima određene ozbiljne nedostatke, te da ga treba, prije i prilikom štampe korigovati i unaprijediti. Ovdje moramo akcentovati da su predstavnici Saveza slijepih Crne Gore održali sastanak sa predstavnicima Opštinske izborne komisije i dogovoreno je unapređenje izgleda šablona:
– da šablon bude u tamno plavoj boji, kako na šablonu/fascikli ne bi ostao trag olovke kojom se zaokružuje partija, lista ili pojedinac,
– da na prorezima oko brojeva postoje metalni prstenovi, kako ne bi ostajao trag olovke na obodu kružnog proreza,
– da pored metalnog prstena (sa desne strane) stoji redni broj na brajevom pismu i
– da na svakom biračkom mjestu postoje barem po dva šablona za glasanje (u slučaju potrebe za glasanjem putem pisma, odnosno kod kuće).
Tokom izbornog dana 30.8.2020, šablon je bio, kako naši članovi ističu, u paketima, pa su pojedine osobe oštećenog vida čekale da se predstavnici biračkog odbora dogovore kako se isti koristi i upotrebljava, iako je prethodno organizovana obuka za njih od strane Državne izborne komisije, koja je emitovana i na nacionalnom javnom servisu RTCG. Stoga, još jednom apelujemo da tokom obuke svim predstavnicima BO predstavite važnost ostvarivanja biračkog prava osoba oštećenog vida putem šablona i da se pomenuta situacija ne ponovi.
Dalje, predlažemo da članovi biračkih odbora ponude, onda kada je to očigledno, šablon za samostalno glasanje biraču oštećenog vida. Takođe, članovi biračkih odbora ne bi trebali vršiti procjenu i provjeravati da li je neko osoba oštećenog vida ili ne, nego da svakoj osobi koja zatraži šablon, isti jednostavno ustupe, uz pravilno stavljanje glasačkog listića u šablon, kako bi osoba mogla nesmetano glasati.
Na biračkom mjestu se moraju naći dva šablona za glasanja, kako bi šablon mogao da se koristi i putem glasanja od kuće, putem pisma.
Zatim, na svakom biračkom mjestu trebale bi se naći po dvije brošure, odnosno glasačka listića, odštampana Brajevim pismom, na kojima bi bio prenesen kompletan sadržaj teksta sa glasačkog listića, redni broj i naziv liste, pojedinca i sl, tako da osoba oštećenog vida može na biračkom mjestu da se upozna sa sadržajem glasačkog listića, a pored prstena na šablonu će joj se naći redni brojevi sa glasačkog listića. Na ovaj način bi se dodatno izjednačili birači oštećenog vida s ostalim biračima.
Opštinska izborna komisija dala je obećanje da će uz podršku Saveza slijepih omogućiti glasačke listiće na brajevom pismu. Birački odbori treba da ustupe glasački listić (brošuru) na brajevom osobama oštećenog vida po ulasku na BM, kako bi se osoba prije ostvarivanja biračkog prava (ulaska u kabinu) upoznala sa sadržajem glasačkog listića.
Sljedeća naša preporuka za unaprijeđenje samog procesa glasanja, jeste da prilikom izlaska na biralište, birački odbori trebaju dozvoliti i omogućiti osobama oštećenog vida, ali i drugim osobama s invaliditetom kojima je stavljanje potpisa otežano, da se potpišu faksimilom i da se u buduće ne događa situacija da se zahtijeva stavljanje otiska prsta. Ova preporuka je uglavnom ispoštovana i na prethodno održanim parlamentarnim izborima. Otisak prsta je sinonim i zakonom propisan mehanizam potpisivanja za nepismene osobe, nešto što vrijeđa urođeno dostojanstvo osoba
oštećenog vida i drugih osoba s invaliditetom, naročito onih koje su uspješno završile svoje školovanje i obrazovanje i stekle visokoškolske diplome.
Naime, Zakon o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa, odnosno zakonodavstvo iz oblasti pristupa pravdi: krivično i građansko zakonodavstvo, ali i ono u oblasti ostvarivanja prava na lična dokumenta ne predviđa faksimil, kao lični potpis, već osobe s invaliditetom, koje su u nemogućnosti ili s ograničenim mogućnostima da se potpišu “primorava” na ostavljanje otiska prsta, što je model predviđen za nepismene osobe.
Posredstvom uvida u ličnu kartu birača, lako je utvrditi njen/njegov identitet i faksimil prihvatiti kao validan potpis, iako zakonom još uvijek nije regulisano pravo korišćenja faksimila. Ovdje ističemo važnu činjenicu, da je Savez slijepih Crne Gore u saradnji sa kolegama iz Udruženja mladih sa hendikepom 2019. uputio zvaničnu Inicijativu za pravno regulisanje faksimila kao ličnog potpisa i da još uvijek nema konkretnih odgovora i koraka po tom pitanju.
Nadalje, smatramo da postavljanje traka vodilja, koje su inače propisane važećom pravnom regulativom – Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, ne bi bilo funkcionalno i učinkovito za sam proces glasanja, jer on veoma kratko traje i te trake vodilje, nakon okončanja samog procesa izbora, ne bi imale bilo kakvu svrhu i pomoć pri kretanju ovim osobama. Stolovi za biračke odbore i kabine za glasanje, postavljaju se privremeno i na način kako je u tom trenutku najfunkcionalnije za konkretno mjesto (prostor).

Stoga smo predložili da se umjesto taktilnih traka vodilja, koje su propisane Pravilnikom, može koristiti alternativno, improvizovano, ekonomičnije rješenje, etison trake, a koje će biti privremenog karaktera. Naš prijedlog je da se na biračkim mjestima postave etison trake širine 40cm (ni manje ni više), radi lakše orjentacije i samostalnog kretanja birača oštećenog vida. Etison traka, koja zapravo predstavlja određeni vid taktilne trake vodilje, treba da vodi od ulaska na biračko mjesto do stola za
kojim sjede članovi biračkog odbora, potom do glasačke kabine i na kraju do glasačke kutije. Etison mora da bude tamno crvene boje (bordo) zbog kontrasta za osobe djelimično oštećenog vida. Naglašavamo da ove godine ne očekujemo da će svako biralište biti prilagođeno, već shodno dogovoru sa Opštinskom izbornom komisijom na minimum 15 biračkih mjesta za predstojeće lokalne izbore.
Još jedna od preporuka je i da birački odbori shodno Zakonu o izboru odbornika i poslanika, članu 85, omoguće podnošenje zahtjeva za glasanje putem pisma do 13.00 časova, jer se na prethodnim izborima dešavalo da to ne omoguće do 13.00h, već do 12.00h, 12.30h.
Zatim, važno je da biračka mjesta budu pristupačna za osobe sa fizičkim invaliditetom, odnosno da imaju adekvatan pristup, ravnu podlogu, kosu rampu ili lift za osobe koje se otežano kreću ili su korisnici invalidskih kolica. Ovdje prvenstveno mislimo na izborne jedinice gdje je više biračkih mjesta u jednom prostoru i na sva veća biračka mjesta gdje prepreku za pristup predstavlja par stepenica, ili samo jedna stepenica. U takvim situacijama moguće je i za očekivati da bude postavljena improvizovana kosa rampa (od punog drveta ili metala) nagiba ne više od 8%. Pragovi na ulaznim vratima ne bi smjeli biti veći od 5cm (jer je standard propisan Pravilnikom 2cm). Ulazna vrata u ojekat odnosno biračko mjesto trebaju biti najmanje 85 cm širine (standard je 90 cm – 110cm), a tamo gdje postoje dva krila vrata obavezno oba moraju biti otvorena.
Takođe, neophodno je da jedna glasačka kabina, na svakom biračkom mjestu ima postavljenu nižu policu za glasanje čija je gornja ploča izvedena na najviše 85cm, u odnosu na standardnu visinu polica, kako bi osobe koje su korisnici invalidskih kolica ili one koje imaju niži rast, mogle samostalno i tajno glasati. Iako većina glasačkih kabina ima mogućnost postavljanja niže police, ne nalazimo razlog zbog čega na prethodno održanim izborima nije postavljena na nižoj visini, pa je zabilježen ogroman broj biračkih mjesta s dvije ili više kabina za glasanje, a da pritom ni u jednoj kabini polica nije bila postavljena na nižoj visini, što je složićete se, stvar tehničke prirode, ali i prethodne svijesti o važnosti jednakog ostvarivanja prava glasa za sve građane. Na sastanku sa Opštinskom izbornom komisijom dogovoreno je da će se na svim biračkim mjestima naći jedna glasačka kabina sa nižom policom.
Na isti način je važno i moguće postaviti biračku kutiju jer njena visina nije propisana pa ne postoji pravno ili formalno ograničenje da se kutija, takođe, postavi na nižoj visini, kako se ne bi dešavalo da BO uzima listić od OSI i time narušava tajnost glasanja, ali i dostojanstvo, ili da samo u toj situaciji kada je evidentno da se na biračkom mjestu pojavila OSI spušta kutiju kako bi sama OSI ubacila listić nakon što se otcijepi kupon, pri čemu bi zbog pomjeranja glasačke kutije, izbori na ovom mjestu bili prekinuti i poništeni. Ovdje preporučujemo da se glasačka kutija postavi na visini od maksimum 90 cm (visina same kutije je oko 45cm, dakle ni visina stola, odnosno postolja na kojem se kutija stavlja ne bi trebala biti veća od 45cm), kako bi i ovaj element pristupačnosti za većinu OSI bio zadovoljen. Glasačka kutija se može postaviti na niži sto pored stola za kojim sjedi birački odbor, ili postaviti na jednoj, eventualno dvije stolice pored stola za kojim sjedi birački odbor.
Zbog svih ovih kršenja prava, kao i zbog nemogućnosti da neke OSI uopšte pristupe biračkom mjestu biće pokrenuti postupci za zaštitu od diskriminacije, koji su i do sada kada je bilo riječi o posebno javnim objektima i objektima u javnoj upotrebi bili završavani u korist same OSI. U tom smislu, pored navedenog, molimo vas da preduzmete radnje koje su u domenu članova biračkih odbora.
Ovim putem želimo da apelujemo na vas da članove koje delegirate u biračke odbore prođu obuku, upoznaju sa datim preporukama, kako bi OSI koje ostvaruje biračko pravo u Herceg Novom, na predstojećim lokalnim izborima ostvarile svoje biračko pravo na ravnopravan i jednak način kao i ostali građani.
Razumijemo da je situacija sa COVID- 19 jeste teška, posve ozbiljna, izazovna, ali nikako ne smije biti izgovor za nečinjenje sa vaše strane.
Na posljetku, nadamo se da ćete ozbiljno razmotriti našu inicijativu, te preduzeti konkretne mjere i omogućiti OSI da na predstojećim lokalnim izborima koji slijede samostalno i tajno glasaju.
Za sve dodatne informacije, pojašnjenja, budite slobodni da kontaktirate Savez slijepih, jer je naš cilj društvo u kojem su svi ravnopravni i jednaki.

S poštovanjem,

Objavi prvi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

11 − 8 =