Preskoči na sadržaj

FAKSIMIL – VIZIJA I PRIJEDLOZI ZA NORMATIVNO DEFINISANJE LIČNOG POTPISA OSI

Objavljeno u Aktuelnosti

 

Poštovani čitaoci/teljke,

Kroz ovaj tekst ćemo pokušati da vam konkretno približimo i prezentujemo našu viziju i prijedloge kako bi trebale glasiti neke buduće zakonske norme koje uređuju pitanje ličnog potpisa kroz upotrebu faksimila. Važno je napomenuti da su ponuđena rješenja samo jedan od mogućih modela, koji i ne mora biti prihvaćen od strane relevantnih institucija u zemlji, već je važno da čim prije započne institucionalni proces koji će u krajnjem voditi do određenog zakonskog teksta, odnosno pravnog definisanja pitanja faksimila, otklanjanje dosadašnjih prepreka koje su pratile OSI koje nijesu u mogućnosti da se samostalno potpišu, kao i zaustavljanje i eliminisanje diskriminacije zbog ličnog potpisa u svakodnevici prema ovim licima.

Takođe, treba dodati da smo ovaj prijedlog kreirali prije više godina i da od strane Ministarstva pravde Crne Gore nijesmo dobili bilo kakav odgovor, pa smo prije dvije godine sa kolegama iz Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore podnijeli zajedničku Inicijativu za pravno uređivanje pitanja faksimila za osobe s invaliditetom.

Iako ni za ovaj dokument, do dana današnjeg, mi nemamo konkretan odgovor od strane relevantnih institucija i subjekata, zbog odgovornosti i obaveznosti prema osobama čija prava štitimo, ne smijemo odustati da istrajavamo, zahtijevamo i insistiramo da se svi problemi i poteškoće koji pogađaju OSI, a sastavni su dio ljudskih prava, moraju normativno urediti i definisati upravo u skladu sa konceptom ljudskih prava i to bez diskriminacije.

U nastavku slijedi jedno od mogućih rješenja, kojim bi se faksimil prihvatio kao svojeručni (lični) potpis osoba oštećenog vida i nekih drugih OSI, koje usljed ograničenosti pokreta nijesu u mogućnosti da se svojom rukom potpišu. Nakon što ga pročitate, molimo vas da dobro razmislite i podijelite sa nama vaša razmišljanja, sugestije i prijedloge, koje ćemo potom objediniti i ponuditi relevantnim institucijama kao materijal za lakši pristup ovom pitanju i kvalitetnom zakonskom definisanju u bliskoj budućnosti.

RADNA VERZIJA

ZAKON O FAKSIMILU

Član 1.

Faksimil je vrsta ličnog potpisa, odnosno pečata, na kome se nalazi svojeručni potpis lica koje ga koristi.

Član 2.

Na faksimilu se ispisuje puno ime i prezime njegovog, odnosno njenog imaoca.  

Član 3.

Ime i prezime lica koje posjeduje faksimil moguće je ispisati Latiničnim ili Ćiriličnim pismom, pisanim ili štampanim slovima, u zavisnosti od toga na koji način se konkretno lice potpisuje.

Član 4.

Izuzetno od propisanog u članu 1. ovog zakona, na faksimilu se može naći i potpis drugog lica u ime i za potrebe njegovog korisnika, odnosno korisnice, po pravilu bliskog srodnika punoljetnog lica sa invaliditetom (najčešće lica sa potpunim oštećenjem vida ili lica koje usljed drugih fizičkih oštećenja nije u mogućnosti da se svojeručno potpiše) .

Član 5.

Ukoliko punoljetno lice sa invaliditetom  želi da posjeduje svoj lični potpis u vidu faksimila, a nije u mogućnosti da se svojeručno potpiše punim imenom i prezimenom, odabraće jednog od bliskih srodnika, koji će svojim rukopisom ispisati ime i prezime lica sa invaliditetom.

Član 6.

Dokument na kome je ispisano ime i prezime lica sa invaliditetom od strane bliskog srodnika ili drugog lica,  neophodno je ovjeriti  u jednoj od ovlašćenih notarskih kancelarija, kako bi on bio pravno valjan i kako bi se mogao koristiti kao lični potpis lica sa invaliditetom, odnosno faksimil.

Član 7.

Nakon postupka kojim se potpis za potrebe lica sa invaliditetom ovjerava, lice sa invaliditetom može pristupiti izradi sopstvenog faksimila kod firmi koje se bave tom djelatnošću, s tim da je obavezno priložiti i dokaz o ovjeri potpisa od strane notara.

Član 8.

U slučaju da lice sa invaliditetom ne posjeduje bliskog srodnika kojeg želi odabrati da za potrebe izrade njegovog ličnog potpisa, odnosno faksimila, sopstvenim rukopisom napiše ime i prezime lica sa invaliditetom, odobrenje za odabir nekog drugog lica na prijedlog lica sa invaliditetom, daje nadležni centar za socijalni rad.

Član 9.

Postupak za izradu ličnog potpisa, odnosno faksimila lica sa invaliditetom, kojem je nadležni centar za socijalni rad dao odobrenje za lice koje će se potpisati u ime i za potrebe  lica sa invaliditetom, isti je kao u članovima 4. i 5. ovog zakona.

Član 10.

Lice sa invaliditetom koje posjeduje faksimil na kome je ispisano njegovo/ njeno ime i prezime rukopisom bliskog srodnika, odnosno drugog lica, obavezno je da u slučaju sumnje pojedinih subjekata u vjerodostojnost njegovog/njenog potpisa, odnosno faksimila, kroz pravne ili druge poslove u koje stupa, stavi na uvid dokument kojim je ovjeren njegov ili njen potpis od strane ovlašćenog notara u zemlji.

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Objavi prvi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

2 × five =