Main content

Slideshow

"Dobrota je jezik koji gluvi može da čuje i slepi da vidi" - Mark Tven


"Najjadniji čovjek na svijetu je čovjek koji ima vid, ali nema viziju" - Helen Keler


Aktuelnosti

Održana fokus grupa "Uoči me, i ja sam na putu" u Podgorici

U ponedeljak  09.09.2019. u prostorijama Saveza slijepih Crne Gore  je održana fokus grupa o saobraćaju pod nazivom,, Uoči me, i ja  sam na putu“.

 Fokus grupa, je aktivnost istoimenog projekta koji Savez slijepih Crne Gore realizuje uz podršku Ministarstva saobraćaja i pomorstva.

Cilj pomenute fokus grupe je utvrđivanje kvaliteta pristupačnosti javnog saobraćajaza OSIna osnovu kvalitativnih podataka. Učesnici su, između ostalog iznijeli svoje stavove u kojoj mjeri nadležne službe adekvatno sankcionišu  one koji krše prava OSI.

Moderatori na debati su bile pripravnice u Savezu slijepih Crne Gore, socijalna radnica Nikolina Musić i psihološkinja Stajović Maja.