Preskoči na sadržaj

Savez Slijepih Crne Gore Posts

U Beranama održan koncert Orkestra Saveza slijepih povodom Međunarodnog dana bijelog štapa

Objavljeno u Aktuelnosti

Povodom Međunarodnog dana bijelog štapa, Orkestar Saveza slijepih Crne Gore održao je 23.10.2021. nastup u Sali bioskopa Centra za kulturu Berane. Važno je naglasiti da…

OSNAŽIVANJE DRUŠTVENOG ANGAŽMANA I MOGUĆNOSTI OSI NA PRINCIPIMA JEDNAKOSTI I DOSTOJANSTVA

Objavljeno u Aktuelnosti

Savez slijepih Crne Gore će u narednih deset mjeseci sprovesti projekat “Osnaživanje društvenog angažmana i mogućnosti OSI na principima jednakosti i dostojanstva”, koji je podržan…

Osobe oštećenog vida i dalje svakodnevno diskriminisane u ostvarivanju svojih prava

Objavljeno u Aktuelnosti

Osobe oštećenog vida svakodnevno su diskriminisane u ostvarivanju svojih prava, njihovo samostalno kretanje skoro je onemogućeno, informacije su im nepristupačne, a lokalne zajednica i mnogi…

U SUSRET MEĐUNARODNOM DANU BIJELOG ŠTAPA – (NE)MOGUĆNOST UČEŠĆA OSOBA OŠTEĆENOG VIDA U LOKALNIM ZAJEDNICAMA

Objavljeno u Aktuelnosti

U susret Međunarodnom danu bijelog štapa, koji se obilježava 15. oktobra, krucijalno je akcentovati pitanje učešća osoba oštećenog vida u lokalnim zajednicama. Najveći broj javnih…

U SUSRET MEĐUNARODNOM DANU BIJELOG ŠTAPA – OČNA, TIFLO-TEHNIČKA POMAGALA I SOCIJALNI SERVISI ZA OSOBE OŠTEĆENOG VIDA

Objavljeno u Aktuelnosti

U susret danu bijelog štapa, koji se obilježava 15. oktobra, a putem objavljenih tekstova na različite teme, smatramo bitnim da ukažemo na trenutno krajnje nepovoljno…

U SUSRET MEĐUNARODNOM DANU BIJELOG ŠTAPA – USKRAĆIVANJE PRAVA NA LIČNU INVALIDNINU OSOBAMA POTPUNO OŠTEĆENOG VIDA

Objavljeno u Aktuelnosti

Osobama oštećenog vida, pravo na ličnu invalidninu se već više godina sasvim uskraćuje uprkos zakonskom određenju da je ovo pravo namijenjeno isključivo osobama s teškim invaliditetom.…

U SUSRET MEĐUNARODNOM DANU BIJELOG ŠTAPA – PRAVO NA PRISTUPAČNE INFORMACIJE ZA OSOBE OŠTEĆENOG VIDA

Objavljeno u Aktuelnosti

Osobe s potpunim i djelimičnim oštećenjem vida trebale bi biti izjednačene sa svim ostalim građanima/kama, tj. imati lak i dostupan pristup informacijama namijenjenim opštoj javnosti,…

U SUSRET MEĐUNARODNOM DANU BIJELOG ŠTAPA – PRAVO NA LIČNU POKRETLJIVOST OSOBA OŠTEĆENOG VIDA

Objavljeno u Aktuelnosti

Osobe s potpunim i djelimičnim oštećenjem vida morale bi imati potpun, siguran i bezbjedan pristup svim sredstvima i vrstama javnog prevoza i adaptiranom okruženju, kako…

Novi okvir za mobilnost u gradovima. Kako možemo učiniti javni prevoz pristupačnijim za osobe s invaliditetom?

Objavljeno u Aktuelnosti

EU je već usvojila set pravila i zakona za bolju pristupačnost transportu, uključujući prvenstveno željeznički prevoz i prava putnika u vazdušnom, željezničkom, drumskom i vodenom saobraćaju. Međutim, i…