Main content

O nama

Savez slijepih Crne Gore

 

Savez slijepih Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osoba s invaliditetom, koja okuplja oko 1000 osoba oštećenog vida, a koje su učlanjene u osam lokalnih organizacija slijepih. Naše lokalne organizacije  pokrivaju područje svih opština u našoj zemlji.

Savez je osnovan 11. aprila 1947. godine na Cetinju, a sadašnje sjedište je u Podgorici – Njegoševa 6. Upisan je u registar nevladinih udruženja kod Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore dana 18.02.2000. pod rednim brojem 477.

Savez ima svoje rukovodne, izvršne i nadzorne organe, stalna i povremena radna tijela, Predsjednika i Izvršnog direktora.

Administrativne, finansijske i druge profesionalne poslove, obavlja Stručna služba, koju čine osamnaest zaposlenih (više od polovine zaposlenih u Stručnoj službi Saveza su žene), angažovani stručnjaci, kao i jedan broj volonterskih funkcionera, saradnika i drugih aktivista.

Struktura  odnosi i funkcionisanje Saveza slijepih Crne Gore utvrdjeni su Statutom kao osnovnim pravnim aktom i nekoliko Pravilnika, kao što su: Pravilnik o sistematizaciji i unutrašnjoj organizaciji stručne službe, Pravilniku o naknadama i drugim zaradama i drugi Pravilnici.

Rad Saveza odvija se po godišnjem programu i finansijskom planu, koje utvrdjuje Skupština kao najviši organ Saveza.

Do 2000 godine, Savez je imao status Udruženja građana  i imao je sistemski riješeno finansiranje od strane države. Ta činjenica rezultirala je uspostavljanje značajnih ustaljenih aktivnosti koje je uz manje ili više modifikacija sprovodio  dugi niz godina.  Nakon  promjene  statusa u nevladinu organizaciju, prestalo je  sistemsko finansiranje, ali  zahvaljujući  angažovanju na prikupljanju sredstava  na konkursima za projekte nevladinih organizacija i  dijelom sopstvenim prihodima održan je kontinuitet u funkcionisanju organizacije.

Vizija SSCG: Osobe oštećenog vida: osnažene, integrisane, i uključene u društvo.  

Misija SSCG je uključenost osoba oštećenog vida kroz podsticanje i sprovođenje aktivnosti koje                     ističu sposobnosti  i jačaju njihovu ličnost u društvenoj zajednici. 

U prethodnih preko 70 godina Savez je naročito radio na:

pružanju  podrške i podsticanju članova  da se školuju i postižu što veći stepen obrazovanja;

pružanju podrške i pomoći pri zapošljavanju;

nabavci i distribuiranju tiflotehničkih pomagala na račun  Fonda PIO, a kasnije Fonda zdravstva i to onih  koje je država kroz ova dva sistema  finansirala;

omogućavanju  besplatnog ili pod povoljnim uslovima, odmora na moru ili planini;

organizovanju  velikog broja kulturnih događaja  na kojima su učestvovale osobe oštećenog vida, kao što su književne večeri, koncerti, izložbe ručnih radova i slično;

organizovanju  sportskih aktivnosti i takmičenja, među kojima je u proteklom periodu održano 56 šahovskih i 48 atletskih prvenstava osoba sa oštećenim vidom;

izdavanju brajevih i audio časopisa, među kojima je najznačajniji audio časopis „Zvučna revija“, koja izlazi već 42 godine kao mjesečni časopis. Ovaj časopis je ranije izdavan na audio kasetama,  a od prije nekoliko godina na CD-u u mp3 formatu.

Osim navedenih  aktivnosti, Savez je  tokom cijelog perioda postojanja  stavljao veliki akcenat na međunarodnu  saradnju. Savez je član Evropskog i Svjetskog Saveza slijepih, ima predstavnike u nekoliko  komisija Evropskog Saveza slijepih, a jedan je i od članova Balkanskog konsultativnog odbora koji egzistira unutar Evropskog Saveza više od dvije decenije.

Organi  Saveza slijepih su: Skupština, Upravni i Nadzorni odbor. Skupština je  najveći organ Saveza, a sastavljena je od 16 članova   - tj. od po 2 predstavnika lokalnih organizacija slijepih.

Članovi koji sačinjavaju aktuelni saziv Skupštine su:

Veselin Joketić, Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj

Mitar Djukanović, Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj

Branko Raičević, Organizacija slijepih za Berane, Andrijevicu, Plav i Rožaje

Remzija Ramusović, Organizacija slijepih za Berane, Andrijevicu, Plav i Rožaje

Đorđije Šćepanović, Organizacija slijepih za Bijelo Polje i Mojkovac

Safet Mehović, Organizacija slijepih za Bijelo Polje i Mojkovac

Marija Vujović, Organizacija slijepih za Cetinje

Nevenka Banović, Organizacija slijepih za Cetinje

Rajko Knežević, Organizacija slijepih za Kotor, Tivat, Herceg-Novi i Budvu

Dunja Samardžić, Organizacija slijepih za Kotor, Tivat, herceg-Novi i Budvu

Goran Macanović, Organizacija slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine

Veselin Todorović, Organizacija slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine

Žana Đačić, Organizacija slijepih za Pljevlja i Žabljak

Vuk Krstajić, Organizacija slijepih za Pljevlja i Žabljak

Čedo Lazić, Organizacija slijepih za Podgoricu, Danilovgrad i Kolašin

Radovan Damjanović, Organizacija slijepih za Podgoricu, Danilovgrad i Kolašin

Upravni odbor sačinjen je od  5 članova, koji se biraju iz sastava Skupštine, uz  pravilo da se u svakom sazivu Skupštine  rotiraju predstavnici po 4 lokalne organizacije. Upravnim odborom  rukovodi Predsjednik, koji je istovremeno i Predsjednik Saveza.

Članovi Upravnog odbora su:

Žana Đačić, predsjednica

Veselin Todorović, član

Remzija Ramusović, član

Safet Gero Mehović, član

Marija Vujović, članica

Nadzorni odbor sastavljen je od 3 člana koje bira Skupština i koji ne mogu biti istovremeno članovi drugih organa Saveza.

Članovi  Nadzornog odbora su:

----------------, Predsjednik

Mladen Ljubojević, član

Dijana Jablan, članica i

Mirsad Dlakić, član

Stručnom službom rukovodi Izvršni direktor, Goran Macanović, koji je  profesionalno zaposlen u Savezu. Sem Izvršnog direktora, u Stručnoj službi  zaposleno je još sedamnaest osoba  i to:

Nevenka Vlahović, tehnička asistentkinja

Nada Vuković, administrativna radnica

Katarina Bigović, savjetnica za međunarodnu saradnju

Marijana Mugoša-Šćekić, savjetnica za pravna pitanja

Mirsad Šahmanović, koordinator za kulturne aktivnosti

Milo Kastratović, savjetnik za finansije i opšte poslove

Džano Rastoder, glavni i odgovorni urednik časopisa “Zvučna revija”

Nemanja Vlahović, radnik u Brajevoj štampariji

Marko Nikolić, administrator portala Zaposliosi.me

Andjela Dragović, administratorka portala Zaposliosi.me

Zijadin Peročević, radnik u Brajevoj štampariji

Dragana Lazović, radnica u Brajevoj štampariji

Marijana Goranović, novinar radija Feniks

Milojka Tmušić,novinar radija Feniks

Dejana Gačević, istraživač javnog mnjenja

Nikolina Musić, diplomirani socijalni radnik, pripravnica

Maja Stajović, diplomirani psiholog,  pripravnica

 

Rad Stručne službe odvija se u službenim prostorijama Saveza u Podgorici, ul. Njegoševa br. 6, koje su u vlasništvu Saveza i opremljene su svom potrebnom tehničkom i drugom opremom za kvalitetan, kreativan i efikasan rad.