Preskoči na sadržaj

Osobe oštećenog vida djelimično uključene u lokalnu zajednicu Kotor na jednakoj osnovi sa drugim građanima

Objavljeno u Aktuelnosti

U utorak 13.4.2021, održan je okrugli sto sa zaposlenima Opštine Kotor u okviru projekta „Vrijeme je da kažemo NE diskriminaciji osoba oštećenog vida“, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, a sprovodi ga Savez slijepih u partnerstvu sa Organizacijom slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine. Cilj Projekta je da podigne i unaprijedi nivo znanja o poštovanju ljudskih prava uopšte i suzbije i ublaži diskriminaciju u svim pojavnim oblicima, kao i omogućavanje ravnopravnosti u uživanju ljudskih prava osobama oštećenog vida na lokalnom nivou.

Okrugli sto je održan u cilju podizanja nivoa svijesti i znanja o uvažavanju prava osoba s invaliditetom bez diskriminacije i u skladu sa mjerama Akcionog plana za 2019-2020 Strategije za zaštitu lica s invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2017-2021, na kojem se govorilo o borbi protiv diskriminacije, otkrivanja i prepoznavanja iste. Na ovaj način, kroz otvorenu diskusiju, pokrenuta je tema diskriminacije u oblasti pristupačnosti, dostojanstva, učešća u donošenju odluka.

U većini lokalnih samouprava osobama oštećenog vida nije omogućeno da ostvare elementarna prava, pa su tako gotovo svakodnevno prisutni slučajevi diskriminacije zbog nepristupačnosti lokalnih samouprava, njihovih službi i organa koji bi trebali biti u službi svih građana/ki.

Ograničeno je ili onemogućeno učešće u donošenju odluka na lokalnom nivou, pa je samim tim poljuljano njihovo samopouzdanje i osjećaj dostojanstva osoba oštećenog vida

Nakon prezentovanja definicija diskriminacije, razumnih adaptacija, univerzalnog dizajna, UN Konvencije o pravima OSI, Zakona o zabrani diskriminacije OSI sa akcentom na pristupačnost i diskriminaciju od strane predstavnika Saveza slijepih, Katarine Bigović i Gorana Macanovića, diskutovalo se o elementima pristupačnosti.

Predstavnici koji su prisustvovali okruglom stolu za neke od zakonskih obaveza čuju po prvi put, a nisu upoznati ni sa obavezom donošenja Lokalnog akcionog plana za integraciju i zaštitu od diskriminacije OSI.

Opština Kotor je djelimično pristupačna za osobe oštećenog vida. Prema riječima zaposlenih natpisi na Brajevom postoje i na ulaznim vratima, i na vratima kancelarija, sala u okviru zgrade Opštine. Web stranica opštine Kotor nije pristupačna za osobe potpuno i djelimično oštećenog vida. Zahtjevi sa web stranice su u nečitljivom pdf format.

Osoba oštećenog vida bi mogla da se orjentiše, na osnovu postavljenih orjentacionih planova, ali ne i da se samostalno kreće u zgradi opštine jer nema postavljenih taktilnih staza vodilja.

Nakon jako konstruktivne diskusije, dogovoreni su naredni koraci:

Rad na pristupačnosti sajta za korisnike, osobe potpuno i djelimično oštećenog vida.
Rad na pristupačnosti materijala, kako u audio formatu, tako i na brajevom pismu.
Razmatranje mogućnosti zaposlenja OSI, prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI.
Razmatranje mogućnosti prilagođavanja fizičkog okruženja uz sagledavanje primjera dobre prakse iz zemalja EU i uz saradnju UNESCO-a.

Ostajemo u nadi da će Opština Kotor preduzeti korake na putu ka smanjenju stepena diskriminacije OSI i omogućavanju učešća osoba oštećenog vida na jednakoj osnovi sa drugim građanima

Objavi prvi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

nine − four =