Aktuelnosti

Saopštenje – Pravilnik o izmjenama pravilnika o listi proizvoda, načinu isticanja i vrsti objekata u kojima se ističu obavještenja na Brajevom pismu

Kategorija: Novosti
Objavljeno četvrtak, 25 jul 2019 12:00
Autor Administrator
Pogodaka: 618

U Službenom listu broj 40/19, od 19.07.2019, objavljen je Pravilnik o izmjenama pravilnika o listi proizvoda, načinu isticanja i vrsti objekata u kojima se ističu obavještenja na Brajevom pismu.

Izmjene pravilnika ogledaju se u članu 1, gdje obaveza obilježavanja obavještenja o robi na Brajevom pismu važi za sredstva za ličnu higijenu i sredstva za higijenu prostora, umjesto po prethodnom pravilniku za tečni deterdžent i šampon i to zapremine veće od 500ml. U članu 2, nastupila je izmjena koja se odnosi na obavezu isticanja na 50% proizvoda, umjesto do sada 1/5 proizvoda. Obaveza da se proizvodi nađu samo u marketima površine veće od 500 m2  je izbrisana.Osim toga, dodato je i da trgovci u prvom redu izloženih proizvoda na polici, moraju obezbijediti minimum jedan artikl sa nazivom na Brajevom pismu.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana po objavljivanju u Službenom listu Crne Gore, a prenosimo ga u cjelosti:

Na osnovu člana 7 stav 6 Zakona o zaštiti potrošača ("Službeni list CG", br. 2/14, 43/15 i

70/17), Ministarstvo ekonomije donijelo je

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O LISTI PROIZVODA, NAČINU ISTICANjA I
VRSTI OBJEKATA U KOJIMA SE ISTIČU OBAVJEŠTENjA O ROBI NA

BRAJEVOM PISMU

Član 1

U Pravilniku o listi proizvoda, načinu isticanja i vrsti objekata u kojima se ističu obavještenja o robi na Brajevom pismu ("Službeni list CG", broj 30/17) član 2 mijenja se i glasi:

„Proizvodi za koje se obavještenja o robi ističu na Brajevom pismu su:

1)      sredstva za ličnu higijenu;

2)       sredstva za higijenu prostora.“.

Član 2

U članu 3 stav 2 mijenja se i glasi:

„U prodajnim objektima u kojima se nalaze proizvodi iz člana 2 ovog pravilnika, trgovac treba da:

1)      istakne obavještenje na Brajevom pismu na minimum 50% proizvoda;

2)     obezbijedi da u prvom redu izloženih proizvoda na polici, bude izložen najmanje jedan artikal sa nazivom proizvoda na Brajevom pismu.“.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 330-247/2019-4

Podgorica, 12. jula 2019. godine

Ministarka,

Dragica Sekulić, s.r.